برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (19070 مشاهده)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (10277 مشاهده)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (8404 مشاهده)
بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان (5332 مشاهده)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (4983 مشاهده)
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق (4899 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (4841 مشاهده)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (4808 مشاهده)
خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه موردی (4332 مشاهده)
رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل) (4324 مشاهده)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (4132 مشاهده)
مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهراصفهان (4105 مشاهده)
تئوری انتخاب : رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و (4100 مشاهده)
مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان (3987 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش بینی (3963 مشاهده)
بررسی اثربخشی" روش مرور خویشتن" بر افزایش شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختربزهکار (3839 مشاهده)
اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی (3836 مشاهده)
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی- اجتماعی و قلدری در دانش آموزان ابتدایی (3671 مشاهده)
رابطه انسان شناسی با الگوی خانواده درمانی تجربه نگر - انسانگرا (3637 مشاهده)
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین (3601 مشاهده)
تاریک امّا نه سیاه: پاسخی به زارعی، قربانی و غریبی (1395) (3515 مشاهده)
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در معتادان مبتلا به HIV، غیر معتادان مبتلا به HIV و افراد سالم (3495 مشاهده)
رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی (3314 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش های معنوی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان (3312 مشاهده)
حساسیت سامانه های مغزی _ رفتاری B‌AS) (BIS- در پیش بینی استعداد اعتیاد (3307 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی (2692 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (1558 دریافت)
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان (1434 دریافت)
تحمل پریشانی: نظریه، مکانیسم و رابطه با آسیب شناسی روانی (986 دریافت)
احساس گناه: بیماری یا شفا (901 دریافت)
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران (898 دریافت)
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی (886 دریافت)
تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی (822 دریافت)
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس تصمیم‌گیری و حل‌مسأله، انسجام خانواده، راهبردهای مقابله، مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی (عوامل فرایندی خانواده) (792 دریافت)
بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای فرزند (759 دریافت)
نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (741 دریافت)
اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه‌ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (740 دریافت)
مروری بر عوامل روانشناختی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در ایران (718 دریافت)
تلفن همراه؛ چالش نوین زندگی (694 دریافت)
رابطه ی جهت گیری هدف فردی، ادراک از جهت گیری هدف کلاس و جهت گیری هدف والدین با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه (682 دریافت)
تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز (675 دریافت)
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی در کارکنان متاهل شرکت ملی حفاری استان خوزستان (661 دریافت)
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی (644 دریافت)
پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی در دانش آموزان ابتدایی (633 دریافت)
روان درمانی در ایران: موانع و افقها (589 دریافت)
موج چهارم رفتار درمانی: روند شکل گیری درمان های رفتاری و چالش های آن (575 دریافت)
بررسی مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای گرایش به رفتارهای پرخطر و نوجوانان عادی (566 دریافت)
رابطه‌ی بین فعالیت بدنی و مؤلفه‌های هوش هیجانی در دانشجویان ورزشکار و مقایسه‌ی آن با دانشجویان غیرورزشکار (564 دریافت)
اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل (TA) بر افزایش سطح بخشودگی زنان (548 دریافت)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با اضطراب آشکار و پنهان در دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی (543 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 8304 بازدید)
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 7143 بازدید)
ارسال مقاله ( 6036 بازدید)
تماس باما ( 5194 بازدید)
تماس وآدرس ( 4744 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 4644 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 4611 بازدید)
اشتراک ( 4040 بازدید)
اهداف و زمینه مجله ( 3970 بازدید)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 2339 بازدید)
نمایه سازی ( 2314 بازدید)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 2263 بازدید)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 2144 بازدید)
مدت زمان داوری مقالات ( 2107 بازدید)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 1406 بازدید)
رویش روان شناسی(نشانی+ ارزیابی نشریه+ پرداخت آنلاین ) ( 803 بازدید)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 523 بازدید)
کارگاه های روانشناسی ( 456 بازدید)
MSRT CODE ( 178 بازدید)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 69 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
رویش روان شناسی(نشانی+ ارزیابی نشریه+ پرداخت آنلاین ) ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 461 چاپ)
ارسال مقاله ( 455 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 436 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 433 چاپ)
اشتراک ( 391 چاپ)
تماس باما ( 331 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 329 چاپ)
تماس وآدرس ( 323 چاپ)
اهداف و زمینه مجله ( 318 چاپ)
رویش روان شناسی(نشانی+ ارزیابی نشریه+ پرداخت آنلاین ) ( 314 چاپ)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 155 چاپ)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 151 چاپ)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 127 چاپ)
نمایه سازی ( 122 چاپ)
مدت زمان داوری مقالات ( 115 چاپ)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 79 چاپ)
رویش روانشناسی، ماهنامه شد ( 45 چاپ)
کارگاه های روانشناسی ( 27 چاپ)
مجله رویش به صورت ماهانه منتشر می شود ( 17 چاپ)
MSRT CODE ( 12 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه رویش روان شناسی (علمی ترویجی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal

Designed & Developed by : Yektaweb