برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (28110 مشاهده)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (12603 مشاهده)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (9539 مشاهده)
بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان (6707 مشاهده)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (6264 مشاهده)
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق (6247 مشاهده)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (6100 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (6076 مشاهده)
تئوری انتخاب : رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و (5572 مشاهده)
خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه موردی (5471 مشاهده)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (5456 مشاهده)
رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل) (5374 مشاهده)
مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهراصفهان (5365 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش بینی (5323 مشاهده)
مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان (5166 مشاهده)
اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی (5045 مشاهده)
رابطه انسان شناسی با الگوی خانواده درمانی تجربه نگر - انسانگرا (5034 مشاهده)
بررسی اثربخشی" روش مرور خویشتن" بر افزایش شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختربزهکار (4923 مشاهده)
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی- اجتماعی و قلدری در دانش آموزان ابتدایی (4913 مشاهده)
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین (4759 مشاهده)
تحریک غیرتهاجمی مغز به وسیله امواج الکترومغناطیسی (TMS): اصول و کاربردها (4699 مشاهده)
تاریک امّا نه سیاه: پاسخی به زارعی، قربانی و غریبی (1395) (4665 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش های معنوی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان (4636 مشاهده)
ارزیابی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر تصویر بدن در افراد دچار چاقی و اضافه وزن (4635 مشاهده)
اعتبار سنجی چهار عامل فاکتور کوتاه روانپزشکی در میان دانشجویان دانشگاهی ایران (4553 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (3106 دریافت)
نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی (2708 دریافت)
ذهن آگاهی از تئوری تا درمان (2309 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (1580 دریافت)
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان (1441 دریافت)
تحمل پریشانی: نظریه، مکانیسم و رابطه با آسیب شناسی روانی (998 دریافت)
احساس گناه: بیماری یا شفا (920 دریافت)
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران (908 دریافت)
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی (899 دریافت)
تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی (835 دریافت)
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس تصمیم‌گیری و حل‌مسأله، انسجام خانواده، راهبردهای مقابله، مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی (عوامل فرایندی خانواده) (795 دریافت)
بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای فرزند (763 دریافت)
نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (760 دریافت)
اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه‌ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (755 دریافت)
مروری بر عوامل روانشناختی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در ایران (732 دریافت)
تلفن همراه؛ چالش نوین زندگی (698 دریافت)
تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز (690 دریافت)
رابطه ی جهت گیری هدف فردی، ادراک از جهت گیری هدف کلاس و جهت گیری هدف والدین با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه (689 دریافت)
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی در کارکنان متاهل شرکت ملی حفاری استان خوزستان (676 دریافت)
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی (647 دریافت)
پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی در دانش آموزان ابتدایی (635 دریافت)
روان درمانی در ایران: موانع و افقها (602 دریافت)
موج چهارم رفتار درمانی: روند شکل گیری درمان های رفتاری و چالش های آن (602 دریافت)
رابطه مؤلفه های عشق( صمیمیت، شور و شوق، تعهد) با رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد متأهل (588 دریافت)
پیامدهای طلاق برای فرد مطلقه : یک مطالعه کیفی (585 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 18310 بازدید)
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 10992 بازدید)
ارسال مقاله ( 9804 بازدید)
تماس باما ( 8673 بازدید)
تماس وآدرس ( 7922 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 7414 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 7161 بازدید)
اشتراک ( 6962 بازدید)
اهداف و زمینه مجله ( 6507 بازدید)
مدت زمان داوری مقالات ( 5274 بازدید)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 5242 بازدید)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 5088 بازدید)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 5016 بازدید)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 4986 بازدید)
نمایه سازی ( 4981 بازدید)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 3477 بازدید)
کارگاه های روانشناسی ( 3234 بازدید)
MSRT CODE ( 2701 بازدید)
تغییر درجه بندی نشریات از ( 1888 بازدید)
تعداد بازدید مقالات ( 1752 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1560 بازدید)
اطلاعات لازم ( 887 بازدید)
نتایج نظرسنجی ( 472 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اطلاعات لازم ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 586 چاپ)
ارسال مقاله ( 574 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 551 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 539 چاپ)
اشتراک ( 517 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 516 چاپ)
تماس وآدرس ( 448 چاپ)
تماس باما ( 448 چاپ)
اهداف و زمینه مجله ( 425 چاپ)
اطلاعات لازم ( 393 چاپ)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 300 چاپ)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 288 چاپ)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 265 چاپ)
نمایه سازی ( 252 چاپ)
مدت زمان داوری مقالات ( 247 چاپ)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 238 چاپ)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 188 چاپ)
کارگاه های روانشناسی ( 168 چاپ)
MSRT CODE ( 147 چاپ)
تغییر درجه بندی نشریات از ( 120 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 112 چاپ)
تعداد بازدید مقالات ( 76 چاپ)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 67 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی رویش روان شناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal(RRJ)

Designed & Developed by : Yektaweb