سال 3، شماره 4 - ( زمستان 1393 1393 )                   سال 3 شماره 4 صفحات 45-60 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه شاهد ، Zeynablashani@gmail.com
2- دانشگاه شاهد
چکیده:   (5147 مشاهده)
سپاس‌گزاری یکی از سازه‌های روان‌شناختی نوظهور در روان‌شناسی مثبت‌گرا است که با پرسش های بسیاری روبرو می باشد. بدین‌خاطر هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ساده بین سپاس‌گزاری با عواطف مثبت و منفی، شادکامی و خوش‌بینی، ونیز تبیین میزان سپاس‌گزاری برمبنای متغیرهای یاد شده بوده است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. نمونه تحقیق بر اساس روش خوشه‌ای از دانشگاه شاهد و دانشکده ولیعصر انتخاب شده و شامل 128 دانشجو با میانگین سنی 62/20 (29/2=ِsd) بوده‌اند. ابزارهای مورد استفاده در این بررسی شامل مقیاس‌های سپاس-گزاری(GQ-6)، عاطفه مثبت و منفی (PANAS)، شادکامی آکسفورد و خوش‌بینی (LOT) بوده است. نتایج مربوط به همبستگی بین متغیر سپاسگزاری و متغیرهای عاطفه مثبت، شادکامی و خوش‌بینی نشانگر رابطه مثبت و معنادار، و با عاطفه منفی بیانگر رابطه منفی و معنادار بوده است. همچنین، نتایج مربوط به رگرسیون چند متغیره نشان‌داده‌است که متغیرهای عاطفه مثبت، شادکامی و خوش‌بینی می‌توانند در مجموع 43 درصد از واریانس متغیر سپاس‌گزاری را پیش‌بینی‌کنند. در عین اینکه بین سپاس‌گزاری افراد با عواطف مثبت و منفی و شادکامی و خوش‌بینی رابطه معنادار وجود دارد، اما در این پژوهش، متغیرهای عاطفه منفی، شادکامی و خوش-بینی پیش‌بینی کننده سپاس‌گزاری می‌باشند، در حالی که متغیر عاطفه مثبت علیرغم رابطه مثبت و معناداری که با سپاس‌گزاری دارد، در پیش‌بینی‌کنندگی سپاس‌گزاری نقشی ایفا نمی‌کند.
متن کامل [PDF 204 kb]   (38 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: اعتیاد
دریافت: 1394/6/16 | پذیرش: 1394/6/16 | انتشار الکترونیک: 1394/6/16