سال 9، شماره 6 - ( شماره پیاپی 51/ شهریور 1399 )                   سال 9 شماره 6 صفحات 11-18 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران.
2- کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. ، farzinbagheri73@gmail.com
3- کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
چکیده:   (690 مشاهده)
هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای مقابله با استرس و شفقت به خود در زنان با و بدون آرتریت روماتوئید بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید شهر اردبیل در سال 1397 بودند که از بین مراجعه­کنندگان به مراکز درمانی شهر اردبیل تعداد 80 زن مبتلا به آرتریت روماتوئید و تعداد 74 زن بدون آرتریت روماتوئید به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از مقیاس استرس ادراک شده بیلینگز و موس (1981) و مقیاس شفقت به خود نف (2003) استفاده شد. داده­های پژوهش نیز با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته­های حاصل از تحلیل داده­های پژوهش نشان داد که زنان با آرتریت روماتوئید در مقایسه با زنان عادی از مقابله­های شناختی و رفتاری و رفتار شفقت به خود کمتر و از مقابله­های اجتنابی بیشتری استفاده می­کردند (001/0>p). با توجه به اینکه راهبردهای مقابله با استرس و رفتار شفقت به خود در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید کمتر وجود دارد، این متغیرها می­توانند در پیشگیری از تشدید و عود دردهای آرتریت روماتوئیدی نقش مهمی ایفا کنند. از این رو لازم است متخصصان و روان­شناسان این حوزه بیشتر به ابعاد روان­شناختی این بیماری توجه کنند.
متن کامل [PDF 760 kb]   (104 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی
دریافت: 1398/10/29 | ویرایش نهایی: 1399/6/2 | پذیرش: 1398/11/25 | انتشار الکترونیک: 1399/6/4