نشریه علمی رویش روان شناسی- اخبار نشریه
نمایه سازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۱۴ | 

مقالات فصلنامه در پایگاههای زیر نمایه و مستند می شود:

گوگل اسکالر

Magiran.com

Mendeley

Zotero

Refwords

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی رویش روان شناسی:
http://frooyesh.ir/find.php?item=1.43.21.fa
برگشت به اصل مطلب