برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (20473 مشاهده)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (10607 مشاهده)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (8645 مشاهده)
بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان (5665 مشاهده)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (5262 مشاهده)
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق (5206 مشاهده)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (5113 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (5098 مشاهده)
خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه موردی (4551 مشاهده)
رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل) (4535 مشاهده)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (4454 مشاهده)
مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهراصفهان (4380 مشاهده)
تئوری انتخاب : رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و (4367 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش بینی (4251 مشاهده)
مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان (4232 مشاهده)
اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی (4083 مشاهده)
بررسی اثربخشی" روش مرور خویشتن" بر افزایش شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختربزهکار (4055 مشاهده)
رابطه انسان شناسی با الگوی خانواده درمانی تجربه نگر - انسانگرا (3949 مشاهده)
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی- اجتماعی و قلدری در دانش آموزان ابتدایی (3933 مشاهده)
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین (3847 مشاهده)
تاریک امّا نه سیاه: پاسخی به زارعی، قربانی و غریبی (1395) (3764 مشاهده)
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در معتادان مبتلا به HIV، غیر معتادان مبتلا به HIV و افراد سالم (3683 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش های معنوی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان (3600 مشاهده)
رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی (3537 مشاهده)
حساسیت سامانه های مغزی _ رفتاری B‌AS) (BIS- در پیش بینی استعداد اعتیاد (3506 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی (2697 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (1563 دریافت)
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان (1435 دریافت)
تحمل پریشانی: نظریه، مکانیسم و رابطه با آسیب شناسی روانی (989 دریافت)
احساس گناه: بیماری یا شفا (903 دریافت)
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران (900 دریافت)
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی (888 دریافت)
تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی (826 دریافت)
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس تصمیم‌گیری و حل‌مسأله، انسجام خانواده، راهبردهای مقابله، مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی (عوامل فرایندی خانواده) (793 دریافت)
بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای فرزند (760 دریافت)
نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (745 دریافت)
اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه‌ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (743 دریافت)
مروری بر عوامل روانشناختی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در ایران (722 دریافت)
تلفن همراه؛ چالش نوین زندگی (696 دریافت)
رابطه ی جهت گیری هدف فردی، ادراک از جهت گیری هدف کلاس و جهت گیری هدف والدین با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه (685 دریافت)
تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز (678 دریافت)
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی در کارکنان متاهل شرکت ملی حفاری استان خوزستان (666 دریافت)
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی (646 دریافت)
پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی در دانش آموزان ابتدایی (634 دریافت)
روان درمانی در ایران: موانع و افقها (598 دریافت)
موج چهارم رفتار درمانی: روند شکل گیری درمان های رفتاری و چالش های آن (586 دریافت)
بررسی مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای گرایش به رفتارهای پرخطر و نوجوانان عادی (572 دریافت)
رابطه‌ی بین فعالیت بدنی و مؤلفه‌های هوش هیجانی در دانشجویان ورزشکار و مقایسه‌ی آن با دانشجویان غیرورزشکار (564 دریافت)
اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل (TA) بر افزایش سطح بخشودگی زنان (550 دریافت)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با اضطراب آشکار و پنهان در دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی (544 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 9962 بازدید)
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 7882 بازدید)
ارسال مقاله ( 6886 بازدید)
تماس باما ( 5909 بازدید)
تماس وآدرس ( 5375 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 5145 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 5089 بازدید)
اشتراک ( 4547 بازدید)
اهداف و زمینه مجله ( 4432 بازدید)
نمایه سازی ( 2742 بازدید)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 2729 بازدید)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 2679 بازدید)
مدت زمان داوری مقالات ( 2662 بازدید)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 2557 بازدید)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 2121 بازدید)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 987 بازدید)
کارگاه های روانشناسی ( 902 بازدید)
اطلاعات لازم ( 834 بازدید)
MSRT CODE ( 547 بازدید)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 121 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اطلاعات لازم ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 475 چاپ)
ارسال مقاله ( 470 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 452 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 449 چاپ)
اشتراک ( 410 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 350 چاپ)
تماس باما ( 347 چاپ)
اطلاعات لازم ( 340 چاپ)
تماس وآدرس ( 339 چاپ)
اهداف و زمینه مجله ( 332 چاپ)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 175 چاپ)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 169 چاپ)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 150 چاپ)
نمایه سازی ( 141 چاپ)
مدت زمان داوری مقالات ( 133 چاپ)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 100 چاپ)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 72 چاپ)
کارگاه های روانشناسی ( 50 چاپ)
MSRT CODE ( 29 چاپ)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 25 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه رویش روان شناسی (علمی ترویجی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal

Designed & Developed by : Yektaweb