برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (22366 مشاهده)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (11623 مشاهده)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (8913 مشاهده)
بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان (6016 مشاهده)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (5573 مشاهده)
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق (5553 مشاهده)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (5430 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (5404 مشاهده)
خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه موردی (4835 مشاهده)
رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل) (4787 مشاهده)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (4773 مشاهده)
تئوری انتخاب : رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و (4734 مشاهده)
مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهراصفهان (4660 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش بینی (4588 مشاهده)
مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان (4543 مشاهده)
اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی (4381 مشاهده)
بررسی اثربخشی" روش مرور خویشتن" بر افزایش شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختربزهکار (4322 مشاهده)
رابطه انسان شناسی با الگوی خانواده درمانی تجربه نگر - انسانگرا (4273 مشاهده)
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی- اجتماعی و قلدری در دانش آموزان ابتدایی (4268 مشاهده)
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین (4147 مشاهده)
تاریک امّا نه سیاه: پاسخی به زارعی، قربانی و غریبی (1395) (4046 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش های معنوی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان (3937 مشاهده)
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در معتادان مبتلا به HIV، غیر معتادان مبتلا به HIV و افراد سالم (3876 مشاهده)
اعتبار سنجی چهار عامل فاکتور کوتاه روانپزشکی در میان دانشجویان دانشگاهی ایران (3827 مشاهده)
رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی (3817 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (3082 دریافت)
نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی (2699 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (1567 دریافت)
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان (1437 دریافت)
تحمل پریشانی: نظریه، مکانیسم و رابطه با آسیب شناسی روانی (989 دریافت)
احساس گناه: بیماری یا شفا (905 دریافت)
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران (903 دریافت)
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی (892 دریافت)
تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی (828 دریافت)
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس تصمیم‌گیری و حل‌مسأله، انسجام خانواده، راهبردهای مقابله، مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی (عوامل فرایندی خانواده) (793 دریافت)
بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای فرزند (761 دریافت)
نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (757 دریافت)
اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه‌ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (746 دریافت)
مروری بر عوامل روانشناختی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در ایران (723 دریافت)
تلفن همراه؛ چالش نوین زندگی (697 دریافت)
رابطه ی جهت گیری هدف فردی، ادراک از جهت گیری هدف کلاس و جهت گیری هدف والدین با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه (686 دریافت)
تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز (679 دریافت)
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی در کارکنان متاهل شرکت ملی حفاری استان خوزستان (672 دریافت)
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی (646 دریافت)
پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی در دانش آموزان ابتدایی (634 دریافت)
روان درمانی در ایران: موانع و افقها (598 دریافت)
موج چهارم رفتار درمانی: روند شکل گیری درمان های رفتاری و چالش های آن (588 دریافت)
بررسی مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای گرایش به رفتارهای پرخطر و نوجوانان عادی (573 دریافت)
رابطه‌ی بین فعالیت بدنی و مؤلفه‌های هوش هیجانی در دانشجویان ورزشکار و مقایسه‌ی آن با دانشجویان غیرورزشکار (566 دریافت)
اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل (TA) بر افزایش سطح بخشودگی زنان (551 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 11956 بازدید)
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 8559 بازدید)
ارسال مقاله ( 7736 بازدید)
تماس باما ( 6642 بازدید)
تماس وآدرس ( 5918 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 5623 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 5567 بازدید)
اشتراک ( 5090 بازدید)
اهداف و زمینه مجله ( 4861 بازدید)
مدت زمان داوری مقالات ( 3189 بازدید)
نمایه سازی ( 3178 بازدید)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 3171 بازدید)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 3125 بازدید)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 2995 بازدید)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 2817 بازدید)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 1455 بازدید)
کارگاه های روانشناسی ( 1410 بازدید)
MSRT CODE ( 937 بازدید)
اطلاعات لازم ( 848 بازدید)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 169 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اطلاعات لازم ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 492 چاپ)
ارسال مقاله ( 491 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 470 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 466 چاپ)
اشتراک ( 430 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 371 چاپ)
تماس باما ( 367 چاپ)
تماس وآدرس ( 356 چاپ)
اطلاعات لازم ( 354 چاپ)
اهداف و زمینه مجله ( 353 چاپ)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 198 چاپ)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 197 چاپ)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 172 چاپ)
نمایه سازی ( 166 چاپ)
مدت زمان داوری مقالات ( 153 چاپ)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 128 چاپ)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 94 چاپ)
کارگاه های روانشناسی ( 74 چاپ)
MSRT CODE ( 50 چاپ)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 30 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه رویش روان شناسی (علمی ترویجی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal

Designed & Developed by : Yektaweb