برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (23323 مشاهده)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (11851 مشاهده)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (9040 مشاهده)
بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان (6176 مشاهده)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (5723 مشاهده)
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق (5694 مشاهده)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (5576 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (5560 مشاهده)
خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه موردی (4973 مشاهده)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (4930 مشاهده)
تئوری انتخاب : رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و (4920 مشاهده)
رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل) (4910 مشاهده)
مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهراصفهان (4802 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش بینی (4758 مشاهده)
مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان (4683 مشاهده)
اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی (4524 مشاهده)
بررسی اثربخشی" روش مرور خویشتن" بر افزایش شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختربزهکار (4443 مشاهده)
رابطه انسان شناسی با الگوی خانواده درمانی تجربه نگر - انسانگرا (4440 مشاهده)
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی- اجتماعی و قلدری در دانش آموزان ابتدایی (4412 مشاهده)
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین (4281 مشاهده)
تاریک امّا نه سیاه: پاسخی به زارعی، قربانی و غریبی (1395) (4184 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش های معنوی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان (4082 مشاهده)
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در معتادان مبتلا به HIV، غیر معتادان مبتلا به HIV و افراد سالم (3988 مشاهده)
اعتبار سنجی چهار عامل فاکتور کوتاه روانپزشکی در میان دانشجویان دانشگاهی ایران (3974 مشاهده)
رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی (3939 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (3089 دریافت)
نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی (2700 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (1573 دریافت)
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان (1440 دریافت)
تحمل پریشانی: نظریه، مکانیسم و رابطه با آسیب شناسی روانی (991 دریافت)
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران (907 دریافت)
احساس گناه: بیماری یا شفا (906 دریافت)
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی (895 دریافت)
تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی (831 دریافت)
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس تصمیم‌گیری و حل‌مسأله، انسجام خانواده، راهبردهای مقابله، مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی (عوامل فرایندی خانواده) (795 دریافت)
بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای فرزند (762 دریافت)
نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (760 دریافت)
اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه‌ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (747 دریافت)
مروری بر عوامل روانشناختی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در ایران (724 دریافت)
تلفن همراه؛ چالش نوین زندگی (698 دریافت)
رابطه ی جهت گیری هدف فردی، ادراک از جهت گیری هدف کلاس و جهت گیری هدف والدین با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه (687 دریافت)
تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز (683 دریافت)
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی در کارکنان متاهل شرکت ملی حفاری استان خوزستان (674 دریافت)
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی (647 دریافت)
پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی در دانش آموزان ابتدایی (635 دریافت)
روان درمانی در ایران: موانع و افقها (600 دریافت)
موج چهارم رفتار درمانی: روند شکل گیری درمان های رفتاری و چالش های آن (598 دریافت)
بررسی مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای گرایش به رفتارهای پرخطر و نوجوانان عادی (575 دریافت)
رابطه‌ی بین فعالیت بدنی و مؤلفه‌های هوش هیجانی در دانشجویان ورزشکار و مقایسه‌ی آن با دانشجویان غیرورزشکار (567 دریافت)
اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل (TA) بر افزایش سطح بخشودگی زنان (552 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 13440 بازدید)
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 9054 بازدید)
ارسال مقاله ( 8253 بازدید)
تماس باما ( 7074 بازدید)
تماس وآدرس ( 6299 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 5974 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 5940 بازدید)
اشتراک ( 5437 بازدید)
اهداف و زمینه مجله ( 5183 بازدید)
مدت زمان داوری مقالات ( 3620 بازدید)
نمایه سازی ( 3547 بازدید)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 3531 بازدید)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 3506 بازدید)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 3393 بازدید)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 3305 بازدید)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 1855 بازدید)
کارگاه های روانشناسی ( 1751 بازدید)
MSRT CODE ( 1298 بازدید)
اطلاعات لازم ( 856 بازدید)
تغییر درجه بندی نشریات از ( 271 بازدید)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 207 بازدید)
تعداد بازدید مقالات ( 46 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 43 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اطلاعات لازم ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 518 چاپ)
ارسال مقاله ( 513 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 487 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 481 چاپ)
اشتراک ( 448 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 402 چاپ)
تماس باما ( 386 چاپ)
تماس وآدرس ( 379 چاپ)
اهداف و زمینه مجله ( 372 چاپ)
اطلاعات لازم ( 362 چاپ)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 218 چاپ)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 216 چاپ)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 193 چاپ)
نمایه سازی ( 183 چاپ)
مدت زمان داوری مقالات ( 174 چاپ)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 147 چاپ)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 114 چاپ)
کارگاه های روانشناسی ( 94 چاپ)
MSRT CODE ( 69 چاپ)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 34 چاپ)
تغییر درجه بندی نشریات از ( 20 چاپ)
تعداد بازدید مقالات ( 4 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 2 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی رویش روان شناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal

Designed & Developed by : Yektaweb