سال 7، شماره 2 - ( بهار1397/ شماره پیاپی 23/ 1397 )                   سال 7 شماره 2 صفحات 137-158 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، pshba@yahoo.com
چکیده:   (750 مشاهده)

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر آموزش مهارت‌های زندگی (خودآگاهی و برقراری ارتباط مؤثر) بر ابرازوجود و خودناتوان سازی دانش آموزان انجام شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه پنجم و ششم در حال تحصیل مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهرستان ساری در سال 1395-1394، به تعداد 3513 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این مطالعه پرسشنامه‌های استاندارد ابراز وجود توسط گمبریل و ریچی و پرسشنامه‌ی خودناتوان سازی تحصیلی میگلی، کاپلان و میدلتون بوده است. نمونه پژوهش به صورت روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شد و سپس 40 نفر از آزمودنی‌ها از بین این 8 کلاس به طور تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس دوره آزمایشی (آموزش مهارت‌های زندگی خودآگاهی و برقراری ارتباط مؤثر) برای گروه آزمایش طی 12 جلسه 90 دقیقه‌ای اجرا شد ولی در مورد گروه گواه هیچ آموزشی صورت نگرفت. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر 2 گروه پس آزمون به عمل آمد. تحلیل نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و آزمون آنالیز کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی (خودآگاهی و برقراری ارتباط مؤثر) بر افزایش ابراز وجود و کاهش خودناتوان سازی مؤثر است.

متن کامل [PDF 761 kb]   (173 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی تربیتی
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۲۲ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۳/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۲ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۴/۱۲