برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (14119 مشاهده)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (8524 مشاهده)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (7130 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (3830 مشاهده)
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق (3570 مشاهده)
بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان (3460 مشاهده)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (3405 مشاهده)
خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه موردی (3247 مشاهده)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (3175 مشاهده)
مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهراصفهان (3123 مشاهده)
رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل) (2966 مشاهده)
تئوری انتخاب : رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و (2894 مشاهده)
مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان (2876 مشاهده)
بررسی اثربخشی" روش مرور خویشتن" بر افزایش شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختربزهکار (2853 مشاهده)
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش بینی (2816 مشاهده)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (2777 مشاهده)
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در معتادان مبتلا به HIV، غیر معتادان مبتلا به HIV و افراد سالم (2681 مشاهده)
اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی (2524 مشاهده)
رابطه انسان شناسی با الگوی خانواده درمانی تجربه نگر - انسانگرا (2510 مشاهده)
حساسیت سامانه های مغزی _ رفتاری B‌AS) (BIS- در پیش بینی استعداد اعتیاد (2352 مشاهده)
تاریک امّا نه سیاه: پاسخی به زارعی، قربانی و غریبی (1395) (2330 مشاهده)
بررسی روایی و اعتبار فرم کوتاه شاخص استرس فرزندپروری (PSI-SF) (2310 مشاهده)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی– رفتاری بر اختلال شخصیت خودشیفته: مطالعۀ موردی (2279 مشاهده)
رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی (2239 مشاهده)
بررسی رابطه ساده و چندگانه سپاس‌گزاری با عواطف مثبت و منفی، شادکامی و خوش‌بینی (2183 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی (688 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی (565 دریافت)
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان (545 دریافت)
تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته (338 دریافت)
تصویر بدن در دیدگاه ها و مکاتب روانشناسی (326 دریافت)
اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه‌ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (298 دریافت)
احساس گناه: بیماری یا شفا (294 دریافت)
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی (289 دریافت)
بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای فرزند (283 دریافت)
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس تصمیم‌گیری و حل‌مسأله، انسجام خانواده، راهبردهای مقابله، مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی (عوامل فرایندی خانواده) (279 دریافت)
پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین (274 دریافت)
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران (270 دریافت)
معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) (233 دریافت)
تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز (230 دریافت)
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی (228 دریافت)
نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (221 دریافت)
تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی (212 دریافت)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت) (210 دریافت)
کمال زدگی در خانواده کودکان تیزهوش (196 دریافت)
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین (187 دریافت)
تلفن همراه؛ چالش نوین زندگی (178 دریافت)
رابطه‌ی بین فعالیت بدنی و مؤلفه‌های هوش هیجانی در دانشجویان ورزشکار و مقایسه‌ی آن با دانشجویان غیرورزشکار (171 دریافت)
رابطه ی جهت گیری هدف فردی، ادراک از جهت گیری هدف کلاس و جهت گیری هدف والدین با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه (169 دریافت)
ساماندهی کارگاه های روانشناختی (155 دریافت)
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی- اجتماعی و قلدری در دانش آموزان ابتدایی (154 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 5222 بازدید)
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 4785 بازدید)
ارسال مقاله ( 3582 بازدید)
تماس باما ( 3259 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 3138 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 3136 بازدید)
تماس وآدرس ( 2925 بازدید)
اشتراک ( 2713 بازدید)
اهداف و زمینه مجله ( 2668 بازدید)
نمایه سازی ( 906 بازدید)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 905 بازدید)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 812 بازدید)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 722 بازدید)
رویش روان شناسی(نشانی+ ارزیابی نشریه+ پرداخت آنلاین ) ( 576 بازدید)
مقالات پذیرفته شده داوران فعال مجله، بدون هزینه منتشر می گردد. ( 553 بازدید)
مدت زمان داوری مقالات ( 357 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
رویش روان شناسی(نشانی+ ارزیابی نشریه+ پرداخت آنلاین ) ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟ ( 397 چاپ)
ارسال مقاله ( 340 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 338 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 336 چاپ)
اشتراک ( 312 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 254 چاپ)
تماس وآدرس ( 243 چاپ)
تماس باما ( 241 چاپ)
اهداف و زمینه مجله ( 232 چاپ)
رویش روان شناسی(نشانی+ ارزیابی نشریه+ پرداخت آنلاین ) ( 225 چاپ)
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت ( 45 چاپ)
امکان بررسی مشابه بودن مقالات با مقالات دیگر ( 44 چاپ)
نمایه سازی ( 42 چاپ)
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96 ( 39 چاپ)
مقالات پذیرفته شده داوران فعال مجله، بدون هزینه منتشر می گردد. ( 32 چاپ)
مدت زمان داوری مقالات ( 21 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رویش روان شناسی (علمی ترویجی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal

Designed & Developed by : Yektaweb