برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (24909 مشاهده)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (12137 مشاهده)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (9235 مشاهده)
بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان (6397 مشاهده)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (5947 مشاهده)
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق (5915 مشاهده)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (5788 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (5763 مشاهده)
تئوری انتخاب : رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و (5172 مشاهده)
خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه موردی (5164 مشاهده)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (5140 مشاهده)
رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل) (5091 مشاهده)
مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهراصفهان (5021 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش بینی (5004 مشاهده)
مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان (4852 مشاهده)
اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی (4739 مشاهده)
رابطه انسان شناسی با الگوی خانواده درمانی تجربه نگر - انسانگرا (4690 مشاهده)
بررسی اثربخشی" روش مرور خویشتن" بر افزایش شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختربزهکار (4631 مشاهده)
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی- اجتماعی و قلدری در دانش آموزان ابتدایی (4609 مشاهده)
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین (4492 مشاهده)
تاریک امّا نه سیاه: پاسخی به زارعی، قربانی و غریبی (1395) (4379 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش های معنوی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان (4302 مشاهده)
اعتبار سنجی چهار عامل فاکتور کوتاه روانپزشکی در میان دانشجویان دانشگاهی ایران (4195 مشاهده)
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در معتادان مبتلا به HIV، غیر معتادان مبتلا به HIV و افراد سالم (4150 مشاهده)
رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی (4117 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (3091 دریافت)
نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی (2703 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (1577 دریافت)
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان (1440 دریافت)
تحمل پریشانی: نظریه، مکانیسم و رابطه با آسیب شناسی روانی (994 دریافت)
احساس گناه: بیماری یا شفا (911 دریافت)
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران (907 دریافت)
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی (896 دریافت)
تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی (831 دریافت)
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس تصمیم‌گیری و حل‌مسأله، انسجام خانواده، راهبردهای مقابله، مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی (عوامل فرایندی خانواده) (795 دریافت)
بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای فرزند (762 دریافت)
نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (760 دریافت)
اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه‌ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (748 دریافت)
مروری بر عوامل روانشناختی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در ایران (724 دریافت)
تلفن همراه؛ چالش نوین زندگی (698 دریافت)
رابطه ی جهت گیری هدف فردی، ادراک از جهت گیری هدف کلاس و جهت گیری هدف والدین با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه (687 دریافت)
تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز (684 دریافت)
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی در کارکنان متاهل شرکت ملی حفاری استان خوزستان (675 دریافت)
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی (647 دریافت)
پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی در دانش آموزان ابتدایی (635 دریافت)
روان درمانی در ایران: موانع و افقها (600 دریافت)
موج چهارم رفتار درمانی: روند شکل گیری درمان های رفتاری و چالش های آن (598 دریافت)
بررسی مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای گرایش به رفتارهای پرخطر و نوجوانان عادی (577 دریافت)
رابطه‌ی بین فعالیت بدنی و مؤلفه‌های هوش هیجانی در دانشجویان ورزشکار و مقایسه‌ی آن با دانشجویان غیرورزشکار (568 دریافت)
اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل (TA) بر افزایش سطح بخشودگی زنان (552 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 15622 بازدید)
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 9788 بازدید)
ارسال مقاله ( 8906 بازدید)
تماس باما ( 7794 بازدید)
تماس وآدرس ( 7097 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 6627 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6416 بازدید)
اشتراک ( 6240 بازدید)
اهداف و زمینه مجله ( 5768 بازدید)
مدت زمان داوری مقالات ( 4487 بازدید)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 4358 بازدید)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 4272 بازدید)
نمایه سازی ( 4264 بازدید)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 4234 بازدید)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 4047 بازدید)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 2737 بازدید)
کارگاه های روانشناسی ( 2543 بازدید)
MSRT CODE ( 1994 بازدید)
تغییر درجه بندی نشریات از ( 1096 بازدید)
تعداد بازدید مقالات ( 870 بازدید)
اطلاعات لازم ( 866 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 824 بازدید)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 282 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اطلاعات لازم ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 545 چاپ)
ارسال مقاله ( 536 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 509 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 507 چاپ)
اشتراک ( 474 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 448 چاپ)
تماس باما ( 412 چاپ)
تماس وآدرس ( 406 چاپ)
اهداف و زمینه مجله ( 394 چاپ)
اطلاعات لازم ( 372 چاپ)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 247 چاپ)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 242 چاپ)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 225 چاپ)
نمایه سازی ( 206 چاپ)
مدت زمان داوری مقالات ( 204 چاپ)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 180 چاپ)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 148 چاپ)
کارگاه های روانشناسی ( 124 چاپ)
MSRT CODE ( 104 چاپ)
تغییر درجه بندی نشریات از ( 58 چاپ)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 49 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 49 چاپ)
تعداد بازدید مقالات ( 35 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی رویش روان شناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal(RRJ)

Designed & Developed by : Yektaweb