مقالات پژوهشی درباره کووید19 در اولویت انتشار قرار دارند

فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان ذهن‌آگاهی بر پیروی از درمان در افراد مبتلا به سوء مصرف موارد مخدر - پذیرفته شده در 1401/9/14
محسن کندی ، پگاه فرخزاد* ، افسانه طاهری
XML مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر کاهش درد بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی - پذیرفته شده در 1401/9/5
فهیمه موسی زاده ، رحیم داوری* ، افسانه طاهری
XML مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و درمان شناختی-رفتاری بر ترس از عود و گلبول‌های سفید خونِ زنان مبتلا به سرطان پستان (انتشار: شماره 86، مرداد 1402) - پذیرفته شده در 1401/8/22
سمانه متو، مجید صفاری‌نیا*، احمد علی‌پور
XML مقایسه اثربخشی آموزش شناختی حافظه و توجه از راه دور بر کارکردهای اجرایی و علائم رفتاری در کودکان دارای نقص توجه/بیش فعالی با و بدون اختلال یادگیری ویژه (انتشار، شماره 86، مرداد 1402) - پذیرفته شده در 1401/8/30
راضیه سادات ساده، پریناز بنی سی*، احمد باصری
XML اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری بر تحمل آشفتگی و ابعاد فراهیجانی منفی بیماران زن مبتلا به اختلال مولتیپل اسکلروزیس (انتشار: شماره 83، اردیبهشت 1402) - پذیرفته شده در 1401/7/23
افسانه نادری پور، حسن توزنده جانی*، زهرا باقرززاده گلمکانی، احمد زنده دل
XML مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر فرانگرانی در زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر - پذیرفته شده در 1401/8/30
سیامک یوسفیان امیرخیز ، زهرا باقرزاده گل مکانی* ، محمدرضا خدابخش
XML نقش واسطه‌ای ادراک باری بودن و ایده‌پردازی خودکشی در رابطه بین تعارض والد– نوجوان با جرح خویشتن غیر خودکشی‎‌گرا (انتشار: شماره 87، شهریور 1402) - پذیرفته شده در 1401/9/9
آرزو والی نژاد، محترم نعمت طاوسی*، حسین رضابخش، آدیس کراسکیان موجمناری
XML اثربخشی آموزش مهارت‌های مبتنی بر شفقت‌ورزی بر عاطفه مثبت و اسناد خصمانه زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی - پذیرفته شده در 1401/9/9
فهیمه آخوندی، حسن توزنده جانی*، احمد زنده دل
XML اثربخشی آموزش مهارت‌های مبتنی بر الگوی دلبستگی بر اسناد خصمانه و فراخشم در زنان متقاضی طلاق - پذیرفته شده در 1401/8/12
زهرا خوانساری، حسن توزنده جانی*، احمد زنده دل
XML اثربخشی معنادرمانی به روش آنلاین در خودپنداره و پریشانی روانشناختی زنان مراجعه‌کننده به فرهنگ‌سرای خاوران - پذیرفته شده در 1401/7/17
زهرا زمانی فروشانی ، فریده دوکانه ای فرد* ، مژگان نیکنام
XML نقش واسطه ای هوش هیجانی در رابطه بین الگوی ارتباطی خانواده با مسئولیت‌پذیری شخصی در نوجوانان - پذیرفته شده در 1401/7/16
زینب پندار ، اسفندیار آزاد* ، فرامرز سهرابی
XML ارائه شبکه مضامین عوامل موثر بر انگیزش شغلی معلمان بر اساس شناسایی عوامل انگیزاننده (انتشار: شماره 84، خرداد 1402) - پذیرفته شده در 1401/6/30
عطیه صباغی نیا ، فرشاد راشدپور*
XML اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب کرونا، رابطه والد- فرزندی و کارکرد تحولی خانواده - پذیرفته شده در 1401/7/28
الهه شجاع، سیدامیر امین یزدی*، سیدعلی کیمیایی
XML بررسی کیفی نقش تعامل‌های خانوادگی در شکل‌گیری تاب‌آوری دانش آموزان - پذیرفته شده در 1401/9/3
امین توحیدی ثانی* ، ابراهیم نعیمی ، جواد خدادادی سنگده
XML نقش ویژگی های شخصیتی، سبک‌های مقابله با استرس و باورهای معنوی بر رشد پس از ضربه در بیماران بهبود یافته از کووید 19 - پذیرفته شده در 1401/9/5
یوسف اعظمی* ، لیلا آزادبخت ، لیلا ذوقی
XML مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان شناختی تحلیلی بر کاهش اضطراب بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر (IBS) - پذیرفته شده در 1401/9/8
زهرا مسعودیان، محمد کاظم عاطف وحید*، سعید ملیحی الذاکرینی، آدیس کراسکیان موجمناری، علی رضا دلاوری
XML مدل‌یابی علی خشونت خانگی بر اساس صمیمیت زناشویی، مهارگری و تعارض زناشویی - پذیرفته شده در 1401/8/21
زینب شمسایی، کیومرث کریمی*، مریم اکبری
XML پیش بینی بدرفتاری با کودکان بر اساس خستگی قرنطینه، تحمل پریشانی و سبک های حل تعارض مادران در دوره پاندمی کرونا - پذیرفته شده در 1401/7/16
بنفشه لطیفی*، املیا ترابی، معصومه انظاری، پریسا کریمی
XML نقش احساس پیوستگی، انعطاف پذیری روانی و کنترل عاطفی در تبیین رشد پس از سانحه بیماران بهبود یافته از بیماری ویروسی کرونا - پذیرفته شده در 1401/7/16
سید امیر عمرانی*، مریم مؤیدی مهر، سیده حمیده خرمی، به ناز علی پناهی
XML نقش پیوند ایمن، مراقبت از رابطه و توازن کار - خانواده در پیش بینی سرخوردگی زناشویی معلمان متأهل در دوره قرنطینه کووید-19 - پذیرفته شده در 1401/7/16
الهام فرهنگی، مرضیه منیدری، محمد ثابت رو، مریم رضایی*
XML اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر تعدیل طرحواره های ناسازگاراولیه و اضطراب در دانش آموزان دوره متوسطه - پذیرفته شده در 1401/8/14
ساره قهرمانی، مرجان حسین زاده تقوایی*، غلامرضا ذاکری پور
XML اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر ارتقای نشاط اجتماعی و سازگاری اجتماعی در دختران اقدام به خودکشی مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی - پذیرفته شده در 1401/7/26
نظیره حسن پور*، مسعود نجاری، علیرضا سنگانی
XML نقش کنترل تکانه، نشخوار فکری و شرم درونی شده در پیش‌بینی گرایش به افکار خودکشی در نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز گذری کاهش آسیب شهر تهران - پذیرفته شده در 1401/5/23
مژگان عباسی آبرزگه ، مجید ضرغام حاجبی* ، علیرضا آقایوسفی
XML رابطه سوء رفتار هیجانی با رضایت زناشویی: نقش واسطه ای دلزدگی زناشویی در زنان و مردان شهر بندرعباس (انتشار: شماره 80- بهمن 1401) - پذیرفته شده در 1401/5/23
مجید عزیزی، کبری حاجی علیزاده*
XML شناسایی عوامل موثر بر رضایت زناشویی در زوجین خانواده‌ناتنی ایرانی: یک پژوهش داده بنیاد (انتشار: شماره 85، تیر 1402) - پذیرفته شده در 1401/7/10
فاطمه کوکبی سیوکی ، فریده حمیدی* ، حسین فکوری حاجی‌یار
XML نقش وضوح، تنظیم و پردازش هیجان در پیش بینی آمادگی به درمان در زنان مبتلاء به سرطان - پذیرفته شده در 1401/6/21
فریبا احمدی رزدار*، عباس ابوالقاسمی، مهدی پورقاسمیان
XML اثربخشی مداخله حافظه فعال بر بازداری رفتار و حافظه فعال دیداری در کودکان مبتلا به علائم اختلال نارسایی توجه/تکانشگری - پذیرفته شده در 1401/9/12
مژده جوانمرد ، بهرام پیمان نیا* ، مهناز مهرابی زاده هنرمند
XML اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر واکنش‌پذیری شناختی، افکار خودکشی و سلامت اجتماعی در اقدام کنندگان مجدد به خودکشی - پذیرفته شده در 1401/5/24
نرمین برومند، قاسم نظیری*، اعظم داودی، نجمه فتح
XML پدیدارشناسی عواطف فرزندان بزرگسال آسیب دیده از خیانت زناشویی والدین - پذیرفته شده در 1401/6/28
فهیمه باهنر* ، محیا صنیعی منش، مهناز کهریزه
XML بررسی رابطهٔ انگیزهٔ فراگیر با میزان پذیرش یادگیری مجازی دانشجویان: نقش واسطه‌ای سودمندی ادراک شده - پذیرفته شده در 1401/5/26
عباس صنوبر، عزت اله قدم پور*، محمد عباسی
XML مقایسه اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا و طرح‌واره‌درمانی بر باورهای غیرمنطقی و تصویر بدنی در زنان متقاضی جراحی‌ زیبایی - پذیرفته شده در 1401/9/5
زینب توکلی ، عزت اله قدم پور* ، نسرین باقری ، زهرا تنها
XML ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ابعاد و رفتارهای والدگری در والدین ایرانی - پذیرفته شده در 1401/7/17
سلیمان احمدبوکانی ، فریبا سهیلی* ، نرمین مشایخی نیا، گشاو شریفی
XML مقایسه درمان حمایتی-آفلاین متمرکز بر پذیرش و تعهد با گروه درمانی آنلاین مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی مدیریت وزن افراد دارای اضافه وزن یا چاقی - پذیرفته شده در 1401/6/10
نرگس حسینی نیا، پیمان دوستی* ، پگاه دوستی، شبنم دوستی، مجتبی غنی موخر
XML اثربخشی آموزش مهارت‌های مبتنی بر رویکرد هیجان‌مدار بر حساسیت اضطرابی و کنترل عواطف زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی - پذیرفته شده در 1401/4/24
فهیمه آخوندی، حسن توزنده جانی*، احمد زنده دل
XML اثربخشی آموزش مهارت‌های مبتنی بر ایماگو درمانی بر جهت گیری گفت‌وشنود و جهت‌گیری همنوایی در زنان متقاضی طلاق - پذیرفته شده در 1401/4/24
زهرا خوانساری، حسن توزنده جانی*، احمد زنده دل
XML امکان سنجی آموزش مبتنی بر عوامل فردی، خانوادگی و مدرسه‌ای بر مهارت های اجتماعی و کنترل خشم دانش‌آموزان - پذیرفته شده در 1401/7/13
محمد حجتی ، محمد عباسی* ، عزت اله قدم پور
XML مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری رفتاری به مادران با آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان بر راهبردهای تنظیم هیجان و ابعاد خودکنترلی در دانش آموزان پایه چهارم مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای (انتشار: شماره 83، اردیبهشت 1402) - پذیرفته شده در 1401/7/17
سعیده فرید، حسن میرزاحسینی*، نادر منیرپور
XML نقش میانجی طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه سبک های دلبستگی و مکانیزم های دفاعی با نشانه های اختلال استرس پس از سانحه در زنان متأهل سیل زده شهرستان آق قلا - پذیرفته شده در 1401/6/1
سونا خاکپور* ، افسانه خواجوند خوشلی ، رمضان حسن زاده ، جوانشیر اسدی
XML اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی زناشویی و طلاق عاطفی زوجین متقاضی طلاق در شهرستان تبریز - پذیرفته شده در 1401/8/14
امیر یکانی زاد*، اکبر سلیمان نژاد، نوریه حاجی زاده
XML رابطه معلم-دانش‎آموز و درگیری تحصیلی نوجوانان: نقش واسطه‎ای احساس تعلق به مدرسه - پذیرفته شده در 1401/7/30
زینب رضایی ، مریم بردبار* ، فاطمه زارع زردینی
XML بررسی رابطه خودپنداره جنسی با گرایش به روابط فرازناشویی با نقش میانجی گر تنظیم هیجان (انتشار: بهمن 1401) - پذیرفته شده در 1401/4/11
نسترن شالچیان پورخلجان ، جوانشیر اسدی* ، رمضان حسن زاده ، افسانه خواجوند خوشلی
XML نقش واسطه‌ا‌ی کمال‌گرایی ناسازگار و نشخوار فکری در رابطه بین عملکرد خانواده و رخدادهای استرس‌زا زندگی با کیفیت خواب دانشجویان - پذیرفته شده در 1401/6/23
سلمان زارعی*، امیر حسین همتی
XML اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر استفاده از راهبردهای سازگارانه و راهبردهای ناسازگارانه در بیماران مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه بیماری کوید- 19 (انتشار: شماره 86، مرداد 1402) - پذیرفته شده در 1401/8/12
نیلوفر ارجمندنیا، رمضان حسن زاده*، قدرت اله عباسی
XML مقایسه اثربخشی روان درمانی پویشی بین فردی کوتاه مدت و زوج درمانی هیجان مدار در زوجین مبتلا به اختلال در تعاملات عاطفی - پذیرفته شده در 1401/4/20
غلامعلی افروز ، کیانوش هاشمیان ، مریم باقری*
XML بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی‌ و ساختار عاملی‌ نسخۀ فارسی‌ پرسشنامۀ باورهای رشدنایافته ‌در ‌مورد عشق رمانتیک - پذیرفته شده در 1401/7/23
صادق فلاح تفتی ، پرویز آزادفلاح* ، حجت‌اله فراهانی
XML مقایسه اثربخشی آموزش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شفقت به خود و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر نوجوان - پذیرفته شده در 1401/4/5
مصطفی تشویقی، بهزاد علیپور اول*، پژمان قائدی، هنگامه کریمی
XML نقش واسطه‌ای استرس در رابطه میان مهارت حل مساله و فرسودگی تحصیلی - پذیرفته شده در 1401/5/18
نیلوفر آقایی نژاد ، زهرا نقش* ، مهدی صدری
XML بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر تجربه درد مزمن و مدیریت درد در زنان مبتلا به فیبرومیالژیا - پذیرفته شده در 1401/3/21
الهام جانقربان*
XML رابطه توسعه حرفه‌ای معلمان بر اساس انگیزش شغلی معلمان با میانجی‌گری کیفیت زندگی کاری در معلمان متوسطه شهر اهواز - پذیرفته شده در 1401/8/30
جهانگیر کلانتر ، عزت اله قدم پور* ، فضل اله میردریکوندی
XML اثربخشی عروسک‌درمانی شناختی‌رفتاری بر مشکلات درونی سازی و برونی سازی شده کودکان 9-7 سال با آسیب بینایی - پذیرفته شده در 1401/4/11
نگین امیر ارده جانی*
XML نقش واسطه ای ارتباط معلم-دانش‌آموز در رابطه پیوند دانش‌آموز-مدرسه با یادگیری مشارکتی در دوره همه‌گیری کرونا - پذیرفته شده در 1401/3/19
سید محمد مهدی رئیس کرمی* ، عاطفه مهدی زاده میاندهی ، هدی خدادادی پرشکوه ، اصغر جمالی
XML نقش واسطه‌ای درگیری تحصیلی در رابطه بین اعتیاد به اینترنت و امنیت روانی با سرزندگی تحصیلی - پذیرفته شده در 1401/5/18
هوشنگ گراوند* ، سعیده سبزیان
XML پیش بینی حساسیت بین فردی بر اساس باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی: نقش واسطه‌ای انعطاف پذیری شناختی - پذیرفته شده در 1401/2/27
زهرا سهرابی ، سحر سادات طاهری تفتی* ، مولود مشهدی
XML نقش سرسختی روانشناختی و عدم تحمل ابهام در پیش بینی اضطراب کرونا کارکنان کادر درمان - پذیرفته شده در 1401/5/16
سمانه خلیلی* ، مرجان شفیعی
XML رابطه چشم انداز زمان و شادکامی با نقش میانجی سبک زندگی در نوجوانان دختر - پذیرفته شده در 1401/6/13
زهرا رضی ئی، اعظم فتاحی اندبیل*، فریده دوکانه ای فرد
XML رابطه بین ذهن آگاهی و فراهیجان با تحمل آشفتگی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در زنان خیانت دیده - پذیرفته شده در 1401/4/28
پریسا ذاکر زاده*
XML مدل اهمال کاری تحصیلی بر اساس کمال گرایی در دانش آموزان دختر: نقش میانجیگر ذهن آگاهی - پذیرفته شده در 1401/8/10
عاطفه کریمی ، سیمین دخت رضاخانی* ، معصومه بهبودی
XML بررسی نقش میانجی شفقت به خود در رابطه میان دلبستگی با رشد پس از سانحه در بیماران بهبود یافته از کووید -19 - پذیرفته شده در 1401/3/5
محبوبه قاسمی ، مسعود رضوان حسن آباد*
XML اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود ارزشمندی و خودکارآمدی سبک زندگی دانش آموزان دارای اضافه‌وزن - پذیرفته شده در 1401/4/1
محسن شاکری نسب* ، ناهید بهرامی نسب ، راضیه درودی ، طاهره رستمی
XML تحلیل کیفی تغییرات روانی پرستاران و راهبردهای مقابله با آن در دوره کرونا با استفاده از نظریه برخاسته از داده - پذیرفته شده در 1401/2/28
پریسا کریمی، مهناز عسکریان*، مهرناز آزادیکتا
XML اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر مولفه های ادراک شایستگی و تعلل‌ورزی تحصیلی دانش آموزان دختر - پذیرفته شده در 1401/5/23
ثریا جبارپور ستاری، سعید نجارپور استادی*
XML رابطه ویژگی شخصیتی سرشت و منش با اخلاق حرفه‌ای کارکنان بیمارستان: نقش واسطه‌ای مکانسیم ‌های دفاعی - پذیرفته شده در 1401/2/27
فاطمه حاجی صفری* ، الناز پوراحمدی
XML اثربخشی والدگری ذهن آگاهانه بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان مادران و مشکلات درون سازی شده و برون سازی شده کودکان پیش‌دبستانی با علائم اضطرابی شهر تهران - پذیرفته شده در 1401/4/14
مائده علی اکبری* ، مریم اصل ذاکرلیقوان
XML مقایسه اثربخشی آموزش روانشناختی ایماگوتراپی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق (انتشار: شماره 79. دی 1402) - پذیرفته شده در 1401/6/13
مرضیه سالاری فر ، زهرا دشت بزرگی* ، محسن جدیدی
XML اثربخشی آموزش صلح بر مهارت‌های ارتباطی و خودکنترلی دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی - پذیرفته شده در 1401/3/29
حمیده جورابچی ، خدیجه السادات ابولمعالی الحسینی* ، افضل اکبری بلوطبنگان
XML نقش میانجی گر تاب آوری در رابطه بین نگرش دینی و منبع کنترل با بهزبستی روان شناختی در زنان سالمند (انتشار: شماره 78، آذر 1401) - پذیرفته شده در 1401/7/18
محبوبه غایتی، سیمین دخت رضاخانی*
XML اثربخشی‌ فیلم درمانی بر الگوهای ارتباطی و احساسات مثبت به همسر در زوجین دارای تعارضات زناشویی - پذیرفته شده در 1401/8/14
لیلا پالیزدار، ماندانا نیکنام*
XML مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با و بدون TDSC در بهبود شدت درد و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا - پذیرفته شده در 1401/5/8
مریم اکبرزاده ، پرویز صباحی* ، پروین رفیعی نیا ، افسانه مرادی
XML مقایسه اثربخشی درمان آنلاین روان‌پویشی کوتاه‌مدت فشرده (ISTDP) و درمان وجودی بر مکانیسم‌های دفاعی بیماران روان‌تنی - پذیرفته شده در 1401/6/12
زهرا ایرانی ، رضا خاکپور* ، معصومه بهبودی
XML تبیین بهزیستی روانشاختی در زنان مطلقه بر اساس نظریه مزلو: نقش سلامت عمومی، بحران مالی، حمایت اجتماعی و خودپنداره (انتشار: شماره 78، آذر 1401) - پذیرفته شده در 1401/6/12
مینا سرلک ، حسن حیدری* ، خلیل غفاری ، حسین داوودی
XML تجارب زیسته زنان از فرزندآوری در همه‌گیری کووید 19 - منتشرشده در 1401/3/10
مجتبی حقانی زمیدانی، زهره صالح بیگی، سمانه خزاعی*، معصومه اسمعیلی
XML اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر نشخوار فکری و دلزدگی زناشویی در معلمان زن در ایام قرنطینه کرونا - پذیرفته شده در 1401/4/20
ساناز قهاری*، سعیده بزازیان، سیما قدرتی
XML پیش بینی اضطراب جدایی کودکان دبستانی بر اساس ساختار شخصیت و روابط موضوعی مادران - پذیرفته شده در 1401/6/24
ملینا صادقی، نادر منیرپور*
XML نقش واسطه‌ای شفقت خود و بهشیاری در رابطه بین استرس ادراک‌شده و سلامت روانی- جسمانی - پذیرفته شده در 1401/5/31
حانیه چاوشی، مهدی رضا سرافراز*، محمدعلی گودرزی
XML بررسی شیوع نارسایی توجه – بیش‌فعالی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان - پذیرفته شده در 1400/12/7
احسان گلستانی ، اکبر عطادخت* ، رضا برزگر محمدی
XML اثربخشی بسته آموزشی فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر مراقبت والدین و فرسودگی والدگری مادران دانش‌آموزان دارای اختلال درونی‌سازی‌شده (انتشار: شماره ۸۳، اردیبهشت ۱۴۰۲) - پذیرفته شده در 1401/6/1
حورا ابراهیمی راد ، ایلناز سجادیان*
XML نقش واسطه‌ای مشکلات بین‌شخصی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و اختلال عملکرد جنسی - پذیرفته شده در 1400/7/25
احمد شاه احمدی، محمدعلی بشارت*، بهزاد قربانی، نیما قربانی، علی مقدم زاده
XML تأثیر رویکرد کوتاه‌مدت راه حل‌محور بر سبک‌های مقابله‌ای و نشاط ذهنی دانش آموزان تیزهوش - پذیرفته شده در 1400/3/9
مهسا اصغری*، صابر کرمی، مونا برادران خانیانی، مهری الیاسی، محمدرضا قنبری هاشم آبادی
XML رابطه عوامل روانشناختی، عوامل مرتبط با سبک زندگی و وضعیت سلامت جسمانی با عملکرد حافظه معنایی و رویدادی در میانسالی و سالمندی - پذیرفته شده در 1399/12/13
عطیه سادات متقی قمصری ، جواد حاتمی*، مسعود غلامعلی لواسانی، هادی بهرامی احسان
XML اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر اضطراب امتحان و کارآمدی پردازش در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه - منتشرشده در 1398/2/17
کاظم امانی* ، قادر نعیمی
XML جایگاه فرامن در دیالوگ روانکاوی، تکاملی و اسلام - پذیرفته شده در 1397/6/13
مجید ضرغام حاجبی* ، سیدعلی آب یارحسینی ، محمدرضا تویسرکانی
XML بررسی ارزش گریه بر اباعبدالله از دیدگاه قران و روانشناسی و تاثیر آن بر ارتباط شناخت-هیجان از دیدگاه نوروبیولوژیک - منتشرشده در 1397/2/1
بشری هاتف، سوسن سالاری*، هدایت صحرایی
XML اثربخشی موسیقی درمانی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به افسردگی - منتشرشده در 1395/4/26
ساقی کوشا*، علیرضا وارسته
XML روایی یابی یک ابزار کوتاه چهار عاملی سایکوپاتی در دانشجویان ایرانی - منتشرشده در 1396/7/16
راضیه چگینی*، محمد عطاری
XML رابطه رضایت زناشویی با سلامت جنسی در زنان یائسه - منتشرشده در 1394/11/13
رضا پورحسین*، اعظم طرفداری، جمیله زارعی، مجتبی حبیبی عسکرآباد
XML ترس از موفقیت و نقش عوامل شخصیتی از جمله پنج عاملی بزرگ - منتشرشده در 1396/3/18
بفراو علیزاده*، رضا پورحسین
XML پژوهش در روانشناسی: گزارش واقعیت یا تحقق رویا - منتشرشده در 1394/10/21
محمد عطاری*
XML نقش خودمهارگری در نحوه پاسخدهی به استرس ناشی از سرطان سینه - منتشرشده در 1394/10/7
زهرا سالاری راد، نیما قربانی*، فریبرز باقری
XML رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی - منتشرشده در 1396/2/27
رضا پورحسین، رزا شفیعی*، زینب حاجی رسولی ها، نگار مظلوم حسینی
XML لزوم سنجش و گزارش شاخص‌های اندازه اثر در پژوهش‌های روان‌شناختی - منتشرشده در 1394/9/17
سعید اکبری زردخانه، محمد عطاری*
XML تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته - منتشرشده در 1394/9/8
محمد عطاری*، آزاده چاکری، شاهین محمدی زرغان
XML نقد روان‏تحلیلی در ادبیات : از جنون نبوغ تا تولد مخاطب - منتشرشده در 1394/10/27
سارا صنعت نگار*
XML اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین - منتشرشده در 1394/11/24
محسن ندیمی*
XML مقایسه زمان عکس العمل و تعادل در کودکان اوتیسم و طبیعی - منتشرشده در 1394/10/1
مرتضی طاهری*
XML پیش بینی رضایت زناشویی زوج ها براساس نیازهای اساسی آن ها - منتشرشده در 1394/8/21
مژده وزیری*
XML نقش خودکارآمدی و هراس اجتماعی در پیش‌بینی وابستگی به اینترنت در دانش‌آموزان - منتشرشده در 1394/9/25
مجتبی دلیر*، علیرضا آقایوسفی
XML مروری انتقادی بر اعتبار نظریۀ تحول من و سنجش آن - منتشرشده در 1394/9/25
محمد عطاری*، رامین جمالی
XML نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ترجیحات جنسیتیِ مردانگی-زنانگی در خشونت ورزی دختران نوجوان دبیرستانی - منتشرشده در 1394/12/3
سجاد رضائی*، فاطمه قلی پور، سحر رشادتی
XML برر سی رابطه راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی - منتشرشده در 1394/9/29
محمد قنبری طلب*، علی قنبری، حسین افلاکی فرد
XML بررسی نحوه سازمان یافتگی هویت مدرن و مذهبی و رابطه آن با بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران: تحلیل سازمان یافتگی خود مبتنی بر اصل های معرفت شناختی باکوبزا - منتشرشده در 1394/12/4
سید محمد مهدی حسینی*، جواد حاتمی، عباس رحیمی نژاد، هادی بهرامی احسان، رزا شفیعی، مسعود شریف زاده
XML بررسی نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین تحمل ناپذیری بلاتکلیفی با نگرانی - منتشرشده در 1394/10/29
زهرا هدهدی*، رضا پورحسین
XML رابطه بین هوش هیجانی و نشاط ذهنی با خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه پیام نور - منتشرشده در 1394/7/13
محمد قنبری طلب*
XML بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد شفت) - منتشرشده در 1394/7/7
عادل سجودی*، رضا معصومی راد، سولماز آوردیده، فرزین عبدی
XML رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش-آموزان متوسطه شهرستان آمل) - منتشرشده در 1394/7/12
محمدمهدی بابائی منقاری*، مهدی معینی کیا، عادل زاهد بابلان، حسین قمری، علی خالق خواه
XML اثر بخشی آموزش مبتنی بر رویکرد التقاط گرایی فنی در تاب آوری و خودکارآمدی بیماران مبتلا به وسواس- بی اختیاری هم ابتلا به افسردگی - منتشرشده در 1394/7/12
سعیده بزازیان، لیلا چرایی*، مجتبی امیری مجد
XML بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان - منتشرشده در 1394/7/6
نرگس انتظامی بیان*، قدسی احقر
XML بررسی رابطه سبک های دلبستگی با ابراز وجود در دانشجویان دانشگاههای کاشان - منتشرشده در 1394/6/28
فریبرز صدیقی ارفعی، زکیه نجاریان*
XML اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی - منتشرشده در 1394/5/28
محسن شکوهی یکتا*، اکرم پرند
XML مقایسه بین ناگویی هیجانی و شادکامی در دانشجویان : متغیر تعدیل کننده ازدواج ناهمزمان(دیر و زود) - منتشرشده در 1394/5/23
فرهاد محمدی*، کبیر شریفی
XML حساسیت سامانه های مغزی _ رفتاری (BAS_BIS) در پیش بینی استعداد اعتیاد دانش آموزان - منتشرشده در 1394/6/28
کبیر شریفی، فرهاد محمدی*
XML معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) - منتشرشده در 1394/5/26
یوسف خدابنده لو*، نظام الدین رستمکلائی، فاطمه غلامعلی نژاد، رضا رستمی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی رویش روان شناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal(RRJ)

Designed & Developed by : Yektaweb