سال 7، شماره 6 - ( تابستان1397، شهریورماه، شماره6، شماره پیاپی27 1397 )                   سال 7 شماره 6 صفحات 149-162 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاداسلامی خمین
چکیده:   (451 مشاهده)

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری افراد مبتلا به ام اس بود

روش: طرح پزوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به ام اس در شهر اراک که در سال 1395در بهزیستی شهرستان اراک دارای پرونده بودند و نمونه شامل 30 نفر که به صورت غربالگری انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری کونر و دیویدسون بود که کلیه شرکنندگان در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به آن پاسخ دادند و گروه آزمایش نیز طی هشت جلسه 90 دقیقه ای طبق پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کردند . تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار spss  انجام شد.

یافته ها : نتایج آزمون کوواریانس نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش تاب آوری شده است (05/0> p) همچنین ضریب تاثیر برابر با 36/0 برآورد شد.

نتیجه گیری : درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با تمرکز بر پذیرش واقعیت موجود و بها دادن به خود موجود  و افزایش تعهد فرد به برنامه برای تغییر باعث کاهش اضطراب و افزایش تاب آوری و کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری ام اس می شود.

متن کامل [PDF 747 kb]   (247 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی عمومی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۵ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۵/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۱ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۶/۱