برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (24212 مشاهده)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (12027 مشاهده)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (9175 مشاهده)
بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان (6319 مشاهده)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (5876 مشاهده)
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق (5836 مشاهده)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (5718 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (5686 مشاهده)
خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه موردی (5090 مشاهده)
تئوری انتخاب : رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و (5088 مشاهده)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (5070 مشاهده)
رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل) (5024 مشاهده)
مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهراصفهان (4956 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش بینی (4936 مشاهده)
مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان (4792 مشاهده)
اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی (4666 مشاهده)
رابطه انسان شناسی با الگوی خانواده درمانی تجربه نگر - انسانگرا (4610 مشاهده)
بررسی اثربخشی" روش مرور خویشتن" بر افزایش شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختربزهکار (4577 مشاهده)
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی- اجتماعی و قلدری در دانش آموزان ابتدایی (4532 مشاهده)
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین (4419 مشاهده)
تاریک امّا نه سیاه: پاسخی به زارعی، قربانی و غریبی (1395) (4297 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش های معنوی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان (4206 مشاهده)
اعتبار سنجی چهار عامل فاکتور کوتاه روانپزشکی در میان دانشجویان دانشگاهی ایران (4116 مشاهده)
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در معتادان مبتلا به HIV، غیر معتادان مبتلا به HIV و افراد سالم (4095 مشاهده)
رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی (4053 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (3090 دریافت)
نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی (2701 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (1575 دریافت)
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان (1440 دریافت)
تحمل پریشانی: نظریه، مکانیسم و رابطه با آسیب شناسی روانی (993 دریافت)
احساس گناه: بیماری یا شفا (911 دریافت)
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران (907 دریافت)
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی (895 دریافت)
تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی (831 دریافت)
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس تصمیم‌گیری و حل‌مسأله، انسجام خانواده، راهبردهای مقابله، مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی (عوامل فرایندی خانواده) (795 دریافت)
بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای فرزند (762 دریافت)
نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (760 دریافت)
اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه‌ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (747 دریافت)
مروری بر عوامل روانشناختی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در ایران (724 دریافت)
تلفن همراه؛ چالش نوین زندگی (698 دریافت)
رابطه ی جهت گیری هدف فردی، ادراک از جهت گیری هدف کلاس و جهت گیری هدف والدین با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه (687 دریافت)
تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز (683 دریافت)
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی در کارکنان متاهل شرکت ملی حفاری استان خوزستان (674 دریافت)
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی (647 دریافت)
پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی در دانش آموزان ابتدایی (635 دریافت)
روان درمانی در ایران: موانع و افقها (600 دریافت)
موج چهارم رفتار درمانی: روند شکل گیری درمان های رفتاری و چالش های آن (598 دریافت)
بررسی مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای گرایش به رفتارهای پرخطر و نوجوانان عادی (577 دریافت)
رابطه‌ی بین فعالیت بدنی و مؤلفه‌های هوش هیجانی در دانشجویان ورزشکار و مقایسه‌ی آن با دانشجویان غیرورزشکار (568 دریافت)
اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل (TA) بر افزایش سطح بخشودگی زنان (552 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 15080 بازدید)
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 9611 بازدید)
ارسال مقاله ( 8719 بازدید)
تماس باما ( 7626 بازدید)
تماس وآدرس ( 6954 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 6488 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6283 بازدید)
اشتراک ( 6105 بازدید)
اهداف و زمینه مجله ( 5647 بازدید)
مدت زمان داوری مقالات ( 4346 بازدید)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 4233 بازدید)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 4153 بازدید)
نمایه سازی ( 4147 بازدید)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 4116 بازدید)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 3869 بازدید)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 2600 بازدید)
کارگاه های روانشناسی ( 2412 بازدید)
MSRT CODE ( 1879 بازدید)
تغییر درجه بندی نشریات از ( 952 بازدید)
اطلاعات لازم ( 862 بازدید)
تعداد بازدید مقالات ( 767 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 710 بازدید)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 253 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اطلاعات لازم ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 536 چاپ)
ارسال مقاله ( 527 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 500 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 500 چاپ)
اشتراک ( 467 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 428 چاپ)
تماس باما ( 401 چاپ)
تماس وآدرس ( 397 چاپ)
اهداف و زمینه مجله ( 384 چاپ)
اطلاعات لازم ( 368 چاپ)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 237 چاپ)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 235 چاپ)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 216 چاپ)
نمایه سازی ( 199 چاپ)
مدت زمان داوری مقالات ( 195 چاپ)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 169 چاپ)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 130 چاپ)
کارگاه های روانشناسی ( 113 چاپ)
MSRT CODE ( 89 چاپ)
تغییر درجه بندی نشریات از ( 45 چاپ)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 44 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 35 چاپ)
تعداد بازدید مقالات ( 26 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی رویش روان شناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal

Designed & Developed by : Yektaweb