سال 7، شماره 10 - ( زمستان/ دی ماه97/ شماره پیاپی31/ 1397 )                   سال 7 شماره 10 صفحات 131-146 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه ، CPsyPSarabi@yahoo.com
2- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمـانی کرمانـشاه
چکیده:   (1685 مشاهده)

پژوهش حاضر در راستای بررسی میزان توافق آزمون بالینی چند محوری میلون - 3 با پرسشنامه شخصیتی (SCID-II) در تشخیص اختلالات شخصیت بود. روش این پژوهش از نوع تحلیلی – مقطعی می‌باشد. آزمودنی‌های پژوهش 510 نفر (160 نفر بالینی و 350 نفر غیربالینی) بودند که آزمودنی‌های بالینی به روش نمونه‌گیری هدفمند و آزمودنی‌های غیربالینی از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از آزمون بالینی چند محوری میلون – 3 (MCMI-III)، پرسشنامه شخصیت (SCID-II) و ویژگی‌های دموگرافیک استفاده شد. در تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری کای دو (X2) و ضریب کاپا مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز آماری داده‌ها نشان داد که میزان توافق MCMI-III با پرسشنامه شخصیت (SCID-II) در تشخیص اختلالات شخصیت، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تشخیص هماهنگ در گروه بالینی مربوط به اختلال شخصیت مرزی با 66/0، و اختلال شخصیت وابسته با 004/ می‌باشد؛ همچنین به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تشخیص هماهنگ در گروه غیربالینی مربوط به اختلال شخصیت اجتنابی با 46/0، و اختلال شخصیت وابسته با 006/ برآورد شد. نتایج به‌دست آمده از خصیصه‌های عامل برای مقیاس‌های شخصیت MCMI-III، شامل توان پیش‌بینی مثبت در دامنه‌ی 95/0 تا 15/0، توان پیش‌بینی منفی از 94/0 تا 35/0 و همچنین توان تشخیص کل در دامنه‌ی 99/0 تا 41/0 قرار گرفت. نتایج این پژوهش، گویای روایی تشخیصی معتبر و مطلوب MCMI-III می‌باشد، و می­تواند برای استفاده از ارزیابی­های تشخیصی، درمانی و پژوهشی اختلالات شخصیت کاربرد داشته باشد.

متن کامل [PDF 667 kb]   (34 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی
دریافت: 1396/3/14 | ویرایش نهایی: 1397/10/9 | پذیرش: 1396/4/22 | انتشار الکترونیک: 1397/10/25