برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (19833 مشاهده)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (10472 مشاهده)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (8545 مشاهده)
بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان (5525 مشاهده)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (5158 مشاهده)
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق (5078 مشاهده)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (4994 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (4977 مشاهده)
خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه موردی (4456 مشاهده)
رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل) (4453 مشاهده)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (4318 مشاهده)
مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهراصفهان (4258 مشاهده)
تئوری انتخاب : رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و (4227 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش بینی (4134 مشاهده)
مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان (4124 مشاهده)
اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی (3988 مشاهده)
بررسی اثربخشی" روش مرور خویشتن" بر افزایش شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختربزهکار (3957 مشاهده)
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی- اجتماعی و قلدری در دانش آموزان ابتدایی (3828 مشاهده)
رابطه انسان شناسی با الگوی خانواده درمانی تجربه نگر - انسانگرا (3800 مشاهده)
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین (3753 مشاهده)
تاریک امّا نه سیاه: پاسخی به زارعی، قربانی و غریبی (1395) (3654 مشاهده)
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در معتادان مبتلا به HIV، غیر معتادان مبتلا به HIV و افراد سالم (3596 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش های معنوی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان (3486 مشاهده)
رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی (3441 مشاهده)
حساسیت سامانه های مغزی _ رفتاری B‌AS) (BIS- در پیش بینی استعداد اعتیاد (3424 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی (2694 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (1562 دریافت)
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان (1434 دریافت)
تحمل پریشانی: نظریه، مکانیسم و رابطه با آسیب شناسی روانی (988 دریافت)
احساس گناه: بیماری یا شفا (902 دریافت)
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران (900 دریافت)
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی (888 دریافت)
تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی (823 دریافت)
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس تصمیم‌گیری و حل‌مسأله، انسجام خانواده، راهبردهای مقابله، مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی (عوامل فرایندی خانواده) (792 دریافت)
بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای فرزند (760 دریافت)
نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (745 دریافت)
اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه‌ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (742 دریافت)
مروری بر عوامل روانشناختی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در ایران (719 دریافت)
تلفن همراه؛ چالش نوین زندگی (694 دریافت)
رابطه ی جهت گیری هدف فردی، ادراک از جهت گیری هدف کلاس و جهت گیری هدف والدین با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه (682 دریافت)
تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز (678 دریافت)
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی در کارکنان متاهل شرکت ملی حفاری استان خوزستان (665 دریافت)
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی (646 دریافت)
پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی در دانش آموزان ابتدایی (633 دریافت)
روان درمانی در ایران: موانع و افقها (595 دریافت)
موج چهارم رفتار درمانی: روند شکل گیری درمان های رفتاری و چالش های آن (583 دریافت)
بررسی مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای گرایش به رفتارهای پرخطر و نوجوانان عادی (572 دریافت)
رابطه‌ی بین فعالیت بدنی و مؤلفه‌های هوش هیجانی در دانشجویان ورزشکار و مقایسه‌ی آن با دانشجویان غیرورزشکار (564 دریافت)
اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل (TA) بر افزایش سطح بخشودگی زنان (549 دریافت)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با اضطراب آشکار و پنهان در دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی (543 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 9289 بازدید)
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 7550 بازدید)
ارسال مقاله ( 6570 بازدید)
تماس باما ( 5595 بازدید)
تماس وآدرس ( 5091 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 4923 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 4873 بازدید)
اشتراک ( 4311 بازدید)
اهداف و زمینه مجله ( 4222 بازدید)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 2549 بازدید)
نمایه سازی ( 2547 بازدید)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 2484 بازدید)
مدت زمان داوری مقالات ( 2414 بازدید)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 2367 بازدید)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 1809 بازدید)
اطلاعات لازم ( 822 بازدید)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 778 بازدید)
کارگاه های روانشناسی ( 696 بازدید)
MSRT CODE ( 379 بازدید)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 98 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اطلاعات لازم ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 467 چاپ)
ارسال مقاله ( 463 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 444 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 441 چاپ)
اشتراک ( 399 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 342 چاپ)
تماس باما ( 340 چاپ)
تماس وآدرس ( 330 چاپ)
اطلاعات لازم ( 328 چاپ)
اهداف و زمینه مجله ( 326 چاپ)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 166 چاپ)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 159 چاپ)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 140 چاپ)
نمایه سازی ( 131 چاپ)
مدت زمان داوری مقالات ( 121 چاپ)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 90 چاپ)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 59 چاپ)
کارگاه های روانشناسی ( 37 چاپ)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 21 چاپ)
MSRT CODE ( 21 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه رویش روان شناسی (علمی ترویجی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal

Designed & Developed by : Yektaweb