نشریه علمی رویش روان شناسی- اخبار نشریه
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم فهرست نشریات معتبر وزارت علوم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۶ | 
فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در لینک زیر قابل دستیابی است
https://mapfapanel.msrt.ir/Repository/NewsFiles/7a88b1ad-bf01-4ac2-b588-0ff2c02187e8.pdf
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی رویش روان شناسی:
http://frooyesh.ir/find.php?item=1.43.33.fa
برگشت به اصل مطلب