فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر کاهش پاسخهای نشخوار فکری در زنان مضطرب شهر کرمانشاه - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
خانم سیما عیوضی ، دکتر جهانگیر کرمی
XML اختلال شخصیت خودشیفته در بخش دوم و سوم ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری: بررسی مدل جایگزین - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۱/۱
سعید خدابنده لو ، اسحق رحیمیان بوگر، محمود نجفی
XML رابطه کیفیت زندگی و تاب آوری با دلزدگی زناشویی معلمان زن شهر کرمانشاه - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
خانم منظر عباسی، خانم راهله سیاه کمری، خانم پریسا حیدری شرف، خانم فاطمه طریقتی مرام
XML تأثیر آموزش مهارت حل مسأله بر میزان رشد اجتماعی نوآموزان پیش دبستانی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۱
FA صوفیا حیدری کمرودی، FA رحمت اله خوارزمی رحیم آبادی ، FA مریم باباپور واجاری
XML ارتباط سبک رهبری مدیران با سکوت سازمانی کارمندان در ادارات ورزش و جوانان استان همدان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
خانم اعظم شریفی اسکندری
XML روابط علی مشکلات بین فردی، هیجانی - رفتاری و شادکامی در دانش آموزان ابتدایی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
آقای علی بیگی، دکتر شاهرخ مکوند حسینی، دکتر سید علی سیادت، آقای علی اکبر دولتی
XML نقش سبک‌های دلبستگی و خودکارآمدی در پیش‌بینی قلدری و قربانی شدن دانش‌آموزان مدارس متوسطه - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
آقای افضل اکبری بلوطبنگان ، دکتر فریبرز نیکدل، دکتر قوام ملتفت، آقای محمد جوادی نیکو، خانم سپیده کوهی سوق
XML تأثیر تمرینات ادراکی حرکتی بر آگاهی بدنی کودکان دارای اختلال سندروم داون - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۰
نیلوفر کتیرایی ، زهرا سرجوئی
XML اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش تکانشگری و رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
آقای پژمان احمدی سرموری ، آقای جواد مردانی کرانی، آقای فرشید نظری سرمازه، خانم زهرا صیادی شهرکی، دکتر مهدی امیدیان دهکردی
XML موج چهارم رفتار درمانی: روند شکل گیری درمان های رفتاری و چالش های آن - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
خانم فاطمه عباسی، دکتر سید علی کیمیایی ، دکتر محمدرضا صفاریان طوسی، دکتر محمدرضا عابدی
XML بررسی رابطه سبک دلبستگی و تمایز یافتگی به عنوان عاملی موثر بر تاب آوری دانشجویان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۸
FA راضیه ولی ئی ، FA آیت کریمی باغملک
XML اثربخشی درمان روایتی به شیوه گروهی بر کاهش افسردگی زنان مطلقه - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۱
فاطمه جعفری، دکتر احمد حیدرنیا ، دکتر هادی عباسی
XML مقایسه عملکرد حافظه در افراد سالم و وابسته به مواد - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۸/۱۱
آقای کریم عبدالمحمدی ، دکتر عزت اله احمدی، آقای فرهاد غدیری، دکتر علی محمدزاده، آقای باقر یوسف زاده
XML پیش بینی گرایش به اعتیاد در دانشجویان از روی جهت گیری مذهبی و خود متمایز‌‌سازی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۴
دکتر مهرداد حاجی حسنی ، خانم فاطمه هاشمی
XML اثربخشی اُنس با قرآن بر کاهش میزان افسردگی دانشجویان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۹
آقای پیام ورعی ، خانم سبا پورداد، خانم رضوان دارابی
XML بررسی اثر بخشی روان‌درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر کاهش نشانه های خشم مبتلایان به سوگ پیچیده - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۴
نرگس یوسف پور ، الهه آهنگری، محمد طحان
XML بررسی اثربخشی درمان مبتنی به پذیرش و تعهد بر راهبردهای مقابله ای زوجی، عواطف خودآگاه و ابعاد تعارضات زناشویی زوجین . - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۳
امیر شکرانه ارزنقی ، دکتر انسیه بابائی، دکتر حسین نازک تبار
XML اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر احساس امیدواری و بهزیستی روانشناختی بیماران ویتیلیگو - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۳
خانم طاهره شریفی کیا ، خانم الهه آهنگری، خانم زهرا عسکری، آقای محمد طحان
XML نگرشی بر تدوین استراتژی های بهینه در جهت ایجاد فضاهای شهری مطلوب برای کودکان اوتیسم - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
رویا اقبال مقدم ، تانیا اقبال مقدم
XML بررسی شیوه‌های ابراز وجود دانشجو- معلمان از منظر اساتید (مورد مطالعه دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه) - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
دکتر محمد رحیم صفری
XML بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر رضایت از زندگی و استرس در دانش آموزان دختر - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۴
سمیه فتحی پور خشکرودی، سارا شهبازی
XML نقش خودکارآمدی و شادکامی در پیش‌بینی خودانتقادگری و اعتماد به خود معلمان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۱۲
خانم شهناز مرزی ، دکتر ابوطالب سعادتی شامیر
XML اثربخشی درمان گروهی شناختی - رفتاری (CBGT) مبتنی بر الگوی هافمن بر کاهش نشانگان بالینی و بهبود نظم جویی هیجانی- شناختی آتش نشانان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۲۴
آقا حامد دوست محمدی، آقا وحید فرهادی ، آقا محمد همتی، خانم رقیه اصغری
XML نقش پیش بین افسردگی در نقص نظریه ذهن - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۶/۲۵
خانم رزا شفیعی ، خانم زینب السادات کمالی، دکتر جواد حاتمی
XML مقایسه کارکرد اجرایی و انعطاف‌پذیری ‌شناختی و نظریه ذهن در کودکان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۲۲
فروغ حقیقتی، راضیه پاک ، حسن بافنده
XML بررسی رابطه بین سبک شناختی با جهت گیری مذهبی در دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۱۲
حسن یعقوبی، راضیه پاک ، هیله کرد
XML چیستی مشاوره اسلامی؛ مبانی، مفاهیم و اصول - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۸/۱۹
محمد ثناگویی زاده
XML آموزش مهارت های زندگی و تاثیرآن بر اختلالات هیجانی پسران نوجوان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۹
مریم اسماعیلی، ماهگل توکلی، نوشین بصیری
XML مروری بر تصویرسازی ذهنی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۷
خانم مستانه مرادحاصلی
XML نقش تعدیل‌کننده باور به زندگی پس از مرگ در رابطه سرمایه معنوی اسلامی با استرس - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۸/۳
جعفر آب شاهی، محسن گل پرور
XML تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر عزت نفس تحصیلی، ادراک شایستگی و سلامت روان دانش آموزان دختر تیزهوش کرج - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۶/۵
دکتر محمدسعید مردوخی ، دکتر حمید کمرزرین، خانم مونا خالد نژاد
XML تعیین اثربخشی آموزش جرات ورزی براضطراب اجتماعی دانش اموزان نابینا - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۱۴
آقای محمد طحان ، خانم معصومه کلانتری
XML پیش بینی اختلال علایم بدنی(جسمانی سازی) بر اساس سبک های دفاعی و تنظیم هیجان در دانشجویان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۲۱
آقای فرهاد غدیری ، آقای کریم عبدالمحمدی، دکتر اسماعیل سلیمانی
XML حافظه شرح حال و سالمندی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۱/۱
سپیده دهقانی
XML ارزیابی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر تصویر بدن در افراد دچار چاقی و اضافه وزن - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۵
آقای سید ابوالفضل موسوی ، خانم فریبا بهرامی، آقای حسین حسینی فرد، دکتر رضا پورحسین، آقای محمود جعفریان
XML تاثیر روش تدریس مشارکتی جیگساو بر روابط با همسالان و پیوند با مدرسه دانش‌آموزان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۸
خانم نرگس حیدری ، خانم زهرا طالب
XML مدل یابی روابط بین معنویت در محیط کار و اشتیاق شغلی با نقش میانجی گری توانمندسازی روانشناختی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۱۸
آقای رامین غریب زاده ، خانم سیما علیزاده
XML مقایسه نیرومندی های منش در دانشجویان بر اساس رشته تحصیلی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۶/۶
خانم فائزه انتظاری شبستر ، دکتر علی خادمی
XML اثربخشی واقعیت درمانی بر عزت نفس زوج‌های سالمند مبتلا به افسردگی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۶/۱
پیام سرابی ، فردین پرویزی، کیوان کاکابرایی، محسن بابابی گرمخانی، نسرین کلهری
XML بررسی مقایسه ای سبک زندگی سالم دینی و غیردینی: با تأکید بر رفتارهای سلامت و بیماریهای قلبی – عروقی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۱۷
دکتر سیده اسماء حسینی ، دکتر محمدعلی بشارت، دکتر حسینعلی جاهد، خانم جمیله محمدی، دکتر محمدرحیم جعفرزاده
XML رابطه عمل به باورهای دینی و امید با رضایت از زندگی سالمندان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۲۷
دکتر آسیه مرادی، اقای عبدالرضا حاتمیان، اقای پیمان حاتمیان ، اقای فرامرز مروتی
XML تأثیر آموزش‌های کارتونی بر مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر بیرجند - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۱
آقای علی زارع مقدم ، آقای غلامرضا اشرفی، خانم شهلا رستمی، خانم مریم قربانی
XML رابطه‌ تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی با عاطفه‌ مثبت و منفی در زنان دارای اضافه وزن - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
خانم مینا معافی، دکتر سعیده بزازیان ، دکتر مجتبی امیری مجد
XML اعتباریابی و رواسازی ابزار پیوند والدینی (PBI) در دانش آموزان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۱/۱
منصور بیرامی، مینا محبی
XML بررسی روایی تشخیصی نسخه سوم مقیاس توانایی های شناختی وودکاک جانسون در دانش آموزان نارسایی های ویژه در یادگیری شهر اهواز - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۱
FA تهمینه چنگیزی ، FA فرح نادری، FA کامبیز کامکاری
XML نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش بینی رضایت زناشویی زنان شاغل نیروی انتظامی شهر کرمانشاه - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۸/۴
سعیده هدایت، دکتر مختار عارفی ، آزاده مهدوی
XML مقایسه ی رضامندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۷
سجاد علمردانی صومعه
XML پیش بینی استرس شغلی معلمان براساس بخشش و استراتژی های کنترل فکر و بررسی ارتباط آن ها با استرس - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۶/۲۳
محسن سدیدی
XML مقایسه عملکرد خانواده در دانش آموزان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای و عادی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۵
عباس اصغری شربیانی ، اکبر عطادخت
XML ارتباط بین بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی در جانبازان و معلولان ورزشکار شهر شیراز - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۵/۲۵
سجاد پارسایی ، سیما رزاقی، حکیم عبدالهی، رضاعلی رجبی، علی عنبری
XML مقایسه ی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و فراهیجان در افراد شاغل و غیر شاغل - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۲
سجاد علمردانی صومعه
XML رابطه بین بازدهی‌های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض بر خلاقیت - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
محمد مهدی بابائی منقاری ، رضا پورحسین، شهربانو قنبری
XML تبیین رابطه بین فرهنگ و آسیب شناسی روانی با تأکید بر اختلالات خواب - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۱۲
فریبا زرانی، فردین فرمانی ، ساحره صفوی
XML تحریک غیرتهاجمی مغز به وسیله امواج الکترومغناطیسی (TMS): اصول و کاربردها - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۰
محدثه نصوحی ، سید یحیی مرادی، علیرضا محسنی اژه‌ای
XML مقایسه سبک‌های فرزند پروری ادراک‌شده و ترتیب تولد در افراد مبتلابه اختلال وسواس فکری- عملی و افراد عادی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۴/۱۳
ازیتا دریای لعل ، لیلی عباسی
XML مقایسه سرعت پردازش اطلاعات در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد غیر مبتلا - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۸/۲۵
رقیه معزز ، رضا پورحسین، رویا roya
XML مقایسه آلکسی‌تایمیا در بیماران (قلبی، کلیوی) و افراد سالم (پرستاران، دانشجویان) - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۸/۸
دکتر محسن حجت خواه، خانم دلنیا شیخ اسمعیلی، آقای فرامرز مروتی ، آقای پیمان حاتمیان
XML پیش بینی بهزیستی ذهنی دانشجویان پرستاری بر اساس سرمایه روان شناختی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۳
قاسم عبداللهی بقرآبادی
XML شاخص‌های خلقی و درمان‌های روان‌شناختی، اثربخشی درمان بهزیستی بر شاخص تنظیم خلق منفی در وابستگان به مت‌آمفتامین، یک کارآزمایی مقدماتی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۸
آقای بیژن پیرنیا ، خانم پریا صادقی
XML پردازش آزمودنی های غیر بالینی ایرانی از یک کلیپ هیجانی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۵/۲۵
زهرا صالح زاده عین آباد ، دکتر محمدرضا شعیری
XML پیش بینی رضایت شغلی بر مبنای تاب‌آوری و خود اثربخشی کارکنان بانک کشاورزی شهرستان یاسوج - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۱۷
اسلام مدبرنژاد، فرهاد نامجو ، فاطمه ابرهیم پور
XML روان شناسی محیط زیست و آلودگی هوای شهر تهران - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۱/۱
دکتر شهریار شهیدی، آقای سعید صادقی
XML اعتیاد و روان‌شناسی مثبت‌گرا، بررسی اثربخشی درمان مثبت‌گرا بر شاخص شدت اعتیاد در مردان وابسته به مت‌آمفتامین، یک کارآزمایی بالینی تصادفی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۸
آقای بیژن پیرنیا ، خانم منیر چراغی، خانم زینب فراهانی طجر، خانم فاطمه گرجی کندی، خانم لیلا سلطانی
XML اثربخشی معنادرمانی بر اشتیاق تحصیلی و سرسختی تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 96-1395 - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۲۷
دکتر عزت اله قدم پور، آقای مهدی یوسف وند ، خانم زینب علوی، خانم سمیه خسروی
XML نقش جهت گیری هدف یادگیری و جهت گیری هدف عملکرد در پیش بینی یادگیری خود تنظیم دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۸/۲۸
آقا مهدی حسنوند عموزاده ، خانوم الهام حیدری
XML بررسی میزان توافق آزمون بالینی چند محوری میلون - 3 با پرسشنامه شخصیتی (SCID-II) در تشخیص اختلالات شخصیت - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۴/۲۲
پیام سرابی ، خیراله صادقی
XML رابطه نگرانی از تصویر بدنی و عزت نفس در دانشجویان: نقش تعدیل کننده شفقت به خود - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۴/۲۸
دکتر مجید صدوقی ، خانم راضیه صفاری فرد
XML پیش بینی تعهد اخلاقی زنان بر اساس سبک های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و احساس گناه - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۵/۷
1 خالد اصلانی ، 2 نیره عبدالهی، 3 عباس امان الهی
XML بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۱۲
دکتر اسماعیل صدری دمیرچی ، خانم مریم نصرتی بیگ آباد، آقای محمد عبادی راد
XML بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری با خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93 - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۲۱
دکتر حیدر علی زارعی ، خانم حمیده فرضی
XML نقش اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی در فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۴/۱۱
آقای آرش شهبازیان خونیق ، دکتر جواد مصرآبادی، دکتر ابوالفضل فرید
XML ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ادراکات والدینی(POPS) در دانش آموزان دبیرستانی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۵/۱۸
آقای فرهاد تنهای رشوانلو ، آقای سیاوش طالع پسند
XML بررسی نقش عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی فراگیران:پژوهش مبتنی بر فراتحلیل - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۲۵
بهار عنایتی ، نسرین همایونی
XML پایه های انگیزشی و هیجانی حسادت - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۴/۱۲
الهه یدالهی ، میر سبحان سادات
XML خودی، خودآگاهی و تأثیر نماز در تقویت آن - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۲۱
خانم فهیمه بیدست ، آقای رضا پورحسین
XML دلبستگی مادر به جنین: از دوران بارداری تا پس از زایمان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۱۲
دکتر محسن شکوهی یکتا ، خانم ثریا علوی نژاد، آقای سعید سجادی
XML بررسی تأثیر راهکارهای معلمی آموزش بخشودگی بر میزان بخشودگی و مدارای اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر زاهدان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۱
خانم اسماء ملازهی ، دکتر عهدیه یداله زاده
XML پیش بینی سازگاری با ناباروری براساس سبک های دلبستگی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۲۰
دکتر محمد علی بشارت، هانیه شهرابی فراهانی ، دکتر رضا سامانی عمانی، دکتر محمدرضا رضازاده
XML روان درمانی و اعتیاد، اثربخشی بهزیستی‌درمانی بر شاخص ولع‌مصرف درمردان وابسته به مت‌آمفتامین تحت درمان اقامتی کوتاه‌مدت، یک کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۲۱
آقای بیژن پیرنیا
XML اثر بخشی برنامه ی آموزشی مبتنی بر تغییر سبک زندگی بر افزیش عزت نفس و کاهش شاخص توده بدنی زنان(BMI) چاق - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۱۲
خانم سمیرا عبدی، دکتر حمزه احمدیان ، دکتر لطف اله ساعد
XML اثر بخشی تصویر سازی ذهنی جنبشی بر اعتماد به نفس ورزشی در ورزشکاران - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۵/۱۱
پریسا پورمرادکهن، فرزانه حاتمی، معصومه بقاییان، محسن امیری
XML اثربخشی تمرینات ورزش مغزی بر عزت نفس سالمندان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۵/۱۱
پریسا پورمرادکهن، فرشته بخشیان، محسن امیری
XML بررسی نقش تعدیل‌کنندۀ جنسیت و تأهل در رابطۀ بین روان‌سازه‌های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۸/۲۷
دکتر محمدعلی بشارت، خانم سمیرا کشاورز ، دکتر مسعود غلامعلی لواسانی، خانم الهام عربی
XML مقایسه خلاقیت علمی و هنری در پرتو آسیب شناسی روانی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۲/۲۶
مریم حسینی ، دکتر نیما قربانی
XML آستانه گذری: شمشیری دولبه ؛ جنون و نبوغ! - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۴/۱۲
مریم حسینی ، دکتر نیما قربانی
XML خشونت: مهمترین عامل برانگیزاننده طلاق از منظر زنان متقاضی طلاق - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۵/۲۶
خانم شیرین امین ، آقای کاظم ستاری سفیدان جدید، آقای علی زارع مقدم
XML نیازسنجی دانش‌آموزان با استعداد و تیزهوش: مورد پژوهی یک آزمایشگاه آموزش مجازی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۵/۱
نیره نقدی ، احمد به پژوه
XML مروری بر سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۲/۱۶
نرجس حسین زاده بحرینی ، عاطفه ذبیحی
XML مروری بر نشانگر های زیستی طیف اختلالات اوتیسم در غربالگری کودکان زیر یک سال - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۶
نرجس حسین زاده بحرینی ، عاطفه ذبیحی
XML بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی و اهمال کاری - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۳۱
هادی فرهمند
XML تأثیر آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر رویکردهای یادگیری دانش آموزان اول دبیرستان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۲۹
ذبیح اله اللهی ، اعظم حسینی، مریم رجبیان ده زیره، فریبا درتاج
XML مداخلات شناختی- رفتاری در آموزش مدیریت خشم به مادران - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۶
دکتر محسن شکوهی یکتا ، دکتر اکرم پرند، خانم نیره زمانی
XML بررسی نقش جنسیت در اضطراب اجتماعی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱/۲۹
هانیه شهرابی فراهانی ، امین رفیعی پور، شیما رضیان
XML تاثیر افکار هشیار و ناهشیار مرگ بر جهت گیری اهداف - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۲/۳۱
محمود امیربیگی ، جمیل منصوری، حمیدرضا غریبی
XML تاثیر مداخلات ترکیبی برجستگی مرگ بر حرمت خود با توجه به ملاحظات تاخیر زمانی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۲/۳۱
محمود امیربیگی ، جمیل منصوری، حمیدرضا غریبی
XML اثربخشی آموزش ابراز وجود بر اضطراب نوجوانان با خانواده‌های طلاق - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۲۵
آقای کاظم ستاری ، خانم مرضیه سادات روح الامینی، آقای علی زارع مقدم
XML اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش احساس غربت دانشجویان دختر - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۸/۲۵
دكتر جهانگیر کرمی، خانم زهرا موسوی، خانم فاطمه طریقتی مرام، خانم راهله سیاه کمری، خانم معصومه یاوری، خانم پریسا حیدری شرف
XML سهم لذت طلبی، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و احساس خودکارامدی در بازگشت بیماران معتاد به مواد مخدر - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۵/۲۲
آقای علی علاقه بند ، دکتر شهرام وزیری
XML تبیین صمیمیت زناشویی براساس سبک های مقابله ای و سرسختی روان شناختی در زنان مبتلا به طلاق عاطفی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۶/۱۳
حانم معصومه طیارپور، خانم سمیه هاشمی زاده
XML نقش بخشش و جنسیت در پیش بینی پذیری سلامت روان سالمندان شهرستان شهرکرد - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۴/۴
خانم نجمه بلالی دهکردی ، دکتر حسین سلیمی بجستانی
XML اثربخشی فراشناخت درمانی بر طرح‌واره‌های ناسازگار زنان مطلقه - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۶/۱۱
مینا فیاضی ، نجمه بلالی دهکردی، سید جلال یونسی
XML نقش سلامت معنوی در تاب آوری دانشجویان دانشگاه کاشان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۳
مریم رجبیان ده زیره ، فریبا درتاج، فتانه درتاج، ذبیح الله اللهی
XML مقایسه نارسایی‌های ویژه در یادگیری دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و بهنجار - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۶/۱۵
خانم فاطمه خزائی ، خانم زهرا سعیدی، خانم ام النبی خزائی، دکتر سید امیر امین یزدی
XML اثربخشی بازی‌درمانی با رویکرد کودک‌محور راجرز بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دبستان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۶/۲۶
خانم فاطمه خزائی، خانم زهرا سعیدی ، دکتر سید امیر امین یزدی
XML ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه مهارت‌های ارتباطی بر اساس دیدگاه مولوی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۲
دکتر مسعود باقری، خانم مریم پورمیرزایی ، دکتر مسعود فضیلت پور
XML پیش‌بینی نشانه‌های اضطراب و افسردگی بر اساس آسیب‌های دلبستگی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۱۲
آقای توحید رنجبری ، دکتر محمدعلی بشارت، دکتر رضا پورحسین
XML نقش سبک های فرزند پروری و جهت گیری مذهبی والدین در پیش بینی هوش معنویی فرزندان آنها - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۲/۱۱
خانم حسنا وفاپور، آقای علی مولایی پارده، خانم آسیه مرادی، خانم پروانه کریمی
XML مقایسه میزان هیجان طلبی (ماجراجویی)، استفاده بیش از حد از اینترنت و اعتماد در روابط بین شخصی دانشجویان دختر و پسر شهر تهران - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۸/۲۶
خانم سحر ساروخانی ، دکتر شهناز محمدی
XML پیش بینی حالات روان شناختی مثبت دانشجویان دختر بر اساس سبک های فرزند پروری والدین - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۴/۳
قاسم عبداللهی بقرآبادی
XML بررسی نقش احساس تنهایی و ویژگیهای شخصیتی در وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۲
فهیمه دهقانی ، اعظم کاظمی علی آباد
XML رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی شهر بندرعباس - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۲۳
دکتر لیلا قربانی قهفرخی، دکتر صدیقه اسلامی
XML پیش بینی شادی توسط سرمایه روانشناختی و هدف در زندگی کارمندان سازمان زمین شناسی شهر تهران - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۲
مریم استادی، سمیه عشقی آبکناری
XML پیش‌بینی مشکلات رفتاری نوجوانان بر مبنای رضایت از زندگی، تعارض والد- نوجوان و تکامل مثبت نوجوانی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۲۳
شیدا راد
XML رابطه مؤلفه های عشق( صمیمیت، شور و شوق، تعهد) با رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد متأهل - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۴/۸
آقای ایمان مصباح
XML اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر شادکامی مادران نوجوان کم‌توان ذهنی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۲۲
حمیدرضا شریفی جندانی، آقای فرهاد مهکی ، بیتا عباسی
XML اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی خانواده کثرت‌گرا بر رضایت‌مندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۱۶
فرزانه دورودیان ، نسیم پاک نیا، راحله مسعودی
XML رابطه مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی (امید، تاب‌آوری، خوش‌بینی و خودکارآمدی) با فرسودگی تحصیلی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۴/۱۱
آقای پیام ورعی ، خانم سبا پورداد
XML نخبه یا غیرنخبه: مقایسه مولفه های ذهن آگاهی در ورزشکاران ایرانی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
محمدامین جلیلوند
XML نقش سبک ها و مکانیزم های دفاعی در پیش بینی ویژگی های شخصیت مرزی در دانشجویان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۶
مهدیه شفیعی تبار
XML بررسی رابطه شخصیت اصیل و شادکامی با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۲/۱۱
عفت آی ، محمود شیرازی، علی زارع مقدم، غلامرضا عنانی سراب، سید ابوالفضل موسوی
XML پیش بینی نشانه های اضطراب و افسردگی بر اساس مولفه های رویارویی با مسلمات هستی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۱۲
دکتر محمدعلی بشارت، آقا حسین خادم ، دکتر رضا پورحسین
XML مقایسه ی مشکلات هیجانی، بیش فعالی و سلوک در دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری خاص و دانش آموزان عادی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۲
دکتر منصور بیرامی، دکتر تورج هاشمی، آقای محمد شادبافی
XML پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بر اساس روان رنجوری، برون گرایی و هوش هیجانی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱/۱۰
آقای یوسف رنجبر سودجانی ، آقای باقر فدائی ده چشمه
XML بررسی ، شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
FA فاطمه گنجی ، FA ایت اله کریمی باغملک
XML پیش بینی کیفیت زندگی براساس طرحواره های ناسازگار و راهبردهای مقابله ای در بیماران مبتلا به بیماری ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس تهران - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
FA مریم صمدی طاری، دکتر پانته آ جهانگیر
XML مقایسه اضطراب سلامت ، حساسیت پردازش حسی و آسیب پرهیزی پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه و بخش‌های عمومی بیمارستان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۲۲
حنانه عبدی ، دکتر علی عیسی زادگان، دکتر فرزانه میکاییلی منیع
XML مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد صنعتی و سنتی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۴/۸
سید قاسم سید هاشمی ، رحیم یوسفی، مهین قاسم پور، صبا کلاهی حامد
XML تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر کاهش زمان پاسخ به محرک دوم در دوره بی‌پاسخی روان‌شناختی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۱/۴
خانم ندا سیاحی عوفی ، دکتر محمد جلیلوند
XML رابطه تفکرانتقادی با سبک های هویت( اطلاعاتی، هنجاری و اجتنابی) در دانش آموزان شهرنظرآباد در مقطع دبیرستان - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
آقای احمد آرامون ، دکتر صغری ابراهیم قوام
XML تأثیر ساختارهای کلاس درس بر انتخاب، کوشش و پافشاری در تکالیف عملی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۴
دکتر فاطمه بیان فر
XML اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری افراد مبتلا به بیماری ام اس - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۳
مریم فراهانی ، حسن حیدری
XML مقایسه ی بلوغ عاطفی و اجتماعی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر خرم آباد - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۱/۴
حسنعلی ویسکرمی، مریم عبدالهی، سیروس مرادی زاده
XML تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی دوم ابتدایی براساس تئوری هوش های چندگانه گاردنر - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱/۱۰
خانم پروین روشن قیاس
XML اثربخشی آموزش روان‌شناسی وحدت مدار بر سلامت روانی مادران کودکان دچار اختلالات طیف درخودماندگی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۱۳
آقای غفار نصیری هانیس، دکتر علی زاده محمدی ، دکتر شهریار شهیدی، دکتر ناصر یوسفی
XML مقایسه‌ی نوجوانان با و بدون نشانگان شکست در عشق در تنظیم شناختی هیجان و کارکردهای اجرایی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۶/۲۵
سوران رجبی ، فاطمه تابناک، محسن نظرپور
XML پیش‌بینی رضایت از زندگی کارکنان راهور براساس خلاقیت و خودکارآمدی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۴/۷
آقای علی زارع مقدم ، آقای علی بارانی، خانم شهلا رستمی، خانم راضیه رضائی
XML رابطه معنای زندگی و اشتیاق تحصیلی با بهزیستی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر ایذه - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۱۲
عزت اله قدم پور، زهرا خلیلی گشنیگانی ، لیلا منصوری
XML نقش سبک های دلبستگی و سبک های مقابله با استرس در پیش بینی مثبت نگری دانشجویان - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
مسلم عباسی، سمیرا روزبیانی، نادر اعیادی
XML پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس هوش معنوی و حمایت اجتماعی در زوجین - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱/۱۰
خانم مریم چهره ور، دکتر سیدمحسن حجت خواه، خانم الهام پروانه ، آقای قباد نادری، خانم ربابه حصارسرخی، خانم آذر پروانه
XML رابطه تحریف های شناختی با کیفیت روابط زناشویی در معلمان زن متاهل - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
خانم سحر مهدوی، آقای پیمان حاتمیان
XML رابطه خودکارآمدی، استرس شغلی و تاب آوری معلمان با هوش هیجانی دانش آموزان شهر کرمانشاه - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۱۷
خانم کژال اشته ، خانم پریسا حیدری شرف، خانم پروین چوپانی
XML بررسی تأثیر افکار خود‌آیند منفی و عزت‌نفس بر استعداد اعتیاد در دانش‌آموزان پسر - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۶
آقای امیر کرمی
XML اثر آموزش مهارت‌های زندگی (خودآگاهی و برقراری ارتباط مؤثر) بر ابراز وجود و خودناتوان سازی دانش آموزان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۲۴
آقای پژمان بریمانی ، خانم سمانه دوست محمد، دکتر بهرام میرزاییان، دکتر رمضان حسن زاده
XML مطالعه کیفیت رفتارهای دوستانه و تفسیر ارزیابی‌های مثبت و منفی در افراد دارای نشانه‌های فوبی اجتماعی و افراد عادی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۲۵
راضیه رضایی کلانتری
XML بررسی سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه والدین با اختلالات رفتاری در کودکانLD - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۸/۲۹
FA مرضیه عزیزی ، FA نادر منیرپور
XML بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی مادران خانه‌دار - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۷
نوشین فتح اله زاده، مهدی رستمی، سید علی دربانی، شیلا کارازه
XML مقایسه میزان اضطراب کودکان مقطع ابتدایی بر مبنای کمال گرایی، سبک فرزندپروری و هوش هیجانی مادران - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
رودابه هوشمندی ، نوشین فتح اله زاده، مهدی رستمی
XML نقش واسطه ای انگیزه های استفاده از اینترنت در رابطه بین سبک های دلبستگی و اعتیاد به اینترنت - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۲/۳
دکتر رحیم شبانی، آقای سیامک مهرآئین آذر
XML نقش سبک‌های تربیتی والدین و کارکرد تحولی خانواده در پیش بینی افسردگی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۸
دکتر محسن گل محمدیان ، خانم نسیم سجادی
XML اثربخشی برنامه ارتباط زوجی مینه سوتا بر مهارت‌های ارتباطی و حل مسأله زوجین - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۹/۷
نهال حاجی ابوتراب کاشی، دکتر رضوان السادات جزایری
XML پیش بینی هراس احتماعی بر اساس سبک های مقابله با استرس و شیوه های فرزندپروری - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۹/۲۸
ریحانه مسگر ، دکتر داود تقوایی
XML هوش موفق، خرد و خلاقیت در دانش‌آموزان تیز هوش و عادی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۲/۲۷
خانم زهره یارمحمدی ، دکتر مهدی عربزاده، خانم زهرا چراغی خواه
XML نقش پایبند ی های دینی، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی معنوی در پیش بینی هراس و اضطراب مرگ سالمندان - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۹/۲۳
دکتر اسماعیل صدری دمیرچی ، آقای حمیدرضا صمدی فرد
XML تبیین مدل نظری برای خودمتمایزسازی، راهبرد های مقابله ای و تعهدزناشویی زوجین - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۷
آزاد قربانی ، دکتر ناصر یوسفی، آرمان عزیزی
XML رابطه عملکرد خانواده و تصویر‌بدنی در دختران نوجوان: نقش واسطه‌ای کمال‌گرایی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۱/۱
هانیه لواف ، پروانه سبزواری، سعید قنبری، ندا نظربلند
XML مقایسۀ ویژگی‌های شخصیتی زنان و مردان در گسترﮤ عمر - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۰/۶
خانم زینب بهرام بیگی ، دکتر فرهاد جمهری، دکتر غلامرضا ذاکری پور
XML بررسی توانمندسازی بر انگیزه‌ی کاری کارکنان ورزشکار و غیرورزشکار شهرستان فردوس - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱/۲۲
خانم صدیقه سادات حجتی ، آقای حجت اله سیاوشی، خانم عاطفه دادرس، آقای عارف حسین اختیاری
XML اثربخشی آموزش تاب آوری برافزایش سازگاری دانشجویان دختر - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱/۱۸
خانم پریسا حیدری شرف ، دكتر جهانگیر کرمی، خانم کژال اشته، خانم زهرا موسوی، خانم فاطمه طریقتی مرام، خانم معصومه یاوری
XML بررسی متغیر های تاثیر گذار بر رضایت زناشویی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۴
خانم فرزانه طیرانی نجاران
XML ماهیت سه‌گانه تعهد به ازدواج در پیش بینی توافق، رضایت و انسجام زناشویی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۲۵
دکتر سیده فاطمه موسوی
XML بررسی رابطه استرس تحصیلی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان و نقش آن در پیش‌بینی نشانگان وانمودگرایی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۰/۹
fa پروانه رادمهر، fa لیلا یوسف وند
XML اعتیاد والدین، مشکلات فرزندپروری و آسیب شناسی روانی در فرزندان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۲/۱۸
خانم عطیه سادات متقی قمصری ، دکتر رضا رستمی
XML رابطه بین هیجان خواهی وتاب آوری با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
شیوا افشک ، دکتر جهانگیر کرمی
XML بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس و میزان تحمل مراقبتی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۶/۳۱
رقیه اصغری ، وحید فرهادی، حامد دوست محمدی، سودابه یوسفی
XML بررسی روش آموزش مبتنی بر مهارت‌های عصب‌روان‌شناختی بر بهبود مهارت‌های شناختی دانش آموزان ناتوان ‌یادگیری خواندن - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۷/۱۶
fa زهرا صادق زاده پوده ، fa سالار فرامرزی
XML رابطه مسئولیت‌ پذیری و سبک زندگی اسلامی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۹/۲۸
نوید خاکبازان
XML ارائه مدلی برای موفقیت تحصیلی دانشجویان براساس اعتیاد به اینترنت، ویژگی‌های شخصیت، خودکارآمدی اجتماعی و هوش معنوی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۷/۲۵
صمد رحمتی
XML پیش بینی سبک های فرزندپروری مادران از طریق سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی آنها - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۹/۲۲
خانم ملاحت امانی
XML کاوش مدل رابطه کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری :مطالعه موردی آموزش وپرورش ناحیه1 چهارمحال و بختیاری - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۹/۷
fa رضا عقیلی
XML بررسی آموزش شناختی- رفتاری بر حمایت اجتماعی ادراک شده و خودکارامدی مادران دارای کودک با مشکلات ویژه یادگیری - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۷/۴
fa بی بی زهرا میرشفیعی ، fa محمد محمدی پور
XML پیش بینی افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان پسر بر اساس سبک فرزندپروری مادر: ارزیابی نقش پیش بین سبک فرزندپروری استبدادی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۹/۲
خانم نادیا قره گوزلو ، آقای اکبر عطادخت
XML تاثیر ورزش هیپ هاپ بر روی تصویر بدنی با رابطه جنسی و رضایت زنا شویی در بین زوجین - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۶/۱۱
عین اله سکینه پور ، وحید فرهادی
XML بررسی کارکردهای اجرایی در افراد با اختلال شخصیت ضداجتماعی و افراد بهنجار - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۶/۳۱
fa زهرا اردشیر لاریجانی ، fa امید رضائی
XML نقش سرسختی روانشناختی و خلاقیت در پیش بینی رضایت شغلی پرستاران - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۲
کریم بابایی ، باب الله بخشی پور، هانا پزشکی
XML پیش بینی سازگاری تحصیلی براساس سبک های یاد گیری و خود تنظیمی تحصیلی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
دکتر فرهاد خرمائی ، خانم سارا فصیحانی، خانم فاطمه ازادی ده بیدی
XML مقایسه خودارزشیابی های مرکزی و شیفتگی مرتبط با کار در معلمان آموزش ویژه و آموزش عمومی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۶
آقای سیدحسین سیادتیان ، دکتر احمد یارمحمدیان، دکتر امیر قمرانی، آقای علی اصغر دادمهر
XML تأثیر قصّه‌گویی بر گرایش منفی نسبت به والدین و پرخاشگری کودکان - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۸/۲۷
خانم محدثه بابایی حسن سرا ، آقای محمد مهدی قلندری
XML پیش بینی رضایت زناشویی زنان ورزشکار براساس مدل پنج عامل شخصیت - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
fa باقر فدایی ده چشمه، آقای منصور جهانبازی گوجانی، آقای فرشاد جهانبازی گوجانی، خانم فاطمه فرهادی، آقای محمود بنی مسنی ، آقای یوسف رنجبر سودجانی
XML بررسی مقایسه ای سطح تحصیلات و نگرش به ازدواج در بین جوانان دختر و پسر شهر تهران - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۷/۱۷
FA سرور السادات سیاح ، دکتر رویا کوچک انتظار، دکتر فریبا حسنی
XML اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب اجتماعی مادران دارای دانش آموزکم‌توان‌ذهنی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۶/۲۰
خانم الهه مرادی
XML طراحی مدل ساختاری صلاحیت ها و مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت پیش‌بینی توانمندسازی روانشناختی کارکنان بانک ملی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۱۸
دکتر فرشید نمامیان، آقای مجتبی مهراب پور
XML بررسی بیان نسبی ژن‌های خانواده ATPase در افراد افسرده عمده و عادی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۶/۱۷
آقای یوسف رنجبر سودجانی
XML اثربخشی روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت بر سلامت روان دانش آموزان با ناتوانی‌های یادگیری ویژه - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۹/۱۷
آقای احمد میرگل
XML پیش‌بینی ابعاد بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان سینه بر اساس سبک‌های مقابله‌ای - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
خانم سیده حمیده نقیبی ، خانم زهرا سعیدی، خانم ام النبی خزائی
XML رابطه بین نماز و نیایش با اضطراب و افسردگی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۵/۱۱
XML مقایسه کنترل هدفمند و اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان ناشنوا و عادی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
م معصومه شفیعی ، س سجاد بشرپور، ح حدیث حیدری راد
XML نگاهی اجمالی به تاثیر اختلالات ریاضی درروند یادگیری از تشخیص تا ارزیابی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۷/۵
خانم پریسا خوارزمی ، خانم فهیمه ارین
XML عملکرد کودکان اوتیسم در سیاه رتبه‏بندی کارکردهای اجرایی (بریف) از نظر معلمان - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۹/۲۰
دکتر رقیه اسدی گندمانی، دکتر عباس نسائیان
XML مقایسه تحریفات شناختی و تنظیم شناختی هیجان در افراد معتاد و غیر معتاد - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۵/۱۵
محمود جعفریان ، دکتر مهین عسکری
XML رابطه شخصیت درونگرا و برونگرا، عزت نفس و تنیدگی ادراک شده با گرایش به اعتیاد - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۶/۱۵
دکتر جهانگیر کرمی، زهرا رفیعی
XML پیش بینی نگرش به ازدواج از طریق ویژگی های شخصیتی، سبک های دلبستگی و جو خانوادگی در دانشجویان دختر مجرد دانشگاه رازی کرمانشاه - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۶/۱۸
کژال آشته ، جهانگیر کرمی
XML رابطه معدل دیپلم و رتبه آزمون سراسری ورود به دانشگاه (کنکور) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۷/۲۹
دکتر سید ولی اله موسوی، خانم کرامه ثاقبی سعیدی ، دکتر ایرج شاکری نیا
XML بررسی رابطه بین تناسب شغل و شخصیت با سطح رضایت مندی زناشویی زوجین فرهنگی شاغل در شهرستان زاهدان - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۸/۱۲
الهه صادقی ، هدایت تیرگر
XML مقایسه اختلال های خواب در افراد مبتلا به اختلال وسواسی-جبری و بهنجار - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۲۳
فرشته یزدان پناه ، سعید تیموری
XML نقش جهت گیری مذهبی مادران در پیش بینی نگرش مثبت و منفی نوجوانان پسر به بزهکاری - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۶/۲۹
خانم نادیا قره گوزلو ، آقای اکبر عطادخت، آقای سجاد بشرپور، آقای محمد نریمانی
XML بررسی سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار بر دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد علوم تحقیقات واحد تهران - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۶/۳۱
fa سوده شاکری انارکی ، fa حسن اسدزاده
XML آموزش گروهی ایمن سازی در برابر استرس بر کاهش میزان افسردگی بیماران ام اس ( مولتیپل اسکلروز) - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۶/۶
fa پردیس میرمعینی ، fa امید رضایی
XML بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی در کارکنان متاهل شرکت ملی حفاری استان خوزستان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۲۷
خانم مرضیه شمشیرگران، دکتر رضوان همائی
XML تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد معنادرمانی بر کاهش افکار اضطرابی بیماران مرد مبتلا به ایدز - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۶/۱۱
آقای یوسف رنجبر سودجانی
XML ویژگی های روانسنجی مقیاس کمال گرایی نوروتیک در بین دانشجویان - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۶/۲
fa محبوبه گندمکار ، دکتر ریتا لیاقت، دکتر منصوره شهریاری احمدی
XML ذهن آگاهی از تئوری تا درمان - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۷/۶
سید ابوالفضل موسوی ، دکتر رضا پور حسین، علی زارع مقدم، اعظم گمنام، عباس میربلوک بزرگی، فرشته حسنی اسطلخی
XML پیش‌بینی باورهای انگیزشی دانشجویان استعداد درخشان و ممتاز دانشگاه علوم پزشکی بر مبنای خودراهبری - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
ساناز زارعیان ، محمود خانی موصلو
XML رابطه بین استرس ادراک شده ، شیوه های مقابله و مدیریت شخصیت نوع A و B - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۹/۲۳
المیر رحیم پور ، مرتضی ترخان
XML ارتباط سرمایه اجتماعی و گرایش به عفو و بخشش با سلامت روان در بین شهروندان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۴/۷
سجاد علمردانی صومعه
XML تأثیر روان‌شناختی پیام‌های تصویری (دارای مضمون بحران آب) بر مقدار واحد مصرفی آب خانگی خانوارها؛ با تأکید بر رویکرد هنردرمانی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۷/۵
خانم فاطمه کلانتری ، آقا ایرج مختارنیا، آفا علی درختکار، خانم طاهره حیدری
XML تبیین تحولی آسیب‌شناسی روانی با درنظرداشت نقش خانواده و فرهنگ - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۷/۲۵
دکتر فریبا زرانی، خانم ساناز حلمی، خانم صدیقه میرزایی
XML رابطه جهت گیری زندگی (خوش بینی، بدبینی) با افسردگی، استرس، اضطراب - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۶/۱۳
نرگس تنکمانی ، فرامرز سهرابی
XML رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۶/۲۰
آقای پیمان حاتمیان
XML بررسی رابطه بین انعطاف‌پذیری روانشناختی، کنترل، اجتناب و اضطراب و تفاوت‌های جنسیتی در اضطراب - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۹/۱۴
زهرا صالح زاده عین آباد ، الهه خلیلی، مهشید مجتهدزاده، محمدرضا نایینیان
XML بررسی نقش سرسختی روانشناختی و سبک‌زندگی اسلامی در پیش‌بینی میزان افسردگی پس از زایمان زنان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱/۱۰
دکتر سمیه تکلوی ، خانم ربابه دادبخش، دکتر اکبر عطادخت
XML مدل سه گانه معنا در شغل : شغل به عنوان امرار معاش، شغل به عنوان مسیر پیشرفت و شغل به عنوان رسالت - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۵/۳۰
آقای حمیدهاشم مطوری ، دکتر محمدرضا عابدی، دکتر پریسا نیلفروشان
XML بررسی تاثیر تجربه‌های پیشین یادگیری بر یادگیری‌های بعدی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۵/۱۲
FA آرزو دلفان بیرانوند ، FA خسرو رشید، FA ابوالقاسم یعقوبی
XML تعیین رابطه ی بین هوش معنوی و امیدواری با کیفیت زندگی دانشجویان دختر و پسر رشته های علوم انسانی و علوم ریاضی دانشگاه پیام نور شهر اردل - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۱۴
مجید رئیسی ، مریم کاکائی، صدیقه رئیسی
XML مقایسه نظریه ذهن در دانشجویان با رگه های اختلال شخصیت مرزی و همتایان عادی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۵/۱۴
دکتر عزت اله احمدی، دکتر حسن بافنده، سیامک داداشی
XML بررسی میزان اثربخشی مدارس هوشمند و مدارس عادی از لحاظ بعد خلاقیت - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۵/۸
دکتر جواد جهان ، آقای اله یار آقایی
XML پیش بینی رضایت از زندگی والدین کودکان اتیسم: با واسطه گری خودشفقتی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
قاسم عبداللهی بقرآبادی
XML تأثیر روش اجتماع پژوهشی بر نظم‌جویی شناختی هیجانی دانش‌آموزان - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
- فهیمه حسنی ، نرجس وکیلی
XML مقایسه کارکردهای شناختی در بین بازیکنان فوتبال حرفه ای و آماتور - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۴/۲۷
سیامک داداشی، دکتر عزت اله احمدی، دکتر حسن بافنده قراملکی، میلاد امینی ماسوله
XML اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش رفتارهای پرخطر و تکانشگری نوجوانان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۱۹
خانم مهشید شعبانی ، آقای یوسف رنجبر سودجانی
XML بررسی ارتباط سبک های دلبستگی در بزرگسالان و مشکلات زناشویی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۴/۴
مریم مدنی
XML مطالعه معیارهای فردی و اجتماعی همسرگزینی در میان دانشجویان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۲۰
دکتر اسداله بابایی فرد ، آقای امین حیدریان، خانم الهام شریفی
XML اثربخشی آموزش ذهن آگاهی روی اضطراب امتحان دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر کاشان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۱۹
قاسم عبداللهی بقرآبادی
XML بررسی رابطه بین باورهای فراشناخت و خودکارآمدی با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر سال چهارم متوسطه - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۵/۲
مهین مهین حاتمی، فرشته فرشته هدایتی ، محبوبه محبوبه کاوه
XML نقش عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در پیش بینی رضامندی زناشویی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۴/۲۷
سجاد علمردانی صومعه
XML رابطه امید و خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۴/۲۹
آقای پیمان حاتمیان ، دکتر جهانگیر کرمی
XML بررسی نقش و رابطه هوش با تحول اخلاقی پسران دوره دبیرستان (متوسطه دوم) - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۴/۲۸
دکتر جواد جهان ، آقای اله یار آقایی
XML درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۷/۶
سید ابوالفضل موسوی ، دکتر رضا پورحسین، علی زارع مقدم، راضیه رضائی، فرشته حسنی اسطلخی، عباس میربلوک بزرگی
XML رابطه بین ذهن آگاهی و راهبردهای تنظیم هیجانی دانشجویان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۱۹
خانم شیوا ابراهیمی، آقای فرشاد جعفری، آقای یوسف رنجبر سودجانی
XML رابطه عزت نفس و تاب آوری با فرسودگی شغلی در کارمندان دادگستری شهرستان شهریار در سال 1394 - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۹
سهیلا بهتویی ، فاطمه پوراحمد
XML بررسی رابطه بین ادراک زوج ها از حیث شباهت چهره - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۴/۲۶
fa پرستو خرمشاهی ، fa امید رضایی، fa بهروز دولتشاهی
XML بررسی نقش واسطه‌گری هوش معنوی در رابطه بین سبک‌های هویت و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان بم - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۶/۲۷
احمد ولیخانی، محمدصالح محمدآبادی ، مهسا ملکی مجد
XML بررسی رابطه ی خودکارآمدی و امیدواری با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۴/۳۰
مهدی عرب زاده، جواد کاوسیان ، کامبیز کریمی
XML بررسی تطبیقی مؤلفه‌های دشواری در نظم‌بخشی هیجان در افراد مشارکت کننده در فعالیت های خیریه و افراد عادی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۵/۱۲
دکتر فرهاد خرمایی ، خانم فاطمه عرفانی فر، خانم مریم محمدمیری، اقای سیدمحمد شاهورانی
XML تبیین بهزیستی روانشناختی براساس مولفه های روانشناسی مثبت - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۶/۱۴
دکتر مجید صدوقی، خانم فاطمه میرزایی علی آبادی
XML اثر بخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر کنترل خشم - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۴/۱۵
عاطفه حجتی، محمد مهدی مؤمنی ، زهرا شفیعی
XML اثربخشی شن بازی درمانی در کاهش نشانگان کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۵/۳۱
قاسم عبداللهی بقرآبادی
XML رابطه سرمایه روان شناختی و سخت رویی با فرسودگی شغلی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۷/۸
کامران یزدانبخش، آسیه مرادی، احسان بسطامی
XML بررسی تطبیقی فرایندهای یادگیری مشاهده ای بندورا در قرآن - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۲۲
خانم سمیه حسن نیا ، آقای بابک شمشیری
XML بررسی نقش تحریک مغناطیسی مغز در درمان اعتیاد به کوکائین - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۳/۱۶
مهسا حایری ، رضا رستمی، فریده رمضانی مقدم، الهام اصغری
XML اثربخشی موسیقی درمانی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به افسردگی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۴/۲۶
ساقی کوشا ، علیرضا وارسته
XML کاربردپذیری واژه جان در مقایسه با روان در فرهنگ و ادب بومی با تاکید بر مثنوی معنوی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۲۰
خانم معصومه اسمعیلی، آقای رزگار محمدی
XML بررسی رابطه ذهن آگاهی، توجه و خودکارآمدی تحصیلی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۱/۱
محمد قنبری طلب
XML اثربخشی برنامه‌های پرورش خلاقیت در برنامه درسی هنر بر خلاقیت دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۲۴
آقای کیومرث ارجمند قجور ، آقای بهزاد ارجمندی
XML اثربخشی هنردرمانی گروهی با رویکرد موضوع‌محور بر عزت‌نفس دانش‌آموزان پسر متوسطه دوره اول - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۴/۳
آقا ایرج مختارنیا ، دکتر لیلی پناغی، آقا ابوالفضل فلاح تفتی، آقا هادی محمدلو، خانم عفت محمدی
XML ویژگی های روان‌سنجی مقیاس خودسنجی افسردگی کودکان و نوجوانان - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۳/۲۲
آقا ایرج مختارنیا ، دکتر مجتبی حبیبی، خانم حبیبه خلقی، خانم عفت محمدی، خانم فاطمه کلانتری
XML بررسی پایایی و روایی مقیاس لذت اسنیت- همیلتون در دانشجویان - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۲/۲۹
فاطمه ابراهیمی ، هادی فرهمند، الهه جعفری
XML نقش مولفه های سبک دلبستگی و ابعاد استفاده از پیامک در پیش بینی احساس تنهایی در دانشجویان - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۳/۲۶
دکتر مسعود اسدی، آقای قادر نعیمی ، آقای بهمن مکری، خانم ناهید حسینی منش
XML مقایسه فرسودگی شغلی معلمان مدارس کم توان ذهنی و ناشنوا - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۹/۲۰
عبداله جمالی
XML موثرترین نوع مدیتیشن در درمان اختلال بیش فعالی- نقص توجه - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۲/۱۳
XML اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی برمیزان کفایت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-نارسایی توجه - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
قاسم عبداللهی بقرآبادی ، مهدی قدرتی میرکوهی
XML باور به جهان عادل در مبتلایان به اختلال هویت جنسیتی؛ نقش جراحی تغییر جنسیت - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۵/۴/۱۹
مجتبی دلیر، فرزانه رسانه
XML بررسی پیش بینی کننده های کاهنده هوش اجتماعی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه دانشجویان پزشکی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۲/۱۳
مریم اسدی ، مهرداد خدابنده، محمد علی امینی
XML بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس طرحواره های هیجانی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۲/۱
آقای سیدمحمد شاهورانی ، آقای فرهاد خرمایی
XML رابطه مهارت های فراشناختی در یادگیری و جهت گیری هدف با یادگیری خودتنظیم در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۳/۱۵
دکتر یاسر رضاپور میرصالح ، خانم سهیلا شاکری
XML مروری بر روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت: مبانی تا عمل - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۳/۲۲
حامد کاشانکی ، سعید اصلانی
XML بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و تعلل ورزی تحصیلی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۲/۳۱
حمیده رادمنش
XML بررسی نقش شرم و گناه در سلامت روان: مقاله مروری - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۳/۱
حامد کاشانکی ، مرتضی کشمیری
XML مقایسه اثربخشی دو رویکرد طرحواره درمانی و روان‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران وابسته به مت‌آمفتامین - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۳/۲۲
آقای کیومرث ارجمند قجور ، دکتر علی اقبالی
XML نقش ابعاد شخصیت و انتظارات زناشویی به عنوان پیش بینی کننده رضایتمندی زناشویی اسلامی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۴/۲
علیرضا رشیدی، جهانگیر کرمی، طیبه نقشینه، کسری شریفی
XML رابطه بین راهبردهای مدیریت تعارض، خلاقیت با هوش عاطفی (مورد مطالعه کارکنان و مدیران نیروی انتظامی شهرستان آمل) - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۵/۱۱
عماد روشن قیاس، محمدمهدی بابائی منقاری ، علی خالق خواه، ماندانا پویان فرد
XML تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش اموزان پایه 6 ابتدایی شهر کرج - پذیرفته شده در ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
XML روایی یابی یک ابزار کوتاه چهار عاملی سایکوپاتی در دانشجویان ایرانی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۱۶
خانم راضیه چگینی ، آقای محمد عطاری
XML ( مقایسه ی هوش هیجانی وسازگاری دانش آموزانی که تجربه ی مهد کودک دارند با آنهایی که ندارند.) - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۴/۱۹
اکبر صیدلو ، دکتر آتنا اصفهانی خالقی، دکتر نصراله انصاری نژاد
XML کیفیت ابزار تحقیق و نقش آن در سنجش روابط میان عوامل شخصیتی و عملکرد تحصیلی - یک مطالعه مروری - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۴/۱۴
سوسن اسدی ، کیوان صالحی
XML بررسی فرآیند شناخت اجتماعی در بیماری اسکیزوفرنی - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱/۱۴
عثمان رستمی ، سید یحیی مرادی
XML اختلال طیف اوتیسم: رفتارهای تکراری و کلیشه‌ای - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۷/۵
دکتر جهانگیر کرمی، دکتر سوگند قاسم زاده، خانم طیبه تازیکی
XML رابطه رضایت زناشویی با سلامت جنسی در زنان یائسه - پذیرفته شده در ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
دکتر جمیله زارعی ، دکتر رضا پورحسین، دکتر اعظم طرفداری، دکتر مجتبی حبیبی عسکرآباد
XML ترس از موفقیت و نقش عوامل شخصیتی از جمله پنج عاملی بزرگ - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۳/۱۸
بفراو علیزاده ، رضا پورحسین
XML پژوهش در روانشناسی: گزارش واقعیت یا تحقق رویا - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
آقای محمد عطاری
XML بررسی نقش کیفیت خدمات پشتیبانی یادگیرندگان آموزش الکترونیکی در پیش‌بینی راهبردهای انگیزشی آنان - پذیرفته شده در ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
ابراهیم آریانی ، دکتر مهدی معینی کیا، هاجر حسینی
XML نقش خودمهارگری در نحوه پاسخدهی به استرس ناشی از سرطان سینه - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۱۰/۷
خانم زهرا سالاری راد، دکتر نیما قربانی ، دکتر فریبرز باقری
XML مقایسه باورهای خودکارآمدی، راهبردهای تنظیم هیجان و تحمل ابهام در دانش آموزان دختر و پسر دارای اضطراب امتحان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۱/۱
سيد جواد دریادل ، نیلوفر شریفی، حدیث حیدری راد، علیرضا نبی دوست
XML رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۶/۲/۲۷
رضا پورحسین، رزا شفیعی ، زینب حاجی رسولی ها، نگار مظلوم حسینی
XML خانواده درمانی تجربه ای ستیر: مقاله مروری - پذیرفته شده در ۱۳۹۴/۱۱/۵
حامد کاشانکی
XML اعتباریابی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه کوتاه پرسش‌نامه اعتیاد به اینترنت یانگ - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۳/۲۸
سهراب امیری
XML نظریه مدیریت وحشت: مفاهیم نظری و پژوهش‌های تجربی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱/۳۱
نیما قربانی ، محمود امیربیگی
XML لزوم سنجش و گزارش شاخص‌های اندازه اثر در پژوهش‌های روان‌شناختی - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۹/۱۷
دکتر سعید اکبری زردخانه، محمد عطاری
XML نقش سرسختی روانشناختی و تجربه های مذهبی در بهزیستی ذهنی پرستاران - پذیرفته شده در ۱۳۹۴/۹/۲۵
دکتر کبیر شریفی ، شیرین رحمانی
XML تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۹/۸
آقای محمد عطاری ، خانم آزاده چاکری، آقای شاهین محمدی زرغان
XML نقد روان‏تحلیلی در ادبیات : از جنون نبوغ تا تولد مخاطب - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
سارا صنعت نگار
XML اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
محسن ندیمی
XML مقایسه زمان عکس العمل و تعادل در کودکان اوتیسم و طبیعی - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۱۰/۱
مرتضی طاهری
XML پیش بینی رضایت زناشویی زوج ها براساس نیازهای اساسی آن ها - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۸/۲۱
خانم مژده وزیری
XML نقش خودکارآمدی و هراس اجتماعی در پیش‌بینی وابستگی به اینترنت در دانش‌آموزان - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۹/۲۵
دکتر مجتبی دلیر ، دکتر علیرضا آقایوسفی
XML مروری انتقادی بر اعتبار نظریۀ تحول من و سنجش آن - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۹/۲۵
آقای محمد عطاری ، آقای رامین جمالی
XML نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ترجیحات جنسیتیِ مردانگی-زنانگی در خشونت ورزی دختران نوجوان دبیرستانی - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۱۲/۳
دکتر سجاد رضائی ، خانم فاطمه قلی پور، خانم سحر رشادتی
XML برر سی رابطه راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی - پذیرفته شده در ۱۳۹۴/۹/۲۹
محمد قنبری طلب ، علی قنبری، حسین افلاکی فرد
XML فراتحلیل رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روان در ایران: طی سال‌های 79 تا 92 - پذیرفته شده در ۱۳۹۴/۹/۷
خانم سمیرا شاهپوری ، آقای احمد عابدی
XML ویژگی های بالینی سندرم تورت و اختلالات تیک - پذیرفته شده در ۱۳۹۴/۸/۱۰
آقای محسن سروری
XML رابطه راهبردهای شناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته های نظری مقطع متوسطه - پذیرفته شده در ۱۳۹۴/۷/۲۲
محمد قنبری طلب ، محبوبه فولاد چنگ، علی قنبری
XML پیش‌بینی مؤلفه‌های بهزیستی روانی بر اساس مؤلفه‌های هوش هیجانی با واسطه‌گری تاب‌آوری در دانش‌آموزان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
حبیب اله نادری، عباس اکبری
XML بررسی نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین تحمل ناپذیری بلاتکلیفی با نگرانی - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
زهرا هدهدی ، رضا پورحسین
XML رابطه بین هوش هیجانی و نشاط ذهنی با خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه پیام نور - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۷/۱۳
محمد قنبری طلب
XML بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد شفت) - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۷/۷
عادل سجودی ، رضا معصومی راد، سولماز آوردیده، فرزین عبدی
XML رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش-آموزان متوسطه شهرستان آمل) - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۷/۱۲
محمدمهدی بابائی منقاری ، مهدی معینی کیا، عادل زاهد بابلان، حسین قمری، علی خالق خواه
XML اثر بخشی آموزش مبتنی بر رویکرد التقاط گرایی فنی در تاب آوری و خودکارآمدی بیماران مبتلا به وسواس- بی اختیاری هم ابتلا به افسردگی - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۷/۱۲
دکتر سعیده بزازیان، خانم لیلا چرایی ، دکتر مجتبی امیری مجد
XML بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۷/۶
خانم نرگس انتظامی بیان ، خانم قدسی احقر
XML اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد(ACT) بر تقویت مثبت عشق دانشجویان - پذیرفته شده در ۱۳۹۴/۶/۲۸
دکتر کبیر شریفی ، شیرین رحمانی
XML بررسی رابطه سبک های دلبستگی با ابراز وجود در دانشجویان دانشگاههای کاشان - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۶/۲۸
دکتر فریبرز صدیقی ارفعی، زکیه نجاریان
XML سنجش سلامت روان در استان‌های ایران به کمک منطق فازی - پذیرفته شده در ۱۳۹۴/۶/۸
خانم ثمینه قاسمی فر
XML اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۵/۲۸
دکتر محسن شکوهی یکتا ، دکتر اکرم پرند
XML بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر تکانه های عصبی مغز و اختلال محاسباتی در دانش آموزان - پذیرفته شده در ۱۳۹۴/۶/۲۵
آقای کبیر شریفی ، دکتر فرهاد محمدی، خانم مژگان بنی هاشمی
XML مقایسه بین ناگویی هیجانی و شادکامی در دانشجویان : متغیر تعدیل کننده ازدواج ناهمزمان(دیر و زود) - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۵/۲۳
آقای فرهاد محمدی ، آقای کبیر شریفی
XML حساسیت سامانه های مغزی _ رفتاری (BAS_BIS) در پیش بینی استعداد اعتیاد دانش آموزان - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۶/۲۸
آقای کبیر شریفی، آقای فرهاد محمدی
XML معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۴/۵/۲۶
آقای یوسف خدابنده لو ، دکتر نظام الدین رستمکلائی، خانم فاطمه غلامعلی نژاد، دکتر رضا رستمی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رویش روان شناسی (علمی ترویجی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal

Designed & Developed by : Yektaweb