برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (30502 مشاهده)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (12860 مشاهده)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (9668 مشاهده)
بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان (6866 مشاهده)
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق (6420 مشاهده)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (6412 مشاهده)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (6247 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (6220 مشاهده)
تئوری انتخاب : رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و (5760 مشاهده)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (5633 مشاهده)
خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه موردی (5628 مشاهده)
مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهراصفهان (5537 مشاهده)
رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل) (5514 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش بینی (5481 مشاهده)
مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان (5309 مشاهده)
رابطه انسان شناسی با الگوی خانواده درمانی تجربه نگر - انسانگرا (5220 مشاهده)
اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی (5194 مشاهده)
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی- اجتماعی و قلدری در دانش آموزان ابتدایی (5094 مشاهده)
بررسی اثربخشی" روش مرور خویشتن" بر افزایش شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختربزهکار (5055 مشاهده)
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین (4882 مشاهده)
تحریک غیرتهاجمی مغز به وسیله امواج الکترومغناطیسی (TMS): اصول و کاربردها (4873 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش های معنوی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان (4827 مشاهده)
تاریک امّا نه سیاه: پاسخی به زارعی، قربانی و غریبی (1395) (4819 مشاهده)
ارزیابی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر تصویر بدن در افراد دچار چاقی و اضافه وزن (4765 مشاهده)
اعتبار سنجی چهار عامل فاکتور کوتاه روانپزشکی در میان دانشجویان دانشگاهی ایران (4741 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ذهن آگاهی از تئوری تا درمان (3672 دریافت)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (3108 دریافت)
نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی (2709 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (1581 دریافت)
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان (1441 دریافت)
تحمل پریشانی: نظریه، مکانیسم و رابطه با آسیب شناسی روانی (999 دریافت)
احساس گناه: بیماری یا شفا (924 دریافت)
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران (909 دریافت)
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی (900 دریافت)
تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی (836 دریافت)
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس تصمیم‌گیری و حل‌مسأله، انسجام خانواده، راهبردهای مقابله، مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی (عوامل فرایندی خانواده) (797 دریافت)
رابطه مؤلفه های عشق( صمیمیت، شور و شوق، تعهد) با رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد متأهل (770 دریافت)
بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای فرزند (763 دریافت)
نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (760 دریافت)
اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه‌ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (758 دریافت)
پیامدهای طلاق برای فرد مطلقه : یک مطالعه کیفی (745 دریافت)
مروری بر عوامل روانشناختی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در ایران (734 دریافت)
تلفن همراه؛ چالش نوین زندگی (703 دریافت)
تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز (692 دریافت)
رابطه ی جهت گیری هدف فردی، ادراک از جهت گیری هدف کلاس و جهت گیری هدف والدین با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه (689 دریافت)
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی در کارکنان متاهل شرکت ملی حفاری استان خوزستان (677 دریافت)
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی (647 دریافت)
پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی در دانش آموزان ابتدایی (636 دریافت)
مقایسه ی بلوغ عاطفی و اجتماعی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر خرم آباد (612 دریافت)
روان درمانی در ایران: موانع و افقها (606 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 19855 بازدید)
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 11571 بازدید)
ارسال مقاله ( 10234 بازدید)
تماس باما ( 9064 بازدید)
تماس وآدرس ( 8268 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 7781 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 7470 بازدید)
اشتراک ( 7256 بازدید)
اهداف و زمینه مجله ( 6852 بازدید)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 5800 بازدید)
مدت زمان داوری مقالات ( 5609 بازدید)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 5384 بازدید)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 5308 بازدید)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 5284 بازدید)
نمایه سازی ( 5257 بازدید)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 3778 بازدید)
کارگاه های روانشناسی ( 3509 بازدید)
MSRT CODE ( 2966 بازدید)
تغییر درجه بندی نشریات از ( 2202 بازدید)
تعداد بازدید مقالات ( 2032 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1857 بازدید)
اطلاعات لازم ( 895 بازدید)
نتایج نظرسنجی ( 762 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اطلاعات لازم ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 602 چاپ)
ارسال مقاله ( 585 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 568 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 555 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 542 چاپ)
اشتراک ( 533 چاپ)
تماس وآدرس ( 469 چاپ)
تماس باما ( 460 چاپ)
اهداف و زمینه مجله ( 433 چاپ)
اطلاعات لازم ( 401 چاپ)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 319 چاپ)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 302 چاپ)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 279 چاپ)
نمایه سازی ( 268 چاپ)
مدت زمان داوری مقالات ( 261 چاپ)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 258 چاپ)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 205 چاپ)
کارگاه های روانشناسی ( 182 چاپ)
MSRT CODE ( 159 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 134 چاپ)
تغییر درجه بندی نشریات از ( 132 چاپ)
تعداد بازدید مقالات ( 89 چاپ)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 72 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی رویش روان شناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal(RRJ)

Designed & Developed by : Yektaweb