مجله رویش روا‌ن‌شناسی از دادن گواهی‌های کاغذی معذور است. لطفا تقاضا نکنید. همه گواهی ها در صفحه شخصی کاربران موجود است.

یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1397
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 12 (زمستان97/ اسفند ماه/ شماره پیاپی 33 12-1397 - شماره پیاپی : 33) - 27 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 11 (زمستان/ بهمن ماه97/ شماره پیاپی 32 11-1397 - شماره پیاپی : 32) - 23 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 10 (زمستان/ دی ماه97/ شماره پیاپی31/ 10-1397 - شماره پیاپی : 31) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 9 (پاییز/ آذرماه97/ 9-1397 - شماره پیاپی : 30) - 19 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 8 (پاییز / آبان ماه 97 / 8-1397 - شماره پیاپی : 29) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 7 (پاییز / مهرماه 97 /شماره پیاپی 28/ 7-1397 - شماره پیاپی : 28) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 6 (تابستان1397، شهریورماه، شماره6، شماره پیاپی27 6-1397 - شماره پیاپی : 27) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 5 (تابستان1397، مردادماه، شماره5، شماره پیاپی26 5-1397 - شماره پیاپی : 26) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 4 (تابستان1397، تیرماه، شماره4، شماره پیاپی25 4-1397 - شماره پیاپی : 25) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 3 (بهار1397/ خرداد97/ شماره پیاپی 24 3-1397 - شماره پیاپی : 24) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 2 (بهار1397/ شماره پیاپی 23/ 2-1397 - شماره پیاپی : 23) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 1 (بهار1397، شماره پیاپی 22 1-1397 - شماره پیاپی : 22) - 12 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - شماره 4 (زمستان 1396، شماره پیاپی 21 10-1396 - شماره پیاپی : 21) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - شماره 3 (شماره20، پاییز1396 9-1396 - شماره پیاپی : 20) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - شماره 2 (تابستان 6-1396 - شماره پیاپی : 19) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - شماره 1 (شماره پیاپی18، بهار 2-1396 - شماره پیاپی : 18) - 13 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - شماره 4 (پیاپی 17، زمستان 12-1395 - شماره پیاپی : 17) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - شماره 3 (پاییز 9-1395 - شماره پیاپی : 16) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - شماره 2 (تابستان ۹۵ / شماره پیاپی ۱۵ / 4-1395 - شماره پیاپی : 15) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - شماره 1 (بهار 1395، شماره پیاپی 14 / 3-1395 - شماره پیاپی : 14) - 11 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 4 (شماره پیاپی ۱۳ ، زمستان 10-1394 - شماره پیاپی : 13) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 3 (شماره پیاپی 12، پاییز 9-1394 - شماره پیاپی : 12) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 2 (تابستان 94 شماره پیاپی 11 6-1394 - شماره پیاپی : 11) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 1 (10/ 1394 1-1394 - شماره پیاپی : 10) - 7 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS سال 3 - شماره 4 (زمستان 1393 10-1393 - شماره پیاپی : 9) - 8 مقاله

   
[ قبلی   5-10 از 10 ]

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی رویش روان شناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal(RRJ)

Designed & Developed by : Yektaweb