سال 4، شماره 2 - ( تابستان 94 شماره پیاپی 11 1394 )                   سال 4 شماره 2 صفحات 135-152 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه الزهرا ، r_nasiri_71@yahoo.com
2- دانشگاه الزهرا
چکیده:   (5022 مشاهده)

رضایت جنسی به عنوان یکی از همبسته‌های رضایت زناشویی نقش مهمی در تداوم زندگی مشترک زوجین ایفا می‌نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی رضایت جنسی و رابطه آن با رضایت زناشویی در زنان متاهل انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. بدین منظور نمونه‌ای شامل 200 نفر از زنان متاهل ساکن در شهر اصفهان با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند که به مقیاس-های ارزیابی رابطه هندریک، رضایت جنسی لارسون و تعدادی سوال باز پاسخ دادند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون داده‌ها نشان داد که 5/11 درصد زنان از رضایت جنسی پایین، 5/44 درصد از رضایت جنسی متوسط و 44 درصد از رضایت جنسی بالایی برخوردار بودند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین رضایت زناشویی و رضایت جنسی، میزان تجربه ارگاسم، دفعات تجربه جنسی در هفته و مدت زمان رابطه جنسی و نیز متغیرهای زمنیه‌ای (غیرجنسی) چون سن، طول مدت ازدواج و تحصیلات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. رضایت جنسی و رضایت زناشویی به عنوان سازه‌های همبسته با متغیرهای جنسی و غیرجنسی متعددی در رابطه است. شناسایی این متغیرها کمک شایانی به بهبود روابط زوجین و تداوم زندگی مشترک آن‌ها خواهد نمود.

متن کامل [PDF 910 kb]   (81 دریافت)    
نوع مقاله: كاربردي | موضوع مقاله: اعتیاد
دریافت: ۱۳۹۴/۵/۲۳ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۶/۴/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۴/۵/۲۳ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۴/۵/۲۳