برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (16295 مشاهده)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (9352 مشاهده)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (7748 مشاهده)
بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان (4376 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (4272 مشاهده)
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق (4115 مشاهده)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (4109 مشاهده)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (3969 مشاهده)
خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه موردی (3736 مشاهده)
رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل) (3621 مشاهده)
مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهراصفهان (3471 مشاهده)
تئوری انتخاب : رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و (3459 مشاهده)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (3373 مشاهده)
مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان (3348 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش بینی (3274 مشاهده)
بررسی اثربخشی" روش مرور خویشتن" بر افزایش شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختربزهکار (3259 مشاهده)
اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی (3107 مشاهده)
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در معتادان مبتلا به HIV، غیر معتادان مبتلا به HIV و افراد سالم (2994 مشاهده)
رابطه انسان شناسی با الگوی خانواده درمانی تجربه نگر - انسانگرا (2948 مشاهده)
تاریک امّا نه سیاه: پاسخی به زارعی، قربانی و غریبی (1395) (2859 مشاهده)
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی- اجتماعی و قلدری در دانش آموزان ابتدایی (2851 مشاهده)
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین (2829 مشاهده)
رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی (2751 مشاهده)
حساسیت سامانه های مغزی _ رفتاری B‌AS) (BIS- در پیش بینی استعداد اعتیاد (2747 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی– رفتاری بر اختلال شخصیت خودشیفته: مطالعۀ موردی (2725 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی (1638 دریافت)
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان (1147 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (998 دریافت)
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران (705 دریافت)
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی (642 دریافت)
احساس گناه: بیماری یا شفا (588 دریافت)
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس تصمیم‌گیری و حل‌مسأله، انسجام خانواده، راهبردهای مقابله، مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی (عوامل فرایندی خانواده) (569 دریافت)
تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی (545 دریافت)
بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای فرزند (542 دریافت)
اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه‌ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (538 دریافت)
نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (502 دریافت)
تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز (472 دریافت)
تلفن همراه؛ چالش نوین زندگی (451 دریافت)
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی (446 دریافت)
رابطه ی جهت گیری هدف فردی، ادراک از جهت گیری هدف کلاس و جهت گیری هدف والدین با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه (433 دریافت)
رابطه‌ی بین فعالیت بدنی و مؤلفه‌های هوش هیجانی در دانشجویان ورزشکار و مقایسه‌ی آن با دانشجویان غیرورزشکار (366 دریافت)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (343 دریافت)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (333 دریافت)
پیش‌بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان براساس تجارب معنوی و میزان هیجان‌خواهی (314 دریافت)
کمال زدگی در خانواده کودکان تیزهوش (304 دریافت)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با اضطراب آشکار و پنهان در دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی (288 دریافت)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (279 دریافت)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (234 دریافت)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (212 دریافت)
بررسی نقش تمییزی بین جنسیت و تئوری ذهن در پیش بینی همدلی در بین دانش آموزان دختر و پسر 8تا 10 سال (208 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 6294 بازدید)
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 6036 بازدید)
ارسال مقاله ( 4436 بازدید)
تماس باما ( 4032 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 3757 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 3751 بازدید)
تماس وآدرس ( 3597 بازدید)
اشتراک ( 3230 بازدید)
اهداف و زمینه مجله ( 3187 بازدید)
نمایه سازی ( 1501 بازدید)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 1483 بازدید)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 1375 بازدید)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 1280 بازدید)
مقالات پذیرفته شده داوران فعال مجله، بدون هزینه منتشر می گردد. ( 1091 بازدید)
مدت زمان داوری مقالات ( 961 بازدید)
رویش روان شناسی(نشانی+ ارزیابی نشریه+ پرداخت آنلاین ) ( 650 بازدید)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 284 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
رویش روان شناسی(نشانی+ ارزیابی نشریه+ پرداخت آنلاین ) ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 416 چاپ)
ارسال مقاله ( 390 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 375 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 369 چاپ)
اشتراک ( 338 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 282 چاپ)
تماس باما ( 278 چاپ)
تماس وآدرس ( 270 چاپ)
اهداف و زمینه مجله ( 268 چاپ)
رویش روان شناسی(نشانی+ ارزیابی نشریه+ پرداخت آنلاین ) ( 253 چاپ)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 81 چاپ)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 77 چاپ)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 76 چاپ)
نمایه سازی ( 69 چاپ)
مقالات پذیرفته شده داوران فعال مجله، بدون هزینه منتشر می گردد. ( 67 چاپ)
مدت زمان داوری مقالات ( 48 چاپ)
طرح جدید پذیرش مقالات ( 5 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رویش روان شناسی (علمی ترویجی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal

Designed & Developed by : Yektaweb