مجله رویش روا‌ن‌شناسی از دادن گواهی‌های کاغذی معذور است. لطفا تقاضا نکنید. همه گواهی ها در صفحه شخصی کاربران موجود است.

فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML پیش‌بینی اضطراب رابطه جنسی بر اساس خودپنداره جنسی و طرح‌واره‌های جنسی در مردان دارای نارسایی قلبی (انتشار: شماره 103، زمستان 1403) - پذیرفته شده در 1402/11/25
سید علیرضا طباطبایی ، سیده مریم موسوی* ، بهمن اکبری گوابری
XML اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر آموزش والدین بر خطاهای شناختی و کنش های اجرایی سرد و گرم دانش آموزان دارای اختلال بی نظمی خلق اخلال گر - پذیرفته شده در 1402/11/23
اعظم رحیمی*
XML مقایسه اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد و مصاحبه انگیزشی بر نگرش به ازدواج زنان مطلقه - پذیرفته شده در 1402/12/2
یداله کثیرلو ، منصور بیرامی* ، رسول حشمتی ، تورج هاشمی
XML نقش میانجی نگرانی از طرد در رابطه بین تجربه غفلت در کودکی و رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان - پذیرفته شده در 1402/11/26
ساناز بی­ شیوه* ، بهمن اکبری
XML مقایسه بازداری پاسخ و جابه جایی توجه میان کودکان دچار اختلال اضطراب جدایی و اضطراب امتحان - پذیرفته شده در 1402/11/29
طوبی عموزاده سماکوش ، علی اکبر ارجمندنیا* ، سید سعید پورنقاش تهرانی
XML نقش میانجی شرم از تصویر بدنی در رابطه بین تجربه بدرفتاری هیجانی در دوران کودکی و اختلال بازی اینترنتی در دانشجویان - پذیرفته شده در 1402/11/18
فاطمه بابااحمدی ، سپیده فلاحیه*
XML اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر کیفیت خواب، علائم خلقی و اضطراب و علائم اعتیاد به بازی آنلاین در نوجوانان وابسته به بازی آنلاین - پذیرفته شده در 1402/11/26
فرحناز جامعی‌نژاد ، مرتضی امیدیان* ، سودابه بساک‌نژاد ، غلامحسین مکتبی
XML اثربخشی برنامه مبتنی بر رفتاردرمانی خانواده‌محور بر کاهش شدت نشانگان و استرس فرزندپروری والدین دانش‌آموزان مبتلا به نقص توجه/بیش‌فعالی (انتشار: شماره 103، زمستان 1403) - پذیرفته شده در 1402/11/23
زهرا پورمقداد ، حسن احدی*
XML تدوین و آزمودن اثربخشی بسته آموزشی جامع مبتنی بر درمان های موج سوم بر تنظیم هیجان و علائم ترک در افراد تحت درمان اعتیاد (انتشار: شماره 103، زمستان 1403) - پذیرفته شده در 1402/11/17
محمد مهدی جمالی پاقلعه ، علیرضا منظری توکلی* ، محمدهادی فرحزادی ، حجت دمیری
XML بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامۀ عملکرد انعکاسی در دانش‌آموزان ایرانی - پذیرفته شده در 1402/11/25
کوثر حسینیان لنگوری سرخی* ، زینب خانجانی ، تورج هاشمی
XML اثربخشی بازی‌درمانی کودک‌محور بر مشکلات رفتاری و تنظیم شناختی هیجان در کودکان دارای نشانگان اختلالات اضطرابی - پذیرفته شده در 1402/11/1
پریسا کیانی ، سیدعلی آل یاسین*
XML مقایسه اثربخشی طرح‌واره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش پردازش هیجانی و خودکارآمدی افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید - پذیرفته شده در 1402/11/20
آهو مرادثمرین ، فرحناز مسچی* ، شیدا سوداگر ، علیرضا رجائی
XML نقش واسطه ای تنظیم هیجان در رابطه بین تحمل پریشانی و باورهای فراشناختی با اختلال وسواس جبری - پذیرفته شده در 1402/10/29
مریم کشاورز ، بهنوش آرام فر*
XML اثربخشی درمان فراتشخیصی بر خودکارآمدی درد و نشانگان بالینی زنان مبتلا به میگرن (انتشار: شماره 103، زمستان 1403) - پذیرفته شده در 1402/11/17
سمانه سادات جمشیدی ، فرزانه هومن* ، پرویز عسگری
XML اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم درد و راهبردهای مقابله با استرس در زنان مبتلا به آرتروز در شهرستان قائمشهر - پذیرفته شده در 1402/11/1
عماد ایمانی راد ، گل مهر احمدی ، نجیبه اکبرزاده امیردهی* ، امینه کاشانیان ، نفیسه بابایی
XML تدوین بازی‌‌درمانی مبتنی بر یکپارچگی حسی و امکان‌سنجی آن بر فراوانی و شدت رفتار چالش برانگیز در کودکان پسر مبتلا به اختلال طیف اتیسم - پذیرفته شده در 1402/11/16
فاطمه ربیعی ، پروین احتشام‌ زاده* ، رضوان همائی ، حمدالله جایروند
XML مقایسه اثربخشی آموزش جنسی و آموزش ارتباط زناشویی بر تعهد زناشویی در زنان متاهل مهاجر - پذیرفته شده در 1402/10/20
منصور بیرامی* ، مجید محمود علیلو ، طاهره قزاقی
XML پیش بینی پرخاشگری در نوجوانان بر اساس کیفیت روابط بین فردی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان - پذیرفته شده در 1402/10/4
رضا غفار زاده نمازی ، فریدون یار یاری* ، هادی هاشمی رزینی
XML مدل‌ یابی توافق زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه با میانجی‌گری سبک‌های ازدواج در زنان (انتشار: شماره 98، تابستان 1403) - پذیرفته شده در 1402/10/5
طاهره کبیری افشار ، مجید ضرغام حاجبی* ، سهراب عبدی زرین
XML مقایسه اثربخشی طرح‌واره‌درمانی و درمان هیجان‌مدار بر کیفیت روابط زناشویی در زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر - پذیرفته شده در 1402/10/12
انوشه کاشی‌پزها ، زیور صفدری قوشچی*
XML مقیاس های قلدری در بافت های آموزشی: مرور نظام مند دو دهه پژوهش در ایران - پذیرفته شده در 1402/11/17
هادی صمدیه* ، احمد خامسان ، محدثه محمدزاده
XML نسخه فارسی مقیاس چند بعدی رفتار ضد اجتماعی در محیط آموزش عالی (ASB) - پذیرفته شده در 1402/10/16
مروارید مولائی ، سوگند مرادی حقگو ، سجاد سعادت*
XML اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر تعهد عاطفی و خودکارآمدی جنسی در زنان با طلاق عاطفی - پذیرفته شده در 1402/10/24
مارال خدنگ ، سامره اسدی مجره* ، بهمن اکبری
XML اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر روابط موضوعی و کیفیت رابطه زناشویی در مردان و زنان دارای ازدواج مجدد (انتشار: شماره 100، پاییز 1403) - پذیرفته شده در 1402/10/8
زینب ظریف منش ، اصغر جعفری* ، سمیرا وکیلی ، محمد قمری
XML روابط ساختاری تجارب آسیب‌زای دوران کودکی با نشانه‌های اختلال شخصیت خودشیفته : نقش میانجی طرحواره‌های ناسازگار اولیه - پذیرفته شده در 1402/10/16
الهام کریمی* ، تورج هاشمی نصرت آباد ، زینب خانجانی
XML نقش میانجی خودانتقادی در رابطه بین ذهن آگاهی و نگرانی از تصویر بدن در دانشجویان با نشانگان پرخوری عصبی (انتشار: شماره 100، پاییز 1403) - پذیرفته شده در 1402/9/24
غلامحسین نیافر ، لیلا مقتدر* ، سامره اسدی مجره ، بتول مهرگان
XML بررسی اثربخشی زوج‌درمانی عقلانی-هیجانی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش فرسودگی زناشویی زنان و مردان متأهل (انتشار: 98، تابستان 1403) - پذیرفته شده در 1402/9/19
آزاده صفارپور ، کیانوش زهراکار* ، ولی‌الله فرزاد
XML اثربخشی روش مرور خویشتن بر پریشانی روان‌شناختی، سرمایه‌ روان‌شناختی و بهزیستی روان‌شناختی در دختران نوجوان - پذیرفته شده در 1402/11/17
سمانه آجورلو ، رضا پورحسین* ، زهرا نقش
XML اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر انعطاف‌پذیری روانشناختی و خودتنظیمی هیجانی در زنان دچار تعارضات زناشویی - پذیرفته شده در 1402/11/12
مژگان پوردل* ، منصور سودانی
XML اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر راهبردهای تنظیمی شناختی-هیجان و راهبردهای مقابله با استرس در بیماران کرونر قلبی - پذیرفته شده در 1402/11/17
ژیلا امیری ، مهسا مقدسی*
XML مقایسه اثربخشی بسته های مدیریت زمان، راهبرد انگیزشی و راهبرد خودتنظیمی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان - پذیرفته شده در 1402/11/20
زهرا سلمانی ، علی مهداد* ، محمدعلی نادی خوراسگانی
XML نقش میانجی تنظیم هیجانی در رابطه دلبستگی و رفتارهای خوردن کودکان - پذیرفته شده در 1402/9/29
زینب خانجانی* ، تورج هاشمی ، رویا جلیز
XML مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه و فرزندپروری شفقت محور بر انسجام روانی مادران دارای فرزندان مبتلا به اختلال یادگیری (انتشار: شماره 100، پاییز 1403) - پذیرفته شده در 1402/9/14
مهلا یزادن پور ، مژگان سپاه منصور* ، رمضان حسن زاده
XML رابطه انسجام خانواده و قلدری سایبری با نقش میانجی بلوغ عاطفی و خودآگاهی هیجانی در دختران نوجوانان - پذیرفته شده در 1402/10/11
شقایق مصیبی ، فاطمه صفرپور ، سجاد سعادت*
XML نقش میانجی انگیزش شغلی در رابطه بین احترام سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان شرکت تولیدی شیوا - پذیرفته شده در 1402/10/10
لیدا خوش سیما* ، آزیتا گلستانیان ، هومن دوستی
XML پیش‌بینی نشانگان اختلال شخصیت نمایشی دانشجویان براساس سبک‌های فرزندپروری و ویژگی‌های شخصیتی والدین (انتشار: شماره 100، پاییز 1403) - پذیرفته شده در 1402/9/5
سیدعلیرضا امیرآفتابی ، پگاه فرخ زاد*
XML نقش واسطه ای ملال شغلی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با بهزیستی روانشناختی در محیط کار - پذیرفته شده در 1402/10/11
زینب مرادی ، حمیدرضا جمیلیان* ، مصطفی نوکنی
XML امکان‌سنجی بسته‌ی آموزشی کیفیت زندگی در مدرسه بر انگیزش‌تحصیلی و تعلق به مدرسه - پذیرفته شده در 1402/11/1
کبری عالی پور ، محمد عباسی* ، عزت اله قدم پور
XML تأثیر حافظه فعال و توجه بر اختلال یادگیری خواندن با میانجی‌گری ادراک از کلاس در دانش‌آموزان (انتشار: شماره 94، زمستان 1402) - پذیرفته شده در 1402/10/7
ساناز شفیق ، حسین بیگدلی* ، فاطمه خویینی
XML پیش بینی تنظیم هیجان در زنان متاهل بر اساس نظریه ذهن و توانایی‌های شناختی (انتشار: شماره 100، پاییز 1403) - پذیرفته شده در 1402/10/7
عاطفه عبدالهی ، اسماعیل سعدی پور* ، بیتا نصرالهی
XML پیش‌بینی استرس ادراک شده براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه و هوش‌معنوی در دانش آموزان دختر فاقد پدر - پذیرفته شده در 1402/10/11
سیده انسیه میرعبدالعظیمی ، محمد مدحی*
XML اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر خودپنداشت و کمرویی کودکان با اختلال لکنت - پذیرفته شده در 1402/10/17
فاطمه مونسی تنیانی ، عیاسعلی حسین‌خانزاده* ، سید موسی کافی ماسوله
XML پیش‌بینی خستگی روانی بر اساس سبک دلبستگی اجتنابی و خودگردانی و عملکرد مختل در زوجین مراجعه کننده به کلینیک‌های شهر تهرآن - پذیرفته شده در 1402/9/8
سلیمه دارمی ، محسن منصوبی فر* ، ناهید هواسی سومار ، شهره شکر زاده ، آرزو تاری مرادی
XML اثربخشی آموزش همدلی بر احساس شرم و گناه و ترس از صمیمیت زنان دارای دلبستگی ناایمن - پذیرفته شده در 1402/11/21
حسن غریبی* ، ناهید امامی ، صابر نبئی
XML مقایسه اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل و روایت‌درمانی بر بخشودگی بین‌فردی زنان آسیب‌دیده از پیمان‌شکنی زناشویی همسران (انتشار: شماره 98، تابستان 1403) - پذیرفته شده در 1402/8/26
نغمه فاضل همدانی ، محمد اورکی* ، مهران آزادی
XML اثربخشی آموزش شفقت‌درمانی بر انگیزه تحصیلی و پریشانی روانی دانش‌آموزان - پذیرفته شده در 1402/9/14
ریحانه فهامی* ، هادی محمدی
XML اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و تنظیم هیجان در بیماران با جراحی مستکتومی - پذیرفته شده در 1402/9/24
فاطمه رجبی ، حسین اعتمادی مهر ، فاطمه روحی ، میترا علی نیا* ، منصور علیمهدی
XML اثر آموزش گروهی هوش اخلاقی از طریق قصه خوانی بر مشکلات رفتاری و شایستگی اجتماعی کودکان - پذیرفته شده در 1402/9/27
زینب ماهرویان خشکبجاری ، فاطمه پورآقارودبرده*
XML مدل‌یابی بهزیستی روان‌شناختی بر مبنای ذهن‌آگاهی با میانجی‌گری تجربه شیفتگی در دانش‌آموزان دختر پایه سوّم دوره دوّم متوسطه شهر قم - پذیرفته شده در 1402/11/23
هوشنگ گراوند ، زینب باقری*
XML تاثیر انجام خطاهای عمدی بر نگرش به خطا و هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم - پذیرفته شده در 1402/9/24
عرفان بهرامی ، عزت اله قدم پور* ، محمد عباسی
XML اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه‌پنداری و بهزیستی ذهنی در افراد بهبودیافته از بیماری کووید-19 (انتشار: شماره 96، بهار 1403) - پذیرفته شده در 1402/8/26
مصومه حجارکارگر* ، حسین اکبری امرغان ، حمید نجات ، احسان ارمز
XML بررسی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس صفات نسبت داده‌شده‌ی خاص موقعیت در تعارضات زوجین ایرانی - پذیرفته شده در 1402/11/16
سبا مقدم ، محسن کچویی* ، حجت اله فراهانی
XML تدوین الگوی مداخله ای زندگی زناشویی براساس رویکرد مثبت نگر و روان شناسی اسلامی و بررسی اثربخشی الگوی تدوین شده بر الگوهای ارتباطی زوجین متعارض (انتشار: شماره 103، زمستان 1403) - پذیرفته شده در 1402/11/9
سیده نرگس موسوی ، رحیم حمیدی پور* ، حسن حیدری ، حسین داوودی
XML مدل علّی رابطه بین سوءاستفاده جسمی و عاطفی والدین و اضطراب اجتماعی زنان با واسطه گری محرومیت هیجانی - پذیرفته شده در 1402/9/6
سارا افخمی* ، معصومه ملکی پیربازاری ، میلاد سبزه آرای لنگرودی
XML نقش میانجی شرم در رابطه سبک های والدگری و علائم شخصیت خودشیفته در دانشجویان - پذیرفته شده در 1402/9/29
تورج هاشمی* ، منصور بیرامی ، الهام نوذری
XML مقایسه اثربخشی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر مدل ساخت ارتباط پایدار و مدل سیمبیس بر سازگاری زوجین نو و کاندیداهای زوجی - پذیرفته شده در 1402/9/6
زهرا طالبی ، حمید یعقوبی* ، انیس ایرانمنش ، محمدرضا صفاریان طوسی
XML پیش‌بینی مشکلات هیجانی و رفتاری دانش‌آموزان بر اساس اضطراب، احساس شایستگی و مهارت‌های اجتماعی - پذیرفته شده در 1402/10/19
محمد مدحی* ، سیده فاطمه حمیدی عدلی
XML مقایسه اثر بخشی درمان متمرکز بر شفقت و طرحواره درمانی بر نشانه‌های سایکوسوماتیک در افراد مبتلا به بیماری‌های جسمانی - پذیرفته شده در 1402/8/21
تهمینه بلوچی ، رضا احمدی*
XML مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت خود و زوج درمانی هیجان‌مدار بر خودجرحی در زنان قربانی خشونت خانگی - پذیرفته شده در 1402/8/26
سیده سعیده قربانزاده ، آذر کیامرثی* ، عباس ابوالقاسمی
XML اثربخشی معنا درمانی بر خودکارآمدی و درگیری تحصیلی در دانش آموزان افسرده مقطع متوسطه (انتشار: شماره 100، پاییز 1403) - پذیرفته شده در 1402/7/24
معصومه رنجبر ، محمد قمری* ، سیده منور یزدی
XML اثربخشی درمان مبتنی بر هیجان بر ترس از صمیمیت، اسنادهای خصمانه و فراهیجان در زنان آسیب دیده از پیمان شکنی زناشویی - پذیرفته شده در 1402/10/24
فاطمه خواجه حسنی رابری ، فاطمه رضایی* ، فاطمه میرزائی ، فاطمه صدیقی
XML نقش واسطه ای ذهن آگاهی در رابطه ی بین بی حوصلگی شغلی با رضایت شغلی و نیت ترک شغل - پذیرفته شده در 1402/11/4
مریم عبدلی ، سلمان زارعی*
XML نقش میانجی نشخوار خشم در رابطه بین باورهای فراشناختی و عدم تحمل بلاتکلیفی با شدت درد ادراک شده در بیماران مبتلا به درد مزمن (انتشار: شماره 93، زمستان 1402) - پذیرفته شده در 1402/8/29
راضیه کمالی ، اعظم داوودی* ، قاسم نظیری ، نجمه فتح
XML اثربخشی تمرین‌های مبتنی بر تقویت چندحسی کنترل شناختی بر کاهش مشکلات حافظه و توجه در کودکان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی - پذیرفته شده در 1402/11/2
مهشید آقاجان بیک*
XML اثربخشی مدل تلفیقی پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر احساس تنهایی و حل مساله اجتماعی افراد مبتلا به اختلال سوگ طولانی مدت - پذیرفته شده در 1402/8/20
پگاه دوستی ، پیمان دوستی* ، امیرحسین یاوری
XML رابطه سه‌گانه تاریک شخصیت با خیانت زناشویی در زنان و مردان: نقش واسطه‌ای خودکنترلی (انتشار: شماره 102، زمستان 1403) - پذیرفته شده در 1402/10/28
سکینه عربی دیورزمی ، علی شاکر* ، احمد اسمعلی کورانه ، علی خادمی
XML مدل ساختاری بهزیستی روانشناختی بر اساس نیازهای روانشناختی و ذهن‌آگاهی با نقش واسطه‌ای استفاده آسیب‌زا از اینترنت در نوجوانان - پذیرفته شده در 1402/10/8
زینب محمدی نیکو ، محمدرضا تمنایی فر*
XML مقایسه اثربخشی بسته آموزشی تعامل کارآمد مادر- نوجوان و آموزش تنظیم هیجان بر سرمایه عاطفی دختران دارای مشکلات رفتاری برون‌سازی شده - پذیرفته شده در 1402/10/20
سمیه رهنمائی ، محسن گل پرور* ، اصغر آقایی
XML مدل‌یابی رفتار تدریس خلاقانه بر مبنای توانمندسازی روان‌شناختی با میانجی‌گری خودکارآمدی خلاق در معلمان مدارس کم‌توان ذهنی - پذیرفته شده در 1402/8/11
محدثه بیابانی ، هوشنگ گراوند*
XML نقش واسطه‌ای خشونت زناشویی در رابطه بین صفات تاریک شخصیت با فرسودگی زناشویی در زنان متاهل (انتشار: شماره 100، پاییز 1403) - پذیرفته شده در 1402/10/19
فاطمه جعفری ازوج ، محمدعلی رحمانی*
XML مروری نظری بر مفهوم سائق مرگ در نظریه‌های روان‌کاوی از فروید تا امروز - پذیرفته شده در 1402/8/6
الهام موسویان*
XML پیش‌بینی بهبودی کودکان مبتلا به طیف اتیسم بر اساس مهارت‌های ارتباطی و همدلی مادران - پذیرفته شده در 1402/10/19
مرجان السادات عرشی ها ، مهدی قدرتی میر کوهی*
XML تدوین مدل علّی پیش‌بینی بی‌ثباتی ازدواج بر اساس شخصیت تاریک و توانمندی ایگو با میانجی‌گری همدلی در زنان متأهل (انتشار: شماره 102، زمستان 1403) - پذیرفته شده در 1402/11/5
آرزو جوادی کما ، ماندانا نیکنام* ، زهره صادقی افجه ، نوید میرزاخانی
XML اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پرخاشگری و خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان نوجوان (انتشار: شماره 95، اردیبهشت 1403) - پذیرفته شده در 1402/6/15
افسانه سادات اسلامی ، محمدحسن غنی فر* ، قاسم آهی
XML اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر بهزیستی روان شناختی و مشارکت اجتماعی دانش آموزان - پذیرفته شده در 1402/8/13
زینب برزگر زرمهری ، جهانشیر توکلی زاده* ، مجید پاکدامن
XML مقایسه اثربخشی هنردرمانی و بازی درمانی شناختی-رفتاری بر اضطراب کودکان پیش‌دبستانی - پذیرفته شده در 1402/7/13
سودابه امامی مهر ، مجتبی امیری مجد* ، محمد قمری ، سعیده بزازیان
XML اثربخشی بسته آموزشی درس ریاضی مبتنی بر هوش های چندگانه گاردنر بر بهزیستی تحصیلی و تحمل ابهام دانش آموزان دختر (انتشار: شماره 98، تابستان 1403) - پذیرفته شده در 1402/8/20
رقیه حاجی اسماعیل لو ، اکبر رضایی* ، امیر پناه علی
XML پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس نشانه های استحکام من، افسردگی و اضطراب - پذیرفته شده در 1402/6/3
فاطمه سلطانی ، محمدعلی بشارت* ، حجت‌الله فراهانی
XML رابطه خستگی عاطفی با نگرش به خیانت دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور نوشهر: نقش واسطه‌ای تعهد زناشویی - پذیرفته شده در 1402/5/23
سمیه طحانیان ، فرزانه حبشی* ، زهرا ملا
XML نقش میانجی عزت نفس در رابطه بین سبک‌های فرزندپروری و سازگاری تحصیلی - پذیرفته شده در 1402/6/1
فاطمه فیض‌بخش رانکوهی* ، معصومه ملکی پیربازاری ، فاطمه عشورنژاد
XML امکان سنجی بسته آموزشی مبتنی بر هویت تحصیلی موفق بر مداومت تحصیلی و بهزیستی تحصیلی - پذیرفته شده در 1402/5/25
مجید سلیمانی ، عزت اله قدم پور* ، محمد عباسی
XML مدل‌یابی نشانگان سندرم پیش از قاعدگی بر اساس استرس ادراک شده: با نقش میانجی تنظیم هیجان و کیفیت خواب در دانشجویان - پذیرفته شده در 1402/8/29
منا بخشنده ننه کران ، لیلا غریبی* ، سیده مریم موسوی
XML اثربخشی برنامه آموزش تاب‌آوری و سرسختی روانشناختی بر رضایت شغلی و انگیزه پیشرفت (مورد مطالعه: کارکنان شرکت گاز البرز) (انتشار: فروردین 1402) - پذیرفته شده در 1402/6/29
مهرنوش هدایتی* ، سید نورالدین محمودی ، فاطمه رسول زاده ، انسیه باقری
XML فراتحلیل اثربخشی مطالعات انجام شده بر پردازش سرعت خواندن دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری - پذیرفته شده در 1402/11/8
غلامرضا چلبیانلو ، مهدیه سرشار ، فرزاد میرشاهی*
XML اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی زوجین بر سبک‌های تبادل اجتماعی و آشفتگی روانشناختی زنان دچار دلزدگی زناشویی - پذیرفته شده در 1402/6/13
مجید صفاری نیا ، شهربانو مقدسی*
XML مدل ساختاری نقش واسطه ای نشخوار خشم و احساس تنهایی بین تمایزیافتگی و سوگ پیچیده پایدار ناشی از کرونا - پذیرفته شده در 1402/7/8
مژگان دانشمند ، مهرداد ثابت* ، کاترین وزیری
XML مقایسه اثربخشی دارودرمانی و درمان ترکیبی رفتار درمانی شناختی با دارودرمانی بر زودانزالی (PE) و زمان نهفتگی انزال درون ‌واژینال (IELT) در مبتلایانِ اختلال زودانزالی اولیه - پذیرفته شده در 1402/8/21
پیام سرابی* ، پرژین هاشمی ، کیوان کاکابرایی
XML اثربخشی مداخله مبتنی بر مدل فرانظری بر خودکارآمدی درد و سازگاری با بیماری در بیماران مبتلا به درد های مزمن - پذیرفته شده در 1402/4/15
مینا جم نژاد ، مریم قهرمانی*
XML اثربخشی درمان دیالکتیکی بر انعطاف پذیری شناختی و رفتارهای برون سازی شده نوجوانان تک والد - پذیرفته شده در 1402/3/10
زهرا امیدی نژاد ، مریم قهرمانی*
XML پیش‌بینی رفتارهای خود آسیب‌رسان بر اساس سبک‌های فرزند پروری والدین و باورهای فراشناختی در نوجوانان پسر - پذیرفته شده در 1402/3/14
محسن مهاجری ، انیسه الفونه ، زهره مختاری*
XML بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی در زنان دارای همسران سوءمصرف کننده مواد - پذیرفته شده در 1402/10/10
طاهر علیزاده* ، شکوفه کریم زاده ، سعید حبیبی
XML مقایسه اثربخشی برنامه درمانی گربه مقابله گر و آموزش خود دلگرم سازی بر اضطراب اجتماعی و اضطراب امتحان دانش آموزان (انتشار: شماره 98، پاییز 1403) - پذیرفته شده در 1402/3/8
صباح رستمی ، حسن اسدزاده* ، غلامحسین انتصارفومنی ، مسعود حجازی
XML اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر بهبود کارکردهای اجرایی و حافظه سرگذشتی کودکان پیش دبستانی نارس - پذیرفته شده در 1402/3/31
راضیه نظام زاده اژیه ، حمید طاهر نشاط دوست* ، ماهگل توکلی
XML ارایه مدل رگرسیونی وابستگی به شبکه‌های اجتماعی بر اساس تمایز یافتگی و خودتنظیمی هیجانی در نوجوانان شهر تهران (انتشار: شماره 103، زمستان 1403) - پذیرفته شده در 1402/10/20
روشنک اسمعیلی ، اکبر محمدی* ، سارا حقیقت
XML رابطه توانمندی‌های منش والدین و مهارت اجتماعی فرزندان با توجه به نقش واسطه ای تنظیم هیجان - پذیرفته شده در 1402/11/13
علیرضا شریفی اردانی* ، فاطمه قهوه‌چی الحسینی ، فائزه امیرسیف الدینی ، محمد صادق موسوی نژاد ، سارنگ سلیمی ثابت
XML مدت زمان استفاده از صفحات نمایش الکترونیکی (اسکرین تایم) و مشکلات روانشناختی - رفتاری در نوجوانان: یک مطالعه مروری سیستماتیک - پذیرفته شده در 1402/10/20
صدیقه احمدی* ، سارا باقرزاده جلیلوند
XML ا ثربخشی قصه درمانی آنلاین بر تنظیم هیجان و سازگاری اجتماعی کودکان با اختلال خواندن در طی شیوع کووید-19 - پذیرفته شده در 1402/8/14
زهره سادات ترنجی ، لیلا مبینی* ، ساجده مختاری ، سحر بدری بگه جان ، روح الله فتح آبادی
XML تجارب زیسته زنان بالای 35 سال در زمینه چالش‌های انتقال به مرحله والدینی - پذیرفته شده در 1402/3/18
زهرا کمندلو* ، آسیه شریعتمدار ، مریم مکتبی
XML مقایسه اثربخشی آموزش صلح درون وواقعیت درمانی برسرمایه روانشناختی زنان متأهل مراجعه کننده به خانه های سلامت شرق تهران - پذیرفته شده در 1402/9/24
حسنیه السادات حسینی ، اعظم فتاحی اندبیل* ، معصومه بهبودی
XML معنای زندگی به عنوان میانجی بین بیگانگی بین فردی و اعتیاد به گوشی هوشمند در اپیدمی کووید-19 در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس - پذیرفته شده در 1402/8/11
مهری گمرک چی زاده ، کبری حاجی علیزاده* ، زهرا حاج محمدی
XML مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پشیمانی از ازدواج در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره طلاق - پذیرفته شده در 1402/9/6
اعظم علی پوری ، جوانشیر اسدی* ، افسانه خواجوند ، علی حسینائی
XML نقش واسطه‌ای فرسودگی والدینی در رابطه بین پریشانی روانی و بدرفتاری با فرزندان در پاندمی کووید-۱۹ - پذیرفته شده در 1402/8/24
مهدی شمالی احمدآبادی ، عاطفه برخورداری احمدآبادی*
XML اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر اضطراب اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی - پذیرفته شده در 1402/1/26
لاله امیرسلیمانی ، فرزانه درخشانی*
XML پیامدهای طلاق عاطفی از دیدگاه مردان: مطالعه‌ای پدیدار شناختی - پذیرفته شده در 1402/7/18
محمدحسن آسایش ، مینا تاران* ، مریم افتخاری
XML اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر امید در بهبود کیفیت زندگی و بهداشت روانی زوج‌های دارای تعارض زناشویی - پذیرفته شده در 1401/10/7
فائزه دهقانی فیروزآبادی ، غلامرضا ثناگوی محرر ، عزت پورامینی یخدانی ، منصوره پورجانب‌اللهی فیروزآبادی*
XML ارتباط مهارت‌های مقابله‌ای و اضطراب کرونا با گرایش به مصرف مواد در بحران همه‌گیری کرونا - پذیرفته شده در 1402/4/17
سارا علائی ، رقیه علائی* ، سجاد محسن پور
XML تأثیر آموزش مهار‌ت‌های معنوی بر پرخاشگری سایبری و نوموفوبیای دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه - پذیرفته شده در 1401/2/18
مرجان عمو خلیلی* ، محبوبه وحیدی فرد ، هادی حیدری کمال ، مرضیه ح حبیبی
XML بررسی شیوع نارسایی توجه – بیش‌فعالی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان - پذیرفته شده در 1400/12/7
احسان گلستانی ، اکبر عطادخت* ، رضا برزگر محمدی
XML نقش واسطه‌ای مشکلات بین‌شخصی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و اختلال عملکرد جنسی - پذیرفته شده در 1400/7/25
احمد شاه احمدی ، محمدعلی بشارت* ، بهزاد قربانی ، نیما قربانی ، علی مقدم زاده
XML رابطه عوامل روانشناختی، عوامل مرتبط با سبک زندگی و وضعیت سلامت جسمانی با عملکرد حافظه معنایی و رویدادی در میانسالی و سالمندی - پذیرفته شده در 1399/12/13
عطیه سادات متقی قمصری ، جواد حاتمی* ، مسعود غلامعلی لواسانی ، هادی بهرامی احسان
XML مدل مفهومی کشمکش های روانی معنوی در ایران: یک مطالعه کیفی - پذیرفته شده در 1398/11/14
علی فتحی آشتیانی* ، محمدتقی تبیک ، مسعود جانبزرگی ، کاظم رسول زاده طباطبایی
XML تبیینی بر نقش پذیری کودکان از والدینشان و نقش آموزش رفتاری والدین در کاهش مشکلات رفتاری - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1397/12/19
محمد رضا فرشاد* ، مریم جعفری زاده
XML شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در خودتنظیمی هیجانی، اضطراب و افسردگی در زنان دچار تعارضات زناشویی - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1397/12/19
فاطمه ذبیح اله زاده* ، عاطفه دوروشی ، هدی رجالی
XML اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکنترلی و پرخاشگری سومصرف کنندگان مواد مخدر - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1397/9/25
عاطفه هوشیار ، شاهرخ مکوند حسینی*
XML پیش بینی اختلال شخصیت خودشیفته براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه در دانشجویان - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1397/8/27
رضوان رشنوفر*
XML رابطه علّی اجتناب شناختی رفتاری، بلوغ عاطفی و هوش معنوی با سازگاری با دانشگاه از طریق میانجی‌گری تحمل پریشانی در دانشجویان - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1397/6/6
علی شریفی ریگی* ، سارا خانعلی نژاد ماکلوانی ، فرزانه ملک پور ، علی سرپرست
XML پیش‌بینی رضایت جنسی بر اساس رضایت زناشویی و ویژگی‌های شخصیتی زنان باردار - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1397/5/11
طوبی نجاتی ، نادره سهرابی شگفتی* ، رویا کوچک انتظار
XML جایگاه فرامن در دیالوگ روانکاوی، تکاملی و اسلام - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1397/6/13
مجید ضرغام حاجبی* ، سیدعلی آب یارحسینی ، محمدرضا تویسرکانی
XML نقش واسطه ای هماهنگی خود با هدف و خودنظم جویی در رابطه بین هسته ارزشیابی خود و دستیابی به هدف - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1397/5/2
فاطمه ذبیح اله زاده* ، محترم نعمت طاوسی
XML بی‌اشتهایی عصبی و اختلال بدریختی بدنی: مقایسه باورهای مربوط به تصویر بدنی و جذابیت - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1397/4/30
رضوان رشنوفر*
XML بررسی مقایسه‌ای شادکامی، سازگاری و رضایت زناشویی در زنان با همسرگزینی سنتی و غیر سنتی - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1397/3/21
احمد باصری* ، زهره پور ابراهیم
XML بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با رضایت مندی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1397/5/6
سارا نصرتی مهر ، نبی بستان*
XML بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر رضایت از زندگی و استرس در دانش آموزان دختر - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1396/9/24
سمیه فتحی پور خشکرودی ، سارا شهبازی*
XML خودی، خودآگاهی و تأثیر نماز در تقویت آن - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1396/3/21
فهیمه بیدست* ، رضا پورحسین
XML مروری بر سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1396/2/16
نرجس حسین زاده بحرینی* ، عاطفه ذبیحی
XML مروری بر نشانگر های زیستی طیف اختلالات اوتیسم در غربالگری کودکان زیر یک سال - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1396/3/6
نرجس حسین زاده بحرینی* ، عاطفه ذبیحی
XML تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی دوم ابتدایی براساس تئوری هوش های چندگانه گاردنر - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1396/1/10
پروین روشن قیاس*
XML بررسی سبک رهبری با عملکرد فردی و سازمانی در تربیت بدنی دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1395/6/17
عباس میرزائی* ، سعید صانعی
XML رابطه بین نماز و نیایش با اضطراب و افسردگی - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1396/5/11
XML رابطه بین استرس ادراک شده ، شیوه های مقابله و مدیریت شخصیت نوع A و B - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1395/9/23
المیر رحیم پور* ، مرتضی ترخان
XML بررسی ارزش گریه بر اباعبدالله از دیدگاه قران و روانشناسی و تاثیر آن بر ارتباط شناخت-هیجان از دیدگاه نوروبیولوژیک - منتشرشده در 1397/2/1
بشری هاتف، سوسن سالاری*، هدایت صحرایی
XML رابطه عزت نفس و تاب آوری با فرسودگی شغلی در کارمندان دادگستری شهرستان شهریار در سال 1394 - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1396/3/9
سهیلا بهتویی* ، فاطمه پوراحمد
XML اثربخشی موسیقی درمانی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به افسردگی - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1395/4/26
ساقی کوشا* ، علیرضا وارسته
XML مقایسه فرسودگی شغلی معلمان مدارس کم توان ذهنی و ناشنوا - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1395/9/20
عبداله جمالی*
XML تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش اموزان پایه 6 ابتدایی شهر کرج - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1394/12/17
XML روایی یابی یک ابزار کوتاه چهار عاملی سایکوپاتی در دانشجویان ایرانی - منتشرشده در 1396/7/16
راضیه چگینی* ، محمد عطاری
XML کیفیت ابزار تحقیق و نقش آن در سنجش روابط میان عوامل شخصیتی و عملکرد تحصیلی - یک مطالعه مروری - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1395/4/14
سوسن اسدی*، کیوان صالحی
XML رابطه رضایت زناشویی با سلامت جنسی در زنان یائسه - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1394/11/13
رضا پورحسین* ، اعظم طرفداری ، جمیله زارعی ، مجتبی حبیبی عسکرآباد
XML ترس از موفقیت و نقش عوامل شخصیتی از جمله پنج عاملی بزرگ - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1396/3/18
بفراو علیزاده* ، رضا پورحسین
XML پژوهش در روانشناسی: گزارش واقعیت یا تحقق رویا - منتشرشده در 1394/10/21
محمد عطاری*
XML نقش خودمهارگری در نحوه پاسخدهی به استرس ناشی از سرطان سینه - منتشرشده در 1394/10/7
زهرا سالاری راد ، نیما قربانی* ، فریبرز باقری
XML رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی - منتشرشده در 1396/2/27
رضا پورحسین، رزا شفیعی*، زینب حاجی رسولی ها، نگار مظلوم حسینی
XML لزوم سنجش و گزارش شاخص‌های اندازه اثر در پژوهش‌های روان‌شناختی - منتشرشده در 1394/9/17
سعید اکبری زردخانه ، محمد عطاری*
XML تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته - منتشرشده در 1394/9/8
محمد عطاری* ، آزاده چاکری ، شاهین محمدی زرغان
XML نقد روان‏تحلیلی در ادبیات : از جنون نبوغ تا تولد مخاطب - منتشرشده در 1394/10/27
سارا صنعت نگار*
XML اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین - منتشرشده در 1394/11/24
محسن ندیمی*
XML مقایسه زمان عکس العمل و تعادل در کودکان اوتیسم و طبیعی - منتشرشده در 1394/10/1
مرتضی طاهری*
XML پیش بینی رضایت زناشویی زوج ها براساس نیازهای اساسی آن ها - منتشرشده در 1394/8/21
مژده وزیری*
XML نقش خودکارآمدی و هراس اجتماعی در پیش‌بینی وابستگی به اینترنت در دانش‌آموزان - منتشرشده در 1394/9/25
مجتبی دلیر* ، علیرضا آقایوسفی
XML مروری انتقادی بر اعتبار نظریۀ تحول من و سنجش آن - منتشرشده در 1394/9/25
محمد عطاری* ، رامین جمالی
XML نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ترجیحات جنسیتیِ مردانگی-زنانگی در خشونت ورزی دختران نوجوان دبیرستانی - منتشرشده در 1394/12/3
سجاد رضائی* ، فاطمه قلی پور ، سحر رشادتی
XML برر سی رابطه راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی - منتشرشده در 1394/9/29
محمد قنبری طلب*، علی قنبری، حسین افلاکی فرد
XML بررسی نحوه سازمان یافتگی هویت مدرن و مذهبی و رابطه آن با بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران: تحلیل سازمان یافتگی خود مبتنی بر اصل های معرفت شناختی باکوبزا - منتشرشده در 1394/12/4
سید محمد مهدی حسینی* ، جواد حاتمی ، عباس رحیمی نژاد ، هادی بهرامی احسان ، رزا شفیعی ، مسعود شریف زاده
XML بررسی نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین تحمل ناپذیری بلاتکلیفی با نگرانی - منتشرشده در 1394/10/29
زهرا هدهدی* ، رضا پورحسین
XML رابطه بین هوش هیجانی و نشاط ذهنی با خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه پیام نور - منتشرشده در 1394/7/13
محمد قنبری طلب*
XML بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد شفت) - منتشرشده در 1394/7/7
عادل سجودی* ، رضا معصومی راد ، سولماز آوردیده ، فرزین عبدی
XML رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش-آموزان متوسطه شهرستان آمل) - منتشرشده در 1394/7/12
محمدمهدی بابائی منقاری*، مهدی معینی کیا، عادل زاهد بابلان، حسین قمری، علی خالق خواه
XML اثر بخشی آموزش مبتنی بر رویکرد التقاط گرایی فنی در تاب آوری و خودکارآمدی بیماران مبتلا به وسواس- بی اختیاری هم ابتلا به افسردگی - منتشرشده در 1394/7/12
سعیده بزازیان ، لیلا چرایی* ، مجتبی امیری مجد
XML بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان - منتشرشده در 1394/7/6
نرگس انتظامی بیان* ، قدسی احقر
XML اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد(ACT) بر تقویت مثبت عشق دانشجویان - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1394/6/28
کبیر شریفی* ، حسن بابامیر
XML بررسی رابطه سبک های دلبستگی با ابراز وجود در دانشجویان دانشگاههای کاشان - منتشرشده در 1394/6/28
فریبرز صدیقی ارفعی، زکیه نجاریان*
XML اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی - منتشرشده در 1394/5/28
محسن شکوهی یکتا* ، اکرم پرند
XML مقایسه بین ناگویی هیجانی و شادکامی در دانشجویان : متغیر تعدیل کننده ازدواج ناهمزمان(دیر و زود) - منتشرشده در 1394/5/23
فرهاد محمدی*، کبیر شریفی
XML حساسیت سامانه های مغزی _ رفتاری (BAS_BIS) در پیش بینی استعداد اعتیاد دانش آموزان - منتشرشده در 1394/6/28
کبیر شریفی، فرهاد محمدی*
XML معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) - منتشرشده در 1394/5/26
یوسف خدابنده لو* ، نظام الدین رستمکلائی ، فاطمه غلامعلی نژاد ، رضا رستمی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی رویش روان شناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal(RRJ)

Designed & Developed by : Yektaweb