سال 9، شماره 7 - ( شماره پياپي 52 / مهر 1399 )                   سال 9 شماره 7 صفحات 1-14 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ، besharat@ut.ac.ir
2- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده:   (1083 مشاهده)
اختلالات افسردگی و اضطرابی از شایعترین اختلالات روانی محسوب میشوند که هزینه زیادی را برای فرد و جامعه در پی دارند. شناخت متغیرهای تاثیرگذار بر این اختلالات می تواند در مدیریت و کاهش شدت نشانههای آنها مفید باشند. هدف این پژوهش بررسی نقش واسطهای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین ابعاد کمالگرایی و نشانههای افسردگی و اضطراب بود. بدین منظور، تعداد ۵۲۸ نفر (۲۷۴ زن، ۲۵۴ مرد) از دانشجویان دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) و مقیاس دشواری تنظیم هیجان (DERS) را تکمیل کردند. نتایج نشان دادند که مدل فرضی پژوهش با دادههای تجربی برازش مطلوب دارند. کمالگرایی دیگرمحور، کمال گرایی جامعهمحور و دشواری تنظیم هیجان با نشانههای افسردگی و اضطراب همبستگی مثبت معنادار داشتند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین ابعاد کمال گرایی و نشانه های افسردگی و اضطراب نقش واسطهای دارند. بر اساس یافتههای این پژوهش، میتوان نتیجه گرفت که ابعاد کمالگرایی و دشواری تنظیم هیجان می توانند شدت نشانههای افسردگی و اضطراب را پیش بینی کنند. همچنین میتوان نتیجه گرفت که این رابطه یک رابطه ساده نیست و دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین ابعاد کمال گرایی و نشانه های افسردگی و اضطراب نقش واسطهای دارند. در نظر گرفتن این متغیرها می توانند در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان نشانههای افسردگی و اضطراب موثر باشند و سطح سلامت روانی را در جمعیت عمومی ارتقا بخشند.
متن کامل [PDF 1188 kb]   (124 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی
دریافت: 1399/3/6 | ویرایش نهایی: 1399/8/10 | پذیرش: 1399/3/7 | انتشار الکترونیک: 1399/8/10