مجله رویش روا‌ن‌شناسی از دادن گواهی‌های کاغذی معذور است. لطفا تقاضا نکنید. همه گواهی ها در صفحه شخصی کاربران موجود است.

year 8, Issue 9 (autumn 2019 2019)                   Rooyesh 2019, 8(9): 129-138 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Momeni K, Moullaei Pardeh A, Abbasian S. Simple and multiple correlation of job hardship perception and wellbeing with job adjustment of teachers of exceptional children. Rooyesh 2019; 8 (9) :129-138
URL: http://frooyesh.ir/article-1-1344-en.html
1- Associate Professor, Department of Psychology, Razi University of Kermanshah
2- PhD Student, Department of Psychology, Razi University of Kermanshah
3- M. A. in Psychology, Department of Psychology, Payame Noor University of Ahvaz , shabbaseian@gmail.com
Abstract:   (2278 Views)
The aim of this research was to determine the correlation of job hardship perception and wellbeing with job adjustment of teachers of exceptional children. This research was a description of Correlation type such that the statistical population of the study include all of the teachers of exceptional student of the west provinces of Iran (Ilam, Lorestan. Kermanshah, Kordestan). For this respect, a sample of 196 person were selected in a  multi- stage clustering  method and  the questionnaires of  job hardship perception and wellbeing and  job adjustment were handed  among  them.  The gathering data were analyzed using SPSS 19, the Pearson correlation index and regression analysis. Data analyze showed that there is a significant Correlation between job hardship perception and wellbeing with job adjustment. There is also significant correlation between sub components of psychological wellbeing with job adjustment. Based on the results present study and the previous studies it can be said that the difficult conditions of exceptional children training high job hardship perception and low wellbeing have significant role in reduction of  job adjustment of  the teachers.
Full-Text [PDF 722 kb]   (26 Downloads)    
Type of Article: Research | Subject: General Psychology
Received: 2018/09/16 | Revised: 2019/12/26 | Accepted: 2019/01/19 | ePublished: 2019/12/1

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Send email to the article author


Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal(RRJ)

Designed & Developed by : Yektaweb