نشریه علمی رویش روان شناسی- اطلاعات ثبت نام
اشتراک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بدلیل نشرالکترونیکی ماهنامه رویش روان شناسی، تعداد محدودی مجله به صورت چاپی منتشر می شود.

نویسندگان و کاربران عزیز درصورت تمایل، مبلغ 10 هزارتومان برای هرنسخه به کارت بانکی زیر واریز و از طریق صفحه ارتباط با ما آدرس پستی را درج نمایند تا مجله برای شما ارسال شود بانک رفاه 5894631813388956 به نام رضا پورحسین

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی رویش روان شناسی:
http://frooyesh.ir/find.php?item=1.54.18.fa
برگشت به اصل مطلب