برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (18217 مشاهده)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (9908 مشاهده)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (8186 مشاهده)
بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان (4980 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (4622 مشاهده)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (4617 مشاهده)
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق (4579 مشاهده)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (4509 مشاهده)
خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه موردی (4103 مشاهده)
رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل) (4083 مشاهده)
تئوری انتخاب : رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و (3854 مشاهده)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (3852 مشاهده)
مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهراصفهان (3845 مشاهده)
مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان (3743 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش بینی (3685 مشاهده)
بررسی اثربخشی" روش مرور خویشتن" بر افزایش شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختربزهکار (3631 مشاهده)
اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی (3567 مشاهده)
رابطه انسان شناسی با الگوی خانواده درمانی تجربه نگر - انسانگرا (3381 مشاهده)
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی- اجتماعی و قلدری در دانش آموزان ابتدایی (3336 مشاهده)
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین (3328 مشاهده)
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در معتادان مبتلا به HIV، غیر معتادان مبتلا به HIV و افراد سالم (3302 مشاهده)
تاریک امّا نه سیاه: پاسخی به زارعی، قربانی و غریبی (1395) (3252 مشاهده)
رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی (3135 مشاهده)
حساسیت سامانه های مغزی _ رفتاری B‌AS) (BIS- در پیش بینی استعداد اعتیاد (3097 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی– رفتاری بر اختلال شخصیت خودشیفته: مطالعۀ موردی (3069 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی (2366 دریافت)
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان (1373 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (1337 دریافت)
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران (862 دریافت)
احساس گناه: بیماری یا شفا (836 دریافت)
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی (828 دریافت)
تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی (766 دریافت)
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس تصمیم‌گیری و حل‌مسأله، انسجام خانواده، راهبردهای مقابله، مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی (عوامل فرایندی خانواده) (745 دریافت)
بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای فرزند (703 دریافت)
نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (693 دریافت)
اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه‌ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (691 دریافت)
تلفن همراه؛ چالش نوین زندگی (637 دریافت)
تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز (630 دریافت)
رابطه ی جهت گیری هدف فردی، ادراک از جهت گیری هدف کلاس و جهت گیری هدف والدین با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه (617 دریافت)
تحمل پریشانی: نظریه، مکانیسم و رابطه با آسیب شناسی روانی (604 دریافت)
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی (600 دریافت)
رابطه‌ی بین فعالیت بدنی و مؤلفه‌های هوش هیجانی در دانشجویان ورزشکار و مقایسه‌ی آن با دانشجویان غیرورزشکار (517 دریافت)
مروری بر عوامل روانشناختی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در ایران (504 دریافت)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با اضطراب آشکار و پنهان در دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی (495 دریافت)
پیش‌بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان براساس تجارب معنوی و میزان هیجان‌خواهی (445 دریافت)
پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی در دانش آموزان ابتدایی (413 دریافت)
کمال زدگی در خانواده کودکان تیزهوش (396 دریافت)
روان درمانی در ایران: موانع و افقها (366 دریافت)
رابطه میزان عملکرد خانواده با میزان خود نظم دهی تحصیلی و خود بازداری در میان دانش آموزان دبیرستانی (366 دریافت)
بررسی مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای گرایش به رفتارهای پرخطر و نوجوانان عادی (362 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 7432 بازدید)
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 6693 بازدید)
ارسال مقاله ( 5200 بازدید)
تماس باما ( 4772 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 4287 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 4280 بازدید)
تماس وآدرس ( 4214 بازدید)
اشتراک ( 3717 بازدید)
اهداف و زمینه مجله ( 3666 بازدید)
نمایه سازی ( 1978 بازدید)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 1974 بازدید)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 1857 بازدید)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 1758 بازدید)
مدت زمان داوری مقالات ( 1544 بازدید)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 909 بازدید)
رویش روان شناسی(نشانی+ ارزیابی نشریه+ پرداخت آنلاین ) ( 736 بازدید)
کارگاه های روانشناسی ( 120 بازدید)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 71 بازدید)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 18 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
رویش روان شناسی(نشانی+ ارزیابی نشریه+ پرداخت آنلاین ) ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 441 چاپ)
ارسال مقاله ( 428 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 414 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 397 چاپ)
اشتراک ( 366 چاپ)
تماس باما ( 308 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 305 چاپ)
تماس وآدرس ( 299 چاپ)
اهداف و زمینه مجله ( 294 چاپ)
رویش روان شناسی(نشانی+ ارزیابی نشریه+ پرداخت آنلاین ) ( 289 چاپ)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 110 چاپ)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 106 چاپ)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 104 چاپ)
نمایه سازی ( 93 چاپ)
مدت زمان داوری مقالات ( 75 چاپ)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 29 چاپ)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 7 چاپ)
کارگاه های روانشناسی ( 4 چاپ)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 2 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رویش روان شناسی (علمی ترویجی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal

Designed & Developed by : Yektaweb