مجله رویش روا‌ن‌شناسی از دادن گواهی‌های کاغذی معذور است. لطفا تقاضا نکنید. همه گواهی ها در صفحه شخصی کاربران موجود است.

نویسندگان راهنمای نویسندگان

نویسنده گرامی، با سلام
 
 *پیشاپیش از اینکه با رعایت موارد زیر، امکان بررسی سریع تر مقاله خود را فراهم می سازید، سپاسگزاریم.*
ارسال مقاله به نشریه به معنای پذیرش شرایط و تعهد نویسنده به رعایت همه موارد درج شده در راهنمای نویسندگان است.

ایمیل های ثبت شده برای همه نویسندگان می بایست ایمیل معتبر باشند. سرور سایت بعضی ایمیل های دانشگاهی را نمی پذیرد. ثبت ایمیل های نامعتبر (به دلیل آسیب به سرور سایت) موجب حذف مقاله خواهند شد.
ایمیل نشریه برای مکاتبه:   
rooyesh1396gmail.com     

برای دریافت فایل الگو برای نگارش مقاله این قسمت را کلیک کنید. 
برای دریافت فرمت فایل تعارض منافع   کلیک کنید. (از طریق فایل پیوست، هنگام ثبت مقاله در سایت، ارسال کنید)
**اکثر منابع مورد استفاده در مقاله، مربوط به 2023-2024 باشد.
داشتن حداقل سه متغیر برای مقاله های پژوهشی ضروری است. همچنین، از روش های آماری پیشرفته برای سنجش استفاده شود.
   تعدادصفحات مجاز، برای مقالات پژوهشی ۱۰ صفحه و برای مقالات مروری و تحلیلی، ۱۲ صفحه است.

 منبع نویسی بر اساس APA7 انجام شود. فایل 1 و فایل 2  
رتبه نشریه رویش روانشناسی در لیست نشریات کشور در سایت وزارت علوم
 1. فرم مقاله:
  نویسندگان محترم دقت نمایند مقاله ارسالی بر اساس فرمت مجله باشد و از درج عنوان های اضافی پرهیز نمایند (جز مقالات کیفی و مروری). عناوین اصلی عبارتنداز   - چکیده فارسی /  چکیده انگلیسی؛ - مقدمه؛ - روش؛ - یافته ها؛ - بحث و نتیجه گیری؛ -منابع.
  ساختار فایل الگو را تغییر ندهید. و مقاله را با حفظ ساختار، در فایل الگو بنویسید. همچنین، نویسندگان محترم دقت فرمایند از ارسال مقاله های تکراری، بدون نوآوری، کپی یا مشابه با مقاله های پیشین، خودداری نمایند؛
 2. عنوان و چکیده: هر مقاله دارای عنوان فارسی مقاله باید با فونت B Nazanin ضخیم و سایز ۱۴ و عنوان انگلیسی مقاله با قلم Times New Roman ضخیم و سایز ۱۲؛ همچنین چکیده فارسی BNazanin (سایز ۱۰) و چکیده انگلیسیtimes new roman (سایز ۹) نوشته شود. حداکثر تعداد واژه چکیده فارسی ۲۵۰ کلمه باشد.
 3. فونت، اندازه مطالب و تعداد صفحات مقالهبرای تایپ متون از قلم B Nazanin دراندازه ۱۱ و برای متون انگلیسی از Times News Roman دراندازه ۱۰ استفاده شود. برای ایجاد تمایز بین بخش های مقاله از حالت ضخیم فونت B Nazanin در اندازه ۱۱ استفاده شود. محتوای جداول با قلم  B Nazanin در اندازه ۱۰ باشند. جدول های قسمت یافته ها به طور چکیده و گویا وبا فرمت APA ارائه شود. برای یکدست شدن واژه های مجله، نشریه مختار است برخی واژه ها را متناسب با معیارهای مجله، البته با حفظ وجه معنایی آنها، تغییردهد. همچنین، نشریه مختار است مقالات را ویرایش ادبی و موازین رسم الخط مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی را رعایت نماید.                                 
 4. نویسندگان مشخصات سازمانی نویسندگان باید به طورکامل به همراه رتبه علمی، معادل انگلیسی و وابستگی آنان به دانشگاه، موسسه پژوهشی وغیره (طبق نمونه های منتشرشده و مطابق با فرمت دانشگاه) ثبت شود. یکی از نویسندگان باید به عنوان نویسنده مسئول به همراه آدرس، شماره تماس و رایانامه ایشان، درصفحه نخست ذکر شود. مشخصات نویسندگان می بایست به طور کامل و دقیق در فرم ثبت نام در صفحه سایت مربوط به مقاله و همچنین فایل با نام، نوشته شده و بر هم منطبق باشند. ایمیل نویسندگان کاملا دقیق نوشته شود و معتبر باشد. 
 *دقت فرمایید عدم درج مشخصات کامل خواسته شده در صفحه سایت مربوط به مقاله و توضیح ضمیمه، به معنای انصراف تلقی می شود. در صورتی که نویسندگان محترم به دلیل قوانین دانشگاه، درخواست سبک متفاوتی از مشخصات نویسی را دارند، می بایست هنگام ارسال مقاله و پیش از پذیرش مقاله، درخواست خود را در توضیح ضمیمه مقاله اعلام کنند. پس از انتشار، هیچ تغییری قابل اعمال نخواهد بود
 1. منابع (رفرنس): منبع نویسی بر اساس APA۷ انجام شود. (منبع نویسی بر اساس APA به همراه لینک doi منابع فارسی و انگلیسی نوشته شود). منابع فارسی با قلم B Nazanin دراندازه ۱۰ و منابع انگلیسی با فونت Times News Roman دراندازه ۹ نوشته شوند.  منابع باید براساس فرمت APA7 نوشته شوند. همه رفرنس های داخل متن باید در فهرست منایع انتهای مقاله باشند؛ وگرنه مطالب باید به نقل ازآنها نوشته شوند.
 2. معادل ها:  معادلهای انگلیسی اسامی و واژه ها باید درپاورقی با فونت Times News Roman دراندازه ۹ در همان صفحه ازطریق Insert Tab تایپ شوند. پاورقی های هر صفحه می بایست از عدد ۱ شروع شوند.
 3. روش: (۱)نوع مطالعه، (۲)جامعه آماری، (۳)روش نمونه گیری، منطق نمونه گیری و حجم نمونه گیری، (۴) معیار ورود و خروج، (۵)ملاحظات اخلاقی، (۶) روش تحلیل آماری، نرم افزار و نسخه نرم افزار استفاده شده از توضیحاتی است که باید در قسمت روش به آنها اشاره شود.
 4. ابزار: ابزار مورد استفاده می بایست به طور کامل، مختصر و مفید در قسمت روش توضیح داده شوند. ابزار مورد استفاده می بایست دارای هنجاریابی خارجی و داخلی باشند. معادل انگلیسی ابزار مورد سنجش باید به طور کامل و مخفف درج شود.
 5. ارجاع دهی درون متنی بر اساس APA۷ رعایت شود. پژوهشگران خارجی می بایست طبق APA۷ در پاورقی ارجاع داده شوند.
 6. یافته ها: داده های جمعیت شناختی (سن و جنسیت نمونه استفاده شده برای پژوهش)، رعایت مفروضات پارامتریک، درج توضیحات هر جدول پس از (زیر) جدول در قالب چند خط، از توضیحاتی است که باید در قسمت یافته ها به آنها اشاره شود.
 7. ویرایش:  نویسندگان موظف هستند (حداکثر طی 5 روز پس از بررسی دبیری و 12روز پس از داوری) از تغییر وضعیت مقاله به «آماده ویرایش»، فایل ویرایش شده بارگذاری نمایند. انجام ندادن ویرایش ها، عدم رعایت ساختار نشریه، عدم ویرایش های داوری، موجب توقف فرایند بررسی می شود.
  مسیر دسترسی به فایل داور به روش زیر است: ورود به صفحه اصلی با نام کاربری و پسوورد > صفحه شخصی > کلیک روی مقاله مورد نظر (در قسمت آمار کلی مقالات) > کلیک روی پرونده مقاله (در قسمت مقالات ارسال شده) . در این صفحه، همه اکت های انجام شده مقاله و سپس داوری ها و فایل های ضمیمه توسط داور به تفکیک تاریخ، مشخص است. اخرین بررسی را مطالعه کنید، فایل را دریافت کنید، اعمال کنید و پس از انجام ویرایش، ارسال کنید. همچنین، ویدئوی روش بارگذاری فایل ویرایش شده در اینستاگرام نشریه وجود دارد.
 8. زمان قابل قبول برای پذیرش مقالات مستخرج از پایان نامه ها ، طرح ها و پروژه های پژوهشی حداکثر ۲ سال است (پروژه های انجام شده از سال 1400).
 9. فایل ارسالی به ایمیل بررسی نمی شود، زیرا فقط آخرین فایل مورد تایید داور منتشر می شود.
 10.  پرداخت هزینه: زمان پرداخت هزینه را از صفحه شخصی و ایمیل (با درج ایمیل دقیق و معتبر) پیگیری فرمائید و با مراجعه به بخش پرداخت هزینه آنلاین،  اقدام به وایز هزینه نمائید. خواهشمند است هیچ هزینه اضافه ای واریز نشود. برای تامین هزینه های مجله و داوری، این مبالغ از نویسندگان دریافت می گردد: هزینه بررسی اولیه 2/000/000 ریال، هزینه پذیرش پس از داوری ها 17/000/000 ریال است، هزینه انتشار نیز فقط با هماهنگی سایت انجام شود؛ (500 تا 800) و بدون هماهنگی هزینه انتشار واریز نکنید.
 11.  گواهی پذیرش: پس از تغییر وضعیت مقاله به «پذیرفته شده» نویسندگان می توانند گواهی پذیرش مقاله خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی از صفحه شخصی خود دریافت نمایند. مجله از تهیه و ارسال گواهی دستی معذور است. نامه پذیرش بر اساس اسامی و مشخصات سازمانی ثبت شده در سایت صادر می شود. هرگونه مغایرت بین مشخصات درج شده در سایت و فایل بانام بر عهده نویسنده خواهد بود. تغییر وضعیت مقاله به پذیرفته شده، طی سه روز کاری پس از واریز هزینه پذیرش لحاظ می گردد.
 12.  انتشار: مقالات تحلیلی و مقالات پژوهشی مربوط به کووید در اولویت انتشار قراردارند. همچنین، مقالات پذیرفته شده بر اساس معیارهایی چون کیفیت مقاله، به روز بودن پژوهش، زمان پذیرش و ... در نوبت انتشار قرار می گیرند. پس از قرارگیری مقاله در وضعیت انتشار و پس از واریز هزینه انتشار توسط نویسنده، مقاله در نوبت انتشار قرار خواهد گرفت. نشریه علمی رویش روانشناسی یک مجله آنلاین است و نسخه چاپی ندارد. 
 13. داوری مقالاتمقالات توسط داورهای متفاوتی بررسی می شوند، پس از اعمال موارد مورد نظر ویرایشی توسط یک داور و انجام ویرایش توسط نویسندگان، مقاله مجددا توسط داورهای دیگر نیز بررسی خواهد شد. بنابراین در هر مرحله از روند بررسی ممکن است نیاز به انجام ویرایش های متفاوتی باشد و نویسنده موظف است همه موارد مورد ویرایش را به طور کامل و دقیق اعمال کند و یا توضیحات غنی در جهت عدم اعمال به داور محترم ارائه نماید. در صورتی که نویسندگان طی دو مرتبه داوری، همه موارد مد نظر داور را اعمال نکنند، مقاله از روند خارج می شود. داوری مقالات تضمین پذیرش نیست، وضعیت مقالات در صورت ورود به مرحله داوری، پس از طی بررسی توسط تیم داوری و در نهایت سردبیر نشریه، مشخص خواهد شد.
 14. نویسنده موظف است پس از اعمال نظرات دبیر علمی و داور، اصلاحات مورد نظر را انجام داده و فایل اصلاحی را در قسمت مناسب بارگذاری نماید (فایل با نام و بدون نام در قسمت صحیح مربوط به خود بارگذاری شوند). بدیهی است در صورت عدم بارگذاری مقاله در قست درست و یا عدم اعمال اصلاحات و ارسال مجدد فایل، امکان بررسی مقاله وجود نخواهد داشت.
 15. در صورت عدم اعمال ویرایش، هرگونه تخلف علمی و رفتاری توسط نویسندگان، تاخیر در فرایند ویرایش و موارد مربوط به نویسنده، مسئولیت بر عهده نویسندگان است.
 16. نویسندگان محترم در صورت اضطرار شرایط و نیاز به فرایند بررسی و داوری سریع، لطفا ضمن رعایت همه موارد ساختاری مدنظر نشریه و فایل های ضمیمه، کیفیت مناسب علمی و محتوایی مقاله و انجام سریع ویرایش های مربوط به نویسنده، درخواست خود را در توضیح ضمیمه مقاله ارسالی مطرح فرمائید. در صورتی که درخواست بررسی سریع دارید، لطفا نکات زیر را با دقت مد نظر قرار دهید: *از ظرفیت خالی برای بررسی سریع اطمینان کسب کنید.*حداقل 22 روز کاری  پیش از زمان مصاحبه (ددلاین شما/ دفاع دکتری و ... ) درخواست را ثبت کنید.* درخواست بررسی سریع به معنای تضمین پذیرش نیست، وضعیت رد یا پذیرش مقاله پس از بررسی های دبیری و داوری مشخص می شود.*ویرایش های خواسته شده را سریعا ارسال کنید و  پس از هر ویرایش، درخواست بررسی سریع را در توضیح ضمیمه یاداور شوید.* فقط پس از رعایت موارد بطور کامل، درخواست بررسی سریع را در توضیح ضمیمه مقاله ثبت کنید.
 17. برای دریافت کد ارکید می توانید به سایت www.orcid.org مراجعه نمایید.
 18. نویسندگان محترم می توانند سوالات خود را از طریق ایمیل، پیام درون سایتی و توضیح ضمیمه نشریه مطرح کنند. برای پاسخ دقیق بهتر است مساله در توضیح ضمیمه مقاله مطرح شود. پیام واتس اپ فقط برای موارد ضروری/فوریتی است.


کلیدواژه ها: ارسال مقاله | توضیحات | راهنمای نویسندگان | نگارش | توقف بررسی | زمان ویرایش | فایل الگو | گواهی پذیرش | بررسی داور | بررسی دبیر | بایگانی | داوری مقالات | ساختار | پذیرش | صفحات مجاز | فایل نمونه | هزینه | فونت |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 89133 بار   |   دفعات چاپ: 1030 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی رویش روان شناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal(RRJ)

Designed & Developed by : Yektaweb