سال 6، شماره 1 - ( شماره پیاپی18، بهار 1396 )                   سال 6 شماره 1 صفحات 131-158 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، maryampeiravi2@gmail.com
2- استاد تمام،مدیر گروه روانشناسی شخصیت، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (1796 مشاهده)

طرحواره ها در احساسی که ما از خودمان داریم نقش محوری دارند.آنها دانش ما را در مورد خودمان و جهان شکل می دهند،به نحوی که وقایع زندگی را بر اساس آنها پیش بینی و تنظیم می نماییم.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در زوجین متاهل واحد علوم تحقیقات تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 50 زوج ( 100 نفر )از دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران بودند که ملاک های ورود به پژوهش را برآورده نموده اند، و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه شامل پرسشنامه ی طرحواره های ناسازگاری اولیه یانگ فرم بلند و سازگاری زناشویی اسپانیر استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون و آزمون کای اسکور ( خی دو ) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که، 1.بین طرحواره های ناسازگار اولیه با سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران رابطه منفی و معناداری وجود دارد. 2.بین هر یک از حیطه های طرحواره های ناسازگار اولیه با سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران رابطه منفی و معناداری وجود دارد. 3. بین زوجین سازگار و ناسازگار در میزان استفاده از طرحواره های ناسازگار اولیه تفاوت وجود دارد

متن کامل [PDF 1074 kb]   (901 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: اعتیاد
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۵/۴/۱۴ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۳/۶