مقالات پژوهشی درباره کووید19 در اولویت انتشار قرار دارند

یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1397
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 12 (زمستان97/ اسفند ماه/ شماره پیاپی 33 12-1397 - شماره پیاپی : 33) - 27 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 11 (زمستان/ بهمن ماه97/ شماره پیاپی 32 11-1397 - شماره پیاپی : 32) - 23 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 10 (زمستان/ دی ماه97/ شماره پیاپی31/ 10-1397 - شماره پیاپی : 31) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 9 (پاییز/ آذرماه97/ 9-1397 - شماره پیاپی : 30) - 19 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 8 (پاییز / آبان ماه 97 / 8-1397 - شماره پیاپی : 29) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 7 (پاییز / مهرماه 97 /شماره پیاپی 28/ 7-1397 - شماره پیاپی : 28) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 6 (تابستان1397، شهریورماه، شماره6، شماره پیاپی27 6-1397 - شماره پیاپی : 27) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 5 (تابستان1397، مردادماه، شماره5، شماره پیاپی26 5-1397 - شماره پیاپی : 26) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 4 (تابستان1397، تیرماه، شماره4، شماره پیاپی25 4-1397 - شماره پیاپی : 25) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 3 (بهار1397/ خرداد97/ شماره پیاپی 24 3-1397 - شماره پیاپی : 24) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 2 (بهار1397/ شماره پیاپی 23/ 2-1397 - شماره پیاپی : 23) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 1 (بهار1397، شماره پیاپی 22 1-1397 - شماره پیاپی : 22) - 12 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - شماره 4 (زمستان 1396، شماره پیاپی 21 10-1396 - شماره پیاپی : 21) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - شماره 3 (شماره20، پاییز1396 9-1396 - شماره پیاپی : 20) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - شماره 2 (تابستان 6-1396 - شماره پیاپی : 19) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - شماره 1 (شماره پیاپی18، بهار 2-1396 - شماره پیاپی : 18) - 13 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - شماره 4 (پیاپی 17، زمستان 12-1395 - شماره پیاپی : 17) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - شماره 3 (پاییز 9-1395 - شماره پیاپی : 16) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - شماره 2 (تابستان ۹۵ / شماره پیاپی ۱۵ / 4-1395 - شماره پیاپی : 15) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - شماره 1 (بهار 1395، شماره پیاپی 14 / 3-1395 - شماره پیاپی : 14) - 11 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 4 (شماره پیاپی ۱۳ ، زمستان 10-1394 - شماره پیاپی : 13) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 3 (شماره پیاپی 12، پاییز 9-1394 - شماره پیاپی : 12) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 2 (تابستان 94 شماره پیاپی 11 6-1394 - شماره پیاپی : 11) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 1 (10/ 1394 1-1394 - شماره پیاپی : 10) - 7 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS سال 3 - شماره 4 (زمستان 1393 10-1393 - شماره پیاپی : 9) - 8 مقاله

   
[ قبلی   5-10 از 10 ]

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی رویش روان شناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal(RRJ)

Designed & Developed by : Yektaweb