برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (18475 مشاهده)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (10004 مشاهده)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (8269 مشاهده)
بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان (5086 مشاهده)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (4718 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (4705 مشاهده)
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق (4691 مشاهده)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (4603 مشاهده)
خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه موردی (4191 مشاهده)
رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل) (4158 مشاهده)
تئوری انتخاب : رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و (3967 مشاهده)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (3941 مشاهده)
مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهراصفهان (3936 مشاهده)
مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان (3835 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش بینی (3772 مشاهده)
بررسی اثربخشی" روش مرور خویشتن" بر افزایش شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختربزهکار (3712 مشاهده)
اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی (3674 مشاهده)
رابطه انسان شناسی با الگوی خانواده درمانی تجربه نگر - انسانگرا (3487 مشاهده)
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی- اجتماعی و قلدری در دانش آموزان ابتدایی (3411 مشاهده)
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین (3396 مشاهده)
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در معتادان مبتلا به HIV، غیر معتادان مبتلا به HIV و افراد سالم (3367 مشاهده)
تاریک امّا نه سیاه: پاسخی به زارعی، قربانی و غریبی (1395) (3324 مشاهده)
رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی (3214 مشاهده)
حساسیت سامانه های مغزی _ رفتاری B‌AS) (BIS- در پیش بینی استعداد اعتیاد (3154 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی– رفتاری بر اختلال شخصیت خودشیفته: مطالعۀ موردی (3144 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی (2622 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (1510 دریافت)
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان (1420 دریافت)
تحمل پریشانی: نظریه، مکانیسم و رابطه با آسیب شناسی روانی (892 دریافت)
احساس گناه: بیماری یا شفا (886 دریافت)
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران (885 دریافت)
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی (871 دریافت)
تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی (807 دریافت)
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس تصمیم‌گیری و حل‌مسأله، انسجام خانواده، راهبردهای مقابله، مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی (عوامل فرایندی خانواده) (775 دریافت)
بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای فرزند (743 دریافت)
اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه‌ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (726 دریافت)
نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (723 دریافت)
تلفن همراه؛ چالش نوین زندگی (674 دریافت)
مروری بر عوامل روانشناختی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در ایران (669 دریافت)
تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز (664 دریافت)
رابطه ی جهت گیری هدف فردی، ادراک از جهت گیری هدف کلاس و جهت گیری هدف والدین با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه (658 دریافت)
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی (628 دریافت)
پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی در دانش آموزان ابتدایی (580 دریافت)
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی در کارکنان متاهل شرکت ملی حفاری استان خوزستان (565 دریافت)
رابطه‌ی بین فعالیت بدنی و مؤلفه‌های هوش هیجانی در دانشجویان ورزشکار و مقایسه‌ی آن با دانشجویان غیرورزشکار (550 دریافت)
روان درمانی در ایران: موانع و افقها (540 دریافت)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با اضطراب آشکار و پنهان در دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی (528 دریافت)
اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل (TA) بر افزایش سطح بخشودگی زنان (506 دریافت)
بررسی مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای گرایش به رفتارهای پرخطر و نوجوانان عادی (504 دریافت)
موج چهارم رفتار درمانی: روند شکل گیری درمان های رفتاری و چالش های آن (495 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 7747 بازدید)
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 6856 بازدید)
ارسال مقاله ( 5530 بازدید)
تماس باما ( 4918 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 4415 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 4415 بازدید)
تماس وآدرس ( 4397 بازدید)
اشتراک ( 3832 بازدید)
اهداف و زمینه مجله ( 3789 بازدید)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 2104 بازدید)
نمایه سازی ( 2098 بازدید)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 2008 بازدید)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 1916 بازدید)
مدت زمان داوری مقالات ( 1757 بازدید)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 1089 بازدید)
رویش روان شناسی(نشانی+ ارزیابی نشریه+ پرداخت آنلاین ) ( 758 بازدید)
کارگاه های روانشناسی ( 229 بازدید)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 214 بازدید)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 46 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
رویش روان شناسی(نشانی+ ارزیابی نشریه+ پرداخت آنلاین ) ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 449 چاپ)
ارسال مقاله ( 440 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 425 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 406 چاپ)
اشتراک ( 379 چاپ)
تماس باما ( 320 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 316 چاپ)
تماس وآدرس ( 309 چاپ)
اهداف و زمینه مجله ( 303 چاپ)
رویش روان شناسی(نشانی+ ارزیابی نشریه+ پرداخت آنلاین ) ( 299 چاپ)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 121 چاپ)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 117 چاپ)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 116 چاپ)
نمایه سازی ( 106 چاپ)
مدت زمان داوری مقالات ( 85 چاپ)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 45 چاپ)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 19 چاپ)
کارگاه های روانشناسی ( 15 چاپ)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 14 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه رویش روان شناسی (علمی ترویجی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal

Designed & Developed by : Yektaweb