سال 11، شماره 4 - ( تیر 1401/ پیاپی 73 1401 )                   سال 11 شماره 4 صفحات 156-145 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.IAU.AK.ERC.1400.008

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری روانشناسی ،گروه روانشناسی،دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.
2- استادیار،گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. ، khajvand_a@gorganiau.ac.it
3- دانشیار، فوق تخصص گوارش، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
چکیده:   (111 مشاهده)

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش والدین با رویکرد رفتاری بارکلی و رویکرد آدلری-درایکورس بر بهبود مهارت­های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلالات دفعی انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح  پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه‌ کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه کودکان مبتلا به اختلالات دفعی مراجعه کننده به کلینیک تخصصی کودکان شهر گرگان در سال 1399 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش 10 نفری قرار گرفتند. در گروه اول آزمایشی مادران آموزش به روش رفتاری بارکلی و گروه دوم آزمایشی مادران آموزش به روش آدلری درایکورس را در 12 جلسه 90 دقیقه‌ای دوبار در هفته دریافت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون (1983)  (MESSY) فرم والد بود. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 22 تحلیل شدند. یافته­ها نشان داد بین نمرات اختلافی پیش­آزمون- پس­آزمون در گروه­های مداخله آموزش والدین با رویکرد رفتاری بارکلی و رویکرد آدلری-درایکورس با گروه گواه همه خردهمؤلفه­های مهارت اجتماعی جز مؤلفه برتری­طلبی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P<). همچنین بین آموزش والدین با رویکرد بارکلی و آموزش والدین با رویکرد آدلری-درایکورس برای خرده­مؤلفه­های مهارت­های اجتماعی تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P<).  براساس یافته­ها می­توان نتیجه گرفت آموزش والدین با رویکرد بارکلی و رویکرد آدلری-درایکورس باعث بهبود همه خرده­مؤلفه های مهارت اجتماعی جز خرده­مؤلفه برتری­طلبی در کودکان مبتلا به اختلالات دفعی شده­اند و هر دو روش درمانی اثربخشی یکسانی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی داشته­اند.

متن کامل [PDF 609 kb]   (85 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی تحولی
دریافت: 1400/10/13 | ویرایش نهایی: 1401/5/5 | پذیرش: 1401/2/27 | انتشار الکترونیک: 1401/4/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.