برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (22850 مشاهده)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (11733 مشاهده)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (8969 مشاهده)
بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان (6087 مشاهده)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (5641 مشاهده)
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق (5615 مشاهده)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (5489 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (5475 مشاهده)
خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه موردی (4894 مشاهده)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (4843 مشاهده)
رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل) (4836 مشاهده)
تئوری انتخاب : رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و (4832 مشاهده)
مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهراصفهان (4715 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش بینی (4659 مشاهده)
مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان (4598 مشاهده)
اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی (4440 مشاهده)
بررسی اثربخشی" روش مرور خویشتن" بر افزایش شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختربزهکار (4360 مشاهده)
رابطه انسان شناسی با الگوی خانواده درمانی تجربه نگر - انسانگرا (4340 مشاهده)
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی- اجتماعی و قلدری در دانش آموزان ابتدایی (4330 مشاهده)
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین (4196 مشاهده)
تاریک امّا نه سیاه: پاسخی به زارعی، قربانی و غریبی (1395) (4101 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش های معنوی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان (3990 مشاهده)
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در معتادان مبتلا به HIV، غیر معتادان مبتلا به HIV و افراد سالم (3924 مشاهده)
اعتبار سنجی چهار عامل فاکتور کوتاه روانپزشکی در میان دانشجویان دانشگاهی ایران (3896 مشاهده)
رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی (3875 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (3088 دریافت)
نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی (2699 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (1571 دریافت)
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان (1439 دریافت)
تحمل پریشانی: نظریه، مکانیسم و رابطه با آسیب شناسی روانی (989 دریافت)
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران (906 دریافت)
احساس گناه: بیماری یا شفا (905 دریافت)
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی (892 دریافت)
تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی (830 دریافت)
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس تصمیم‌گیری و حل‌مسأله، انسجام خانواده، راهبردهای مقابله، مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی (عوامل فرایندی خانواده) (793 دریافت)
بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای فرزند (761 دریافت)
نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (759 دریافت)
اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه‌ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (746 دریافت)
مروری بر عوامل روانشناختی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در ایران (723 دریافت)
تلفن همراه؛ چالش نوین زندگی (697 دریافت)
رابطه ی جهت گیری هدف فردی، ادراک از جهت گیری هدف کلاس و جهت گیری هدف والدین با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه (686 دریافت)
تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز (682 دریافت)
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی در کارکنان متاهل شرکت ملی حفاری استان خوزستان (674 دریافت)
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی (646 دریافت)
پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی در دانش آموزان ابتدایی (634 دریافت)
روان درمانی در ایران: موانع و افقها (600 دریافت)
موج چهارم رفتار درمانی: روند شکل گیری درمان های رفتاری و چالش های آن (596 دریافت)
بررسی مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای گرایش به رفتارهای پرخطر و نوجوانان عادی (574 دریافت)
رابطه‌ی بین فعالیت بدنی و مؤلفه‌های هوش هیجانی در دانشجویان ورزشکار و مقایسه‌ی آن با دانشجویان غیرورزشکار (566 دریافت)
اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل (TA) بر افزایش سطح بخشودگی زنان (551 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 12663 بازدید)
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 8780 بازدید)
ارسال مقاله ( 7985 بازدید)
تماس باما ( 6844 بازدید)
تماس وآدرس ( 6110 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 5769 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 5732 بازدید)
اشتراک ( 5242 بازدید)
اهداف و زمینه مجله ( 4997 بازدید)
مدت زمان داوری مقالات ( 3387 بازدید)
نمایه سازی ( 3344 بازدید)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 3341 بازدید)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 3301 بازدید)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 3179 بازدید)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 3042 بازدید)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 1638 بازدید)
کارگاه های روانشناسی ( 1561 بازدید)
MSRT CODE ( 1104 بازدید)
اطلاعات لازم ( 853 بازدید)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 176 بازدید)
تغییر درجه بندی نشریات از ( 55 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اطلاعات لازم ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 501 چاپ)
ارسال مقاله ( 497 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 473 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 470 چاپ)
اشتراک ( 437 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 383 چاپ)
تماس باما ( 371 چاپ)
تماس وآدرس ( 362 چاپ)
اطلاعات لازم ( 359 چاپ)
اهداف و زمینه مجله ( 358 چاپ)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 203 چاپ)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 202 چاپ)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 179 چاپ)
نمایه سازی ( 172 چاپ)
مدت زمان داوری مقالات ( 160 چاپ)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 134 چاپ)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 99 چاپ)
کارگاه های روانشناسی ( 82 چاپ)
MSRT CODE ( 55 چاپ)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 30 چاپ)
تغییر درجه بندی نشریات از ( 4 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی رویش روان شناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal

Designed & Developed by : Yektaweb