پیام خود را بنویسید
نشریه علمی رویش روان شناسی- اخبار نشریه
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم فهرست نشریات معتبر وزارت علوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/26 | 
فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در لینک زیر قابل دستیابی است
https://mapfapanel.msrt.ir/Repository/NewsFiles/7a88b1ad-bf01-4ac2-b588-0ff2c02187e8.pdf
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی رویش روان شناسی:
http://frooyesh.ir/find.php?item=1.43.33.fa
برگشت به اصل مطلب