برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (26845 مشاهده)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (12420 مشاهده)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (9430 مشاهده)
بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان (6590 مشاهده)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (6148 مشاهده)
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق (6129 مشاهده)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (5984 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (5968 مشاهده)
تئوری انتخاب : رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و (5401 مشاهده)
خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه موردی (5366 مشاهده)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (5326 مشاهده)
رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل) (5268 مشاهده)
مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهراصفهان (5220 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش بینی (5205 مشاهده)
مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان (5050 مشاهده)
اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی (4942 مشاهده)
رابطه انسان شناسی با الگوی خانواده درمانی تجربه نگر - انسانگرا (4908 مشاهده)
بررسی اثربخشی" روش مرور خویشتن" بر افزایش شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختربزهکار (4823 مشاهده)
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی- اجتماعی و قلدری در دانش آموزان ابتدایی (4805 مشاهده)
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین (4668 مشاهده)
تاریک امّا نه سیاه: پاسخی به زارعی، قربانی و غریبی (1395) (4565 مشاهده)
تحریک غیرتهاجمی مغز به وسیله امواج الکترومغناطیسی (TMS): اصول و کاربردها (4528 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش های معنوی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان (4517 مشاهده)
اعتبار سنجی چهار عامل فاکتور کوتاه روانپزشکی در میان دانشجویان دانشگاهی ایران (4419 مشاهده)
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در معتادان مبتلا به HIV، غیر معتادان مبتلا به HIV و افراد سالم (4325 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (3100 دریافت)
نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی (2707 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (1580 دریافت)
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان (1441 دریافت)
ذهن آگاهی از تئوری تا درمان (1333 دریافت)
تحمل پریشانی: نظریه، مکانیسم و رابطه با آسیب شناسی روانی (995 دریافت)
احساس گناه: بیماری یا شفا (917 دریافت)
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران (908 دریافت)
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی (898 دریافت)
تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی (833 دریافت)
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس تصمیم‌گیری و حل‌مسأله، انسجام خانواده، راهبردهای مقابله، مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی (عوامل فرایندی خانواده) (795 دریافت)
بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای فرزند (763 دریافت)
نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (760 دریافت)
اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه‌ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (752 دریافت)
مروری بر عوامل روانشناختی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در ایران (730 دریافت)
تلفن همراه؛ چالش نوین زندگی (698 دریافت)
رابطه ی جهت گیری هدف فردی، ادراک از جهت گیری هدف کلاس و جهت گیری هدف والدین با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه (689 دریافت)
تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز (686 دریافت)
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی در کارکنان متاهل شرکت ملی حفاری استان خوزستان (675 دریافت)
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی (647 دریافت)
پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی در دانش آموزان ابتدایی (635 دریافت)
روان درمانی در ایران: موانع و افقها (602 دریافت)
موج چهارم رفتار درمانی: روند شکل گیری درمان های رفتاری و چالش های آن (601 دریافت)
بررسی مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای گرایش به رفتارهای پرخطر و نوجوانان عادی (579 دریافت)
رابطه‌ی بین فعالیت بدنی و مؤلفه‌های هوش هیجانی در دانشجویان ورزشکار و مقایسه‌ی آن با دانشجویان غیرورزشکار (570 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 17253 بازدید)
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 10509 بازدید)
ارسال مقاله ( 9468 بازدید)
تماس باما ( 8345 بازدید)
تماس وآدرس ( 7601 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 7112 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6889 بازدید)
اشتراک ( 6713 بازدید)
اهداف و زمینه مجله ( 6223 بازدید)
مدت زمان داوری مقالات ( 4998 بازدید)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 4835 بازدید)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 4770 بازدید)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 4758 بازدید)
نمایه سازی ( 4737 بازدید)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 4719 بازدید)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 3217 بازدید)
کارگاه های روانشناسی ( 2999 بازدید)
MSRT CODE ( 2459 بازدید)
تغییر درجه بندی نشریات از ( 1619 بازدید)
تعداد بازدید مقالات ( 1512 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1302 بازدید)
اطلاعات لازم ( 877 بازدید)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 346 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اطلاعات لازم ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 569 چاپ)
ارسال مقاله ( 557 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 537 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 525 چاپ)
اشتراک ( 501 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 490 چاپ)
تماس باما ( 435 چاپ)
تماس وآدرس ( 432 چاپ)
اهداف و زمینه مجله ( 412 چاپ)
اطلاعات لازم ( 383 چاپ)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 281 چاپ)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 273 چاپ)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 251 چاپ)
نمایه سازی ( 235 چاپ)
مدت زمان داوری مقالات ( 234 چاپ)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 216 چاپ)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 172 چاپ)
کارگاه های روانشناسی ( 152 چاپ)
MSRT CODE ( 133 چاپ)
تغییر درجه بندی نشریات از ( 100 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 87 چاپ)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 61 چاپ)
تعداد بازدید مقالات ( 59 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی رویش روان شناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal(RRJ)

Designed & Developed by : Yektaweb