برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (21471 مشاهده)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (10813 مشاهده)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (8770 مشاهده)
بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان (5834 مشاهده)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (5411 مشاهده)
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق (5384 مشاهده)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (5269 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (5240 مشاهده)
خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه موردی (4685 مشاهده)
رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل) (4644 مشاهده)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (4595 مشاهده)
تئوری انتخاب : رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و (4542 مشاهده)
مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهراصفهان (4513 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش بینی (4411 مشاهده)
مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان (4388 مشاهده)
اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی (4215 مشاهده)
بررسی اثربخشی" روش مرور خویشتن" بر افزایش شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختربزهکار (4166 مشاهده)
رابطه انسان شناسی با الگوی خانواده درمانی تجربه نگر - انسانگرا (4100 مشاهده)
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی- اجتماعی و قلدری در دانش آموزان ابتدایی (4084 مشاهده)
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین (3977 مشاهده)
تاریک امّا نه سیاه: پاسخی به زارعی، قربانی و غریبی (1395) (3895 مشاهده)
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در معتادان مبتلا به HIV، غیر معتادان مبتلا به HIV و افراد سالم (3777 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش های معنوی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان (3752 مشاهده)
اعتبار سنجی چهار عامل فاکتور کوتاه روانپزشکی در میان دانشجویان دانشگاهی ایران (3662 مشاهده)
رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی (3658 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی (2699 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (1564 دریافت)
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان (1435 دریافت)
تحمل پریشانی: نظریه، مکانیسم و رابطه با آسیب شناسی روانی (989 دریافت)
احساس گناه: بیماری یا شفا (903 دریافت)
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران (902 دریافت)
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی (891 دریافت)
تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی (827 دریافت)
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس تصمیم‌گیری و حل‌مسأله، انسجام خانواده، راهبردهای مقابله، مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی (عوامل فرایندی خانواده) (793 دریافت)
بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای فرزند (760 دریافت)
نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (748 دریافت)
اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه‌ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (745 دریافت)
مروری بر عوامل روانشناختی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در ایران (722 دریافت)
تلفن همراه؛ چالش نوین زندگی (696 دریافت)
رابطه ی جهت گیری هدف فردی، ادراک از جهت گیری هدف کلاس و جهت گیری هدف والدین با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه (685 دریافت)
تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز (679 دریافت)
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی در کارکنان متاهل شرکت ملی حفاری استان خوزستان (670 دریافت)
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی (646 دریافت)
پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی در دانش آموزان ابتدایی (634 دریافت)
روان درمانی در ایران: موانع و افقها (598 دریافت)
موج چهارم رفتار درمانی: روند شکل گیری درمان های رفتاری و چالش های آن (586 دریافت)
بررسی مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای گرایش به رفتارهای پرخطر و نوجوانان عادی (572 دریافت)
رابطه‌ی بین فعالیت بدنی و مؤلفه‌های هوش هیجانی در دانشجویان ورزشکار و مقایسه‌ی آن با دانشجویان غیرورزشکار (564 دریافت)
اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل (TA) بر افزایش سطح بخشودگی زنان (550 دریافت)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با اضطراب آشکار و پنهان در دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی (544 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 10867 بازدید)
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 8225 بازدید)
ارسال مقاله ( 7335 بازدید)
تماس باما ( 6264 بازدید)
تماس وآدرس ( 5651 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 5392 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 5322 بازدید)
اشتراک ( 4841 بازدید)
اهداف و زمینه مجله ( 4646 بازدید)
نمایه سازی ( 2961 بازدید)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 2946 بازدید)
مدت زمان داوری مقالات ( 2932 بازدید)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 2901 بازدید)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 2764 بازدید)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 2468 بازدید)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 1230 بازدید)
کارگاه های روانشناسی ( 1174 بازدید)
اطلاعات لازم ( 840 بازدید)
MSRT CODE ( 754 بازدید)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 139 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اطلاعات لازم ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 481 چاپ)
ارسال مقاله ( 479 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 458 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 458 چاپ)
اشتراک ( 423 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 361 چاپ)
تماس باما ( 356 چاپ)
اطلاعات لازم ( 346 چاپ)
تماس وآدرس ( 345 چاپ)
اهداف و زمینه مجله ( 342 چاپ)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 188 چاپ)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 184 چاپ)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 160 چاپ)
نمایه سازی ( 153 چاپ)
مدت زمان داوری مقالات ( 144 چاپ)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 113 چاپ)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 81 چاپ)
کارگاه های روانشناسی ( 63 چاپ)
MSRT CODE ( 39 چاپ)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 25 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه رویش روان شناسی (علمی ترویجی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal

Designed & Developed by : Yektaweb