برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (25525 مشاهده)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (12228 مشاهده)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (9303 مشاهده)
بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان (6461 مشاهده)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (6015 مشاهده)
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق (5999 مشاهده)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (5865 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (5838 مشاهده)
تئوری انتخاب : رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و (5253 مشاهده)
خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه موردی (5242 مشاهده)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (5209 مشاهده)
رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل) (5142 مشاهده)
مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهراصفهان (5098 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش بینی (5077 مشاهده)
مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان (4914 مشاهده)
اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی (4804 مشاهده)
رابطه انسان شناسی با الگوی خانواده درمانی تجربه نگر - انسانگرا (4770 مشاهده)
بررسی اثربخشی" روش مرور خویشتن" بر افزایش شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختربزهکار (4695 مشاهده)
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی- اجتماعی و قلدری در دانش آموزان ابتدایی (4673 مشاهده)
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین (4552 مشاهده)
تاریک امّا نه سیاه: پاسخی به زارعی، قربانی و غریبی (1395) (4439 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش های معنوی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان (4370 مشاهده)
اعتبار سنجی چهار عامل فاکتور کوتاه روانپزشکی در میان دانشجویان دانشگاهی ایران (4266 مشاهده)
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در معتادان مبتلا به HIV، غیر معتادان مبتلا به HIV و افراد سالم (4218 مشاهده)
رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی (4181 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (3095 دریافت)
نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی (2706 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (1579 دریافت)
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان (1440 دریافت)
تحمل پریشانی: نظریه، مکانیسم و رابطه با آسیب شناسی روانی (995 دریافت)
احساس گناه: بیماری یا شفا (917 دریافت)
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران (908 دریافت)
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی (896 دریافت)
تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی (833 دریافت)
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس تصمیم‌گیری و حل‌مسأله، انسجام خانواده، راهبردهای مقابله، مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی (عوامل فرایندی خانواده) (795 دریافت)
بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای فرزند (763 دریافت)
نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (760 دریافت)
اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه‌ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (750 دریافت)
مروری بر عوامل روانشناختی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در ایران (725 دریافت)
تلفن همراه؛ چالش نوین زندگی (698 دریافت)
رابطه ی جهت گیری هدف فردی، ادراک از جهت گیری هدف کلاس و جهت گیری هدف والدین با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه (689 دریافت)
تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز (685 دریافت)
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی در کارکنان متاهل شرکت ملی حفاری استان خوزستان (675 دریافت)
ذهن آگاهی از تئوری تا درمان (657 دریافت)
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی (647 دریافت)
پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی در دانش آموزان ابتدایی (635 دریافت)
روان درمانی در ایران: موانع و افقها (602 دریافت)
موج چهارم رفتار درمانی: روند شکل گیری درمان های رفتاری و چالش های آن (599 دریافت)
بررسی مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای گرایش به رفتارهای پرخطر و نوجوانان عادی (578 دریافت)
رابطه‌ی بین فعالیت بدنی و مؤلفه‌های هوش هیجانی در دانشجویان ورزشکار و مقایسه‌ی آن با دانشجویان غیرورزشکار (569 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 16195 بازدید)
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 10018 بازدید)
ارسال مقاله ( 9104 بازدید)
تماس باما ( 7984 بازدید)
تماس وآدرس ( 7269 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 6777 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6576 بازدید)
اشتراک ( 6398 بازدید)
اهداف و زمینه مجله ( 5920 بازدید)
مدت زمان داوری مقالات ( 4667 بازدید)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 4519 بازدید)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 4439 بازدید)
نمایه سازی ( 4429 بازدید)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 4397 بازدید)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 4281 بازدید)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 2900 بازدید)
کارگاه های روانشناسی ( 2697 بازدید)
MSRT CODE ( 2151 بازدید)
تغییر درجه بندی نشریات از ( 1273 بازدید)
تعداد بازدید مقالات ( 1181 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 986 بازدید)
اطلاعات لازم ( 869 بازدید)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 308 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اطلاعات لازم ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 553 چاپ)
ارسال مقاله ( 542 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 515 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 512 چاپ)
اشتراک ( 484 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 460 چاپ)
تماس باما ( 419 چاپ)
تماس وآدرس ( 414 چاپ)
اهداف و زمینه مجله ( 401 چاپ)
اطلاعات لازم ( 375 چاپ)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 256 چاپ)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 252 چاپ)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 232 چاپ)
نمایه سازی ( 217 چاپ)
مدت زمان داوری مقالات ( 216 چاپ)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 193 چاپ)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 155 چاپ)
کارگاه های روانشناسی ( 135 چاپ)
MSRT CODE ( 116 چاپ)
تغییر درجه بندی نشریات از ( 71 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 58 چاپ)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 55 چاپ)
تعداد بازدید مقالات ( 42 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی رویش روان شناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal(RRJ)

Designed & Developed by : Yektaweb