مجله رویش روا‌ن‌شناسی از دادن گواهی‌های کاغذی معذور است. لطفا تقاضا نکنید. همه گواهی ها در صفحه شخصی کاربران موجود است.

یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1403
Export Journal XML Articles RSS سال 13 - شماره 1 (فروردین 1403/ پیاپی 94 1-1403 - شماره پیاپی : 94) - 25 مقاله

سال 1402
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 12 (اسفند 1402/ پیاپی 93 12-1402 - شماره پیاپی : 93) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 11 (بهمن 1402/ پیاپی 92 12-1402 - شماره پیاپی : 92) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 10 (دی 1402 / پیاپی 91 10-1402 - شماره پیاپی : 91) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 9 (آذر 1402 / پیاپی 90 9-1402 - شماره پیاپی : 90) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 8 (آبان 1402/ پیاپی 89 8-1402 - شماره پیاپی : 89) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 7 (مهر 1402/ پیاپی 88 7-1402 - شماره پیاپی : 88) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 6 (شهریور 1402/ پیاپی 87 7-1402 - شماره پیاپی : 87) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 5 (مرداد 1402 / پیاپی 86 5-1402 - شماره پیاپی : 86) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 4 (تیر 1402/ پیاپی 85 4-1402 - شماره پیاپی : 85) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 3 (خرداد 1402/ پیاپی 84 3-1402 - شماره پیاپی : 84) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 2 (اردیبهشت 1402 / پیاپی 83 2-1402 - شماره پیاپی : 83) - 22 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 1 (فروردین 1402/ پیاپی 82 1-1402 - شماره پیاپی : 82) - 20 مقاله

سال 1401
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 12 (اسفند 1401/ پیاپی 81 11-1401 - شماره پیاپی : 81) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 11 (بهمن 1401 /شماره پیاپی 80 11-1401 - شماره پیاپی : 80) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 10 (دی 1401/ پیاپی 79 10-1401 - شماره پیاپی : 79) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 9 (آذر 1401/ پیایپی 78 9-1401 - شماره پیاپی : 78) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 8 (آبان1401/ پیاپی 77 8-1401 - شماره پیاپی : 77) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 7 (مهر 1401/ شماره پیاپی 76 7-1401 - شماره پیاپی : 76) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 6 (شهریور 1401/ پیاپی 75 6-1401 - شماره پیاپی : 75) - 21 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 5 (مرداد1401/ پیاپی 74 5-1401 - شماره پیاپی : 74) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 4 (تیر 1401/ پیاپی 73 4-1401 - شماره پیاپی : 73) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 3 (خرداد 1401/ شماره پیاپی 72 3-1401 - شماره پیاپی : 72) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 2 (اردیبهشت 1401/ پیاپی 71 2-1401 - شماره پیاپی : 71) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 1 (فروردین 1401/ شماره پیاپی 70 1-1401 - شماره پیاپی : 70) - 20 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 12 (اسفند1400/ پیاپی 69 12-1400 - شماره پیاپی : 69) - 25 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 11 (بهمن1400/ شماره پیاپی 68 11-1400 - شماره پیاپی : 68) - 25 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 10 (دی 1400/ شماره پیاپی 67 11-1400 - شماره پیاپی : 67) - 25 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 9 (آذر1400 / شماره پیاپی 66 9-1400 - شماره پیاپی : 66) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 8 (آبان 1400 / شماره پیاپی 65 8-1400 - شماره پیاپی : 65) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 7 (مهر1400/ شماره پیاپی 64 7-1400 - شماره پیاپی : 64) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 6 (شهریور 1400/ شماره پیاپی 63 6-1400 - شماره پیاپی : 63) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 5 (مرداد1400/ شماره پیاپی 62 5-1400 - شماره پیاپی : 62) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 4 (تیر 1400/ شماره پیاپی 61 4-1400 - شماره پیاپی : 61) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 3 (خرداد1400/ پیاپی 60 3-1400 - شماره پیاپی : 60) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 2 (اردیبهشت1400/ شماره پیاپی 59 2-1400 - شماره پیاپی : 59) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 1 (فروردین 1400 / شمارپیاپی 58 1-1400 - شماره پیاپی : 58) - 16 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 12 (اسفند 1399/ شماره پیاپی 57 12-1399 - شماره پیاپی : 57) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 11 (بهمن 99/ شماره پیاپی 56 11-1399 - شماره پیاپی : 56) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 10 ( دي 1399/ شماره پياپي 55 10-1399 - شماره پیاپی : 55) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 9 (آذر 99/ شماره پياپي 54 10-1399 - شماره پیاپی : 54) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 8 (آبان 99 / شماره پياپي 53 8-1399 - شماره پیاپی : 53) - 19 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 7 (شماره پياپي 52 / مهر 7-1399 - شماره پیاپی : 52) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 6 (شماره پیاپی 51/ شهریور 6-1399 - شماره پیاپی : 51) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 5 (مرداد 99/ شماره پیاپی 50 5-1399 - شماره پیاپی : 50) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 4 (تیر ماه 1399/ شماره پیاپی 49 4-1399 - شماره پیاپی : 49) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 3 (شماره پیاپی 48 / خرداد 3-1399 - شماره پیاپی : 48) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 2 (شماره پیاپی 47 / اردیبهشت 2-1399 - شماره پیاپی : 47) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 1 (شماره پیاپی 46/ فروردین 1-1399 - شماره پیاپی : 46) - 15 مقاله

   
[ 0-5 از 11   بعدی ]

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی رویش روان شناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal(RRJ)

Designed & Developed by : Yektaweb