برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (23720 مشاهده)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (11934 مشاهده)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (9105 مشاهده)
بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان (6238 مشاهده)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (5794 مشاهده)
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق (5753 مشاهده)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (5641 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (5622 مشاهده)
خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه موردی (5028 مشاهده)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (4998 مشاهده)
تئوری انتخاب : رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و (4979 مشاهده)
رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل) (4952 مشاهده)
مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهراصفهان (4853 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش بینی (4845 مشاهده)
مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان (4732 مشاهده)
اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی (4587 مشاهده)
رابطه انسان شناسی با الگوی خانواده درمانی تجربه نگر - انسانگرا (4522 مشاهده)
بررسی اثربخشی" روش مرور خویشتن" بر افزایش شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختربزهکار (4493 مشاهده)
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی- اجتماعی و قلدری در دانش آموزان ابتدایی (4467 مشاهده)
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین (4345 مشاهده)
تاریک امّا نه سیاه: پاسخی به زارعی، قربانی و غریبی (1395) (4238 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش های معنوی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان (4135 مشاهده)
اعتبار سنجی چهار عامل فاکتور کوتاه روانپزشکی در میان دانشجویان دانشگاهی ایران (4043 مشاهده)
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در معتادان مبتلا به HIV، غیر معتادان مبتلا به HIV و افراد سالم (4043 مشاهده)
رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی (3994 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (3089 دریافت)
نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی (2701 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (1575 دریافت)
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان (1440 دریافت)
تحمل پریشانی: نظریه، مکانیسم و رابطه با آسیب شناسی روانی (993 دریافت)
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران (907 دریافت)
احساس گناه: بیماری یا شفا (906 دریافت)
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی (895 دریافت)
تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی (831 دریافت)
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس تصمیم‌گیری و حل‌مسأله، انسجام خانواده، راهبردهای مقابله، مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی (عوامل فرایندی خانواده) (795 دریافت)
بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای فرزند (762 دریافت)
نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (760 دریافت)
اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه‌ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (747 دریافت)
مروری بر عوامل روانشناختی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در ایران (724 دریافت)
تلفن همراه؛ چالش نوین زندگی (698 دریافت)
رابطه ی جهت گیری هدف فردی، ادراک از جهت گیری هدف کلاس و جهت گیری هدف والدین با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه (687 دریافت)
تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز (683 دریافت)
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی در کارکنان متاهل شرکت ملی حفاری استان خوزستان (674 دریافت)
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی (647 دریافت)
پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی در دانش آموزان ابتدایی (635 دریافت)
روان درمانی در ایران: موانع و افقها (600 دریافت)
موج چهارم رفتار درمانی: روند شکل گیری درمان های رفتاری و چالش های آن (598 دریافت)
بررسی مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای گرایش به رفتارهای پرخطر و نوجوانان عادی (575 دریافت)
رابطه‌ی بین فعالیت بدنی و مؤلفه‌های هوش هیجانی در دانشجویان ورزشکار و مقایسه‌ی آن با دانشجویان غیرورزشکار (568 دریافت)
اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل (TA) بر افزایش سطح بخشودگی زنان (552 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 14333 بازدید)
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 9367 بازدید)
ارسال مقاله ( 8416 بازدید)
تماس باما ( 7404 بازدید)
تماس وآدرس ( 6738 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 6260 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6046 بازدید)
اشتراک ( 5870 بازدید)
اهداف و زمینه مجله ( 5450 بازدید)
مدت زمان داوری مقالات ( 4001 بازدید)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 3902 بازدید)
نمایه سازی ( 3825 بازدید)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 3814 بازدید)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 3792 بازدید)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 3614 بازدید)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 2249 بازدید)
کارگاه های روانشناسی ( 2190 بازدید)
MSRT CODE ( 1569 بازدید)
اطلاعات لازم ( 859 بازدید)
تغییر درجه بندی نشریات از ( 600 بازدید)
تعداد بازدید مقالات ( 457 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 367 بازدید)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 229 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اطلاعات لازم ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 528 چاپ)
ارسال مقاله ( 519 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 492 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 489 چاپ)
اشتراک ( 457 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 412 چاپ)
تماس باما ( 393 چاپ)
تماس وآدرس ( 386 چاپ)
اهداف و زمینه مجله ( 378 چاپ)
اطلاعات لازم ( 365 چاپ)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 227 چاپ)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 226 چاپ)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 200 چاپ)
نمایه سازی ( 190 چاپ)
مدت زمان داوری مقالات ( 184 چاپ)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 158 چاپ)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 122 چاپ)
کارگاه های روانشناسی ( 104 چاپ)
MSRT CODE ( 78 چاپ)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 38 چاپ)
تغییر درجه بندی نشریات از ( 30 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 17 چاپ)
تعداد بازدید مقالات ( 17 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی رویش روان شناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal

Designed & Developed by : Yektaweb