فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML مقایسه برنامه زمانی پارادوکسی و درمان شناختی رفتاری بر نگرانی و نشخوار فکری افراد دچار اضطراب اجتماعی - پذیرفته شده در 1400/1/23
عبدالصمد نیکان ، دکتر فرح لطفی کاشانی ، دکتر شهرام وزیری ، دکتر مینا مجتبایی
XML تبیین سازگاری دانشجویان با دانشگاه بر مبنای ادراکات والدینی: سازوکار میانجی گرایانه انعطاف پذیری شناختی - پذیرفته شده در 1400/1/18
آقای هادی صمدیه ، خانم مریم نصری
XML نقش ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی، دشواری در تنظیم هیجان و احساس تنهایی در پیش-بینی ترس از صمیمیت در زنان کارگر جنسی - پذیرفته شده در 1400/1/21
فرشته جعفری رزجی ، سمانه آروین ، فرزاد نیک روی ، سارا غفاریان
XML مقایسه برنامه زمانی پارادوکسی و درمان شناختی رفتاری بر مکانیسم های دفاعی و علائم افراد دچار اضطراب اجتماعی - پذیرفته شده در 1400/1/23
عبدالصمد نیکان ، فرح لطفی کاشانی ، شهرام وزیری ، مینا مجتبایی
XML مقایسه اثربخشی موقعیت انگیزشی فعال و غیرفعال ایجاد شده توسط همسال بر ریسک‌پذیری و حساسیت به پاداش نوجوانان - پذیرفته شده در 1400/1/21
ستایش مدانلو ، دکتر تورج هاشمی ، دکتر عباس بخشی پور
XML ارتباط استحکام روانی، جو انگیزشی ادراک‌ شده و هدف‌ مداری در ورزشکاران حرفه‌ ای - پذیرفته شده در 1400/1/18
دکتر رسول عابدان زاده ، آقای سید محمد رضا موسوی، خانم نیلوفر جعفری گندمانی
XML مروری اجمالی بر ارتباط تجربۀ بدرفتاری در دوران کودکی و خودجرحی بدون هدف خودکشی در نوجوانی - پذیرفته شده در 1400/1/10
دکتر ربابه نوری قاسم آبادی ، محمد سیداوی
XML ناامیدی، شکست، به دام افتادگی، نشخوار فکری، نظریه انگیزشی-ارادی، خودکشی - پذیرفته شده در 1400/1/22
آقای سلیمان احمدبوکانی، دکتر حسین قمری گیوی، دکتر احمدرضا کیانی، دکتر علی رضایی شریف
XML اثربخشی آموزش شفقت به خود بر کاهش سطوح خودانتقادی و بهبود وضوح تصور از خود در دانش‌آموزان دارای معلولیت جسمانی - پذیرفته شده در 1399/12/29
اقا علی آسایش، خانم سحر دخت محمد، خانم آرزو سررشته دار
XML بررسی هیجان و تعامل آن با شناخت: توصیه های پژوهشی - پذیرفته شده در 1400/1/10
آقای محسن دادجو ، دکتر شهریار غریب زاده
XML مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد آدلری و واقعیت درمانی بر خودکارآمدی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه - پذیرفته شده در 1400/1/10
خانم فاطمه کمساری، دکتر مجید قدمی، دکتر حسین کشاورز افشار، دکتر قدسی احقر
XML پیامدهای عوامل زمینه‌ای در فرایند تکوین هوش معنوی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه - پذیرفته شده در 1399/12/15
الهه وکیل زاده دیزجی ، یوسف ادیب ، زرین دانشور ، بهنام طالبی
XML چالش ها و فرصت های مشاوران مدرسه در کار با دانش‌آموزان ناراضی جنسیتی: مرور سیستماتیک - پذیرفته شده در 1400/1/10
دکتر عباس جواهری، مطهره وکیلی
XML شناسایی مولفه های خوشبختی زوجی در خانواده های ایرانی: رویکرد نظریه زمینه ای - پذیرفته شده در 1399/12/22
دکتر مجید یوسفی افراشته ، دکتر مژگان حیاتی
XML بررسی رفتارهای قلدرانه بر اساس سبک‌های فرزندپروری و دلبستگی: یک مطالعه مروری - پذیرفته شده در 1400/1/10
وحید حاجی علیانی، دکتر ربابه نوری
XML مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود خودکنترلی و انعطاف‌پذیری عاطفی در زنان دارای وسواس خرید - پذیرفته شده در 1399/12/29
خانم رویا السادات دانش میرکهن ، خانم سمیه تکلوی ، اقا رضا کاظمی
XML بررسی نقش واسطه ای قدردانی در رابطه بین جهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی زنان - پذیرفته شده در 1400/1/16
سعید ایمانی، مونا باغبانی نادر، علی حسین زاده اسکوئی، مهین نوروزی دشتکی
XML پیش‌بینی همدلی بر اساس مولفه های کارکردهای اجرایی در کودکان دارای نشانه‌های اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی - پذیرفته شده در 1399/12/7
رقیه عبدالرحیم پور ، دکتر منصور بیرامی ، دکتر تورج هاشمی نصرت آباد
XML رابطه عوامل روانشناختی، عوامل مرتبط با سبک زندگی و وضعیت سلامت جسمانی با عملکرد حافظه معنایی و رویدادی در میانسالی و سالمندی - پذیرفته شده در 1399/12/13
خانم عطیه سادات متقی قمصری ، دکتر جواد حاتمی، دکتر مسعود غلامعلی لواسانی، دکتر هادی بهرامی احسان
XML رابطه استحکام من با جرأت مندی: نقش تعدیل کننده بهشیاری - پذیرفته شده در 1400/1/17
مهدی شمسی جی ، دکتر رضا پورحسین ، دکتر اعظم نوفرستی
XML اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر شرم درونی‌شده و ترس از شکست دانش آموزان دختر - پذیرفته شده در 1399/12/19
خانم الهام حاج اکبری ، آقا قدرت الله عباسی
XML بررسی تحول شناخت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم و نقص توجه/ بیش فعالی: یک مطالعه مروری نظام مند - پذیرفته شده در 1399/11/20
فرزین باقری شیخانگفشه ، دکتر الهه حجازی موغاری
XML بررسی رابطه ی بین طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت ضد اجتماعی و مرزی با میانجی گری خصومت مرضی و عاطفه ی منفی - پذیرفته شده در 1399/12/12
خانم زهره یوسفی، آقای علی رضا گل، آقای حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف، آقای ایمان سیدزاده، آقای محمد ولی پور
XML اثربخشی گروه درمانی آنلاین مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اشتغال ذهنی به بدشکلی بدن و ترس از تصویر بدنی در افراد دارای اضافه وزن - پذیرفته شده در 1399/12/22
دکتر پیمان دوستی ، نرگس حسینی نیا، شبنم دوستی، پگاه دوستی
XML مداخلات و ویژگی های روانشناختی موثر بر کووید- 19 و آسیب شناسی روانی ناشی از آن: مطالعه مروری نظام مند - پذیرفته شده در 1399/12/21
آقای مصطفی تشویقی، خانم پگاه پروانه، خانم سیده زهرا آقامیری
XML مروری بر رویکرد غربال‌گری، مداخله مختصر و ارجاع در افراد وابسته به الکل مراجعه‌کننده با مسمومیت الکل به اورژانس بیمارستان‌ها - پذیرفته شده در 1399/12/22
فاطمه شاه رجبیان، سید جواد عمادی چاشمی، پرنیان رضائی، الناز غایرین
XML اثر‌بخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز در ناحیه پیش‌پیشانی بر عملکرد‌شناختی در سالمندان مبتلا به آلزایمر - پذیرفته شده در 1399/11/14
سید ابوالفضل موسوی ، دکتر جمشید جراره ، دکتر علیرضا محمدی آریا
XML اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر طرحواره‌درمانی هیجانی بر بی‌حسی هیجانی (کرختی) و ساده‎انگاری هیجانی در مادران کودکان کم‎توان ذهنی - پذیرفته شده در 1399/11/25
صفورا کیوانلو ، بهزاد ماله میر ، مریم عزتی بابی ، محمد نریمانی
XML نظریه خودتعیین‌گری وحلقه ارتباط آن با نظریه هدف‌گذاری - پذیرفته شده در 1399/11/13
دکتر ویدا دهناد
XML اثربخشی آموزش سبک زندگی متناسب با دوران covid-19 بر سلامت روان و رعایت پروتکل‌های بهداشتی: کاربرد مدل بزنف - پذیرفته شده در 1399/11/15
آقای صباح عبدی، آقای ارسطو عبداله پور، دکتر رشید احمدی فر، آقای فاروق سواره، آقای منصور آراد
XML استفاده از فنّاوری ردیابی چشم در اختلال‌های خوردن: مطالعه مروری - پذیرفته شده در 1399/11/11
زهره عبداللهی ابراهیم آبادی، دکتر محمدعلی بشارت
XML سرطان، کرونا و چشم انداز درمانی آن. - پذیرفته شده در 1399/11/11
سیده بهاران قوامی ، دکتر فریبا زرانی
XML شناسایی مولفه های آموزشی مبتنی بر تربیت اخلاق جنسی در دوره متوسطه دوم - پذیرفته شده در 1400/1/23
خانم سوسن بلالی، دکتر محبوبه سلیمان پور عمران ، دکتر رویا افراسیابی ، دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد
XML نقش قدرت ایگو و دشواری تنظیم هیجان در پیش بینی رفتار خود آسیبی بدون قصد خودکشی در دانش آموزان - پذیرفته شده در 1399/11/5
نیلوفر میکاییلی ، پریسا مرادی کلارده
XML پیش‌بینی قلدری شغلی از طریق تعارضات کار-خانواده و نیازهای بنیادین روانشناختی در پرستاران و بهیاران - پذیرفته شده در 1399/11/23
خانم یلدا شعبانی، خانم بهشته نیوشا
XML ادراک دانش‌آموزان از نقش خانواده در سازگاری تحصیلی آنان با شرایط قرنطینه در زمان شیوع کرونا - پذیرفته شده در 1399/11/10
خانم زهرا حیدری لاکه، دکتر ابراهیم نعیمی، دکتر کامران شیوندی
XML بررسی نقش میانجی نشخوار فکری در رابطه بین سبک‌های دلبستگی ناایمن و افسردگی در اختلالات روان‌پزشکی سرپایی - پذیرفته شده در 1399/11/2
مریم مردانی، نجمه حمید
XML اثربخشی برنامه آموزشی تنظیم هیجان بر کنترل خلق افسرده، خشم و اضطراب در دختران مبتلاء به چاقی - پذیرفته شده در 1399/10/6
خانم حمیده اسماعیل زاده، عباس ابوالقاسمی، اقا رضا کاظمی، اقا محمد نریمانی
XML بررسی گفتمان امید در نوجوانانی با هویت موفق - پذیرفته شده در 1399/10/30
مهرزاد محسنی، معصومه اسمعیلی، سمیه کاظمیان
XML هیجان، اجتناب تجربه‌ای و کرونا ویروس: پیش بینی اضطراب کرونا بر اساس اجتناب تجربه‌ای و دشواری در تنظیم هیجان - پذیرفته شده در 1399/12/4
خانم رویا احمدی، خانم ستاره قادری، خانم هانیه محمدی زاده، آقا ساسان امیری، دکتر علی اکبر فروغی
XML پیش‌بینی رفتار پرخطر بر اساس تمایزیافتگی‌خود و مشکلات بین‌فردی در دانشجویان دختر - پذیرفته شده در 1400/1/10
مهرنوش پورسعید اصفهانی ، حمیده شریفی ، دکتر ناهید اکرمی
XML مقایسه اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد و درمان شمارش پیشرونده بر اضطراب، استرس و افسردگی بیماران عمل جراحی بای پس عروق کرونر - پذیرفته شده در 1399/11/6
دکتر پروین رفیعی نیا، دانشجوی دکتری محمدرضا عبدلی بیدهندی ، دکتر رضا پورحسین، دکتر پرویز صباحی، دکتر نازیلا شاه منصوری
XML پیش‌بینی تعهد زناشویی از طریق صفات شخصیت و رضایت جنسی در زنان دارای روابط فرازناشویی - پذیرفته شده در 1400/1/16
خانم آرزو اعمی داشبلاغ، خانم مهسا آزادی، خانم فاطمه روحانی زاده، خانم مریم مبشر
XML بررسی اثر بخشی موریتا درمانی بر کیفیت زندگی و شدت درد در سالمندان مبتلا به درد مزمن زانو - پذیرفته شده در 1399/11/6
خانم بهناز دهقان ، دکتر علی عیسی زادگان ، دکتر اسماعیل سلیمانی
XML تاثیر مداخلات معنوی بر کاهش سطح کورتیزول در زنان مبتلا به سرطان پستان - پذیرفته شده در 1399/11/4
دکتر فرح لطفی کاشانی، دکتر محمد اسماعیل اکبری، دکتر رضا پورحسین، دکتر یاشار وزیری، دکتر شهرام وزیری
XML اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر اضطراب امتحان و کارآمدی پردازش در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه - منتشرشده در 1398/2/17
کاظم امانی ، قادر نعیمی
XML بررسی ارزش گریه بر اباعبدالله از دیدگاه قران و روانشناسی و تاثیر آن بر ارتباط شناخت-هیجان از دیدگاه نوروبیولوژیک - منتشرشده در 1397/2/1
دکتر بشری هاتف، سوسن سالاری، دکتر هدایت صحرایی
XML اثربخشی موسیقی درمانی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به افسردگی - منتشرشده در 1395/4/26
ساقی کوشا، علیرضا وارسته
XML روایی یابی یک ابزار کوتاه چهار عاملی سایکوپاتی در دانشجویان ایرانی - منتشرشده در 1396/7/16
خانم راضیه چگینی، آقای محمد عطاری
XML رابطه رضایت زناشویی با سلامت جنسی در زنان یائسه - منتشرشده در 1394/11/13
دکتر رضا پورحسین، دکتر اعظم طرفداری، دکتر جمیله زارعی، دکتر مجتبی حبیبی عسکرآباد
XML ترس از موفقیت و نقش عوامل شخصیتی از جمله پنج عاملی بزرگ - منتشرشده در 1396/3/18
بفراو علیزاده، رضا پورحسین
XML پژوهش در روانشناسی: گزارش واقعیت یا تحقق رویا - منتشرشده در 1394/10/21
آقای محمد عطاری
XML نقش خودمهارگری در نحوه پاسخدهی به استرس ناشی از سرطان سینه - منتشرشده در 1394/10/7
خانم زهرا سالاری راد، دکتر نیما قربانی، دکتر فریبرز باقری
XML رابطه بین کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در کودکان پایه اول ابتدایی - منتشرشده در 1396/2/27
رضا پورحسین، رزا شفیعی، زینب حاجی رسولی ها، نگار مظلوم حسینی
XML لزوم سنجش و گزارش شاخص‌های اندازه اثر در پژوهش‌های روان‌شناختی - منتشرشده در 1394/9/17
دکتر سعید اکبری زردخانه، محمد عطاری
XML تحلیلی بر جادو و جادوگری در درمان بیماران روانی در گذشته - منتشرشده در 1394/9/8
آقای محمد عطاری، خانم آزاده چاکری، آقای شاهین محمدی زرغان
XML نقد روان‏تحلیلی در ادبیات : از جنون نبوغ تا تولد مخاطب - منتشرشده در 1394/10/27
سارا صنعت نگار
XML اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت ها) بر کاهش تکانشگری و افزایش تنظیم هیجانی زنان وابسته به متامفتامین - منتشرشده در 1394/11/24
محسن ندیمی
XML مقایسه زمان عکس العمل و تعادل در کودکان اوتیسم و طبیعی - منتشرشده در 1394/10/1
مرتضی طاهری
XML پیش بینی رضایت زناشویی زوج ها براساس نیازهای اساسی آن ها - منتشرشده در 1394/8/21
خانم مژده وزیری
XML نقش خودکارآمدی و هراس اجتماعی در پیش‌بینی وابستگی به اینترنت در دانش‌آموزان - منتشرشده در 1394/9/25
دکتر مجتبی دلیر، دکتر علیرضا آقایوسفی
XML مروری انتقادی بر اعتبار نظریۀ تحول من و سنجش آن - منتشرشده در 1394/9/25
آقای محمد عطاری، آقای رامین جمالی
XML نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ترجیحات جنسیتیِ مردانگی-زنانگی در خشونت ورزی دختران نوجوان دبیرستانی - منتشرشده در 1394/12/3
دکتر سجاد رضائی، خانم فاطمه قلی پور، خانم سحر رشادتی
XML برر سی رابطه راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی - منتشرشده در 1394/9/29
محمد قنبری طلب، علی قنبری، حسین افلاکی فرد
XML بررسی نحوه سازمان یافتگی هویت مدرن و مذهبی و رابطه آن با بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران: تحلیل سازمان یافتگی خود مبتنی بر اصل های معرفت شناختی باکوبزا - منتشرشده در 1394/12/4
سید محمد مهدی حسینی، دکتر جواد حاتمی، دکتر عباس رحیمی نژاد، دکتر هادی بهرامی احسان، رزا شفیعی، مسعود شریف زاده
XML بررسی نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین تحمل ناپذیری بلاتکلیفی با نگرانی - منتشرشده در 1394/10/29
زهرا هدهدی، رضا پورحسین
XML رابطه بین هوش هیجانی و نشاط ذهنی با خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه پیام نور - منتشرشده در 1394/7/13
محمد قنبری طلب
XML بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد شفت) - منتشرشده در 1394/7/7
عادل سجودی، رضا معصومی راد، سولماز آوردیده، فرزین عبدی
XML رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکار آمدی (مورد مطالعه دانش-آموزان متوسطه شهرستان آمل) - منتشرشده در 1394/7/12
محمدمهدی بابائی منقاری، مهدی معینی کیا، عادل زاهد بابلان، حسین قمری، علی خالق خواه
XML اثر بخشی آموزش مبتنی بر رویکرد التقاط گرایی فنی در تاب آوری و خودکارآمدی بیماران مبتلا به وسواس- بی اختیاری هم ابتلا به افسردگی - منتشرشده در 1394/7/12
دکتر سعیده بزازیان، خانم لیلا چرایی، دکتر مجتبی امیری مجد
XML بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان - منتشرشده در 1394/7/6
خانم نرگس انتظامی بیان، خانم قدسی احقر
XML بررسی رابطه سبک های دلبستگی با ابراز وجود در دانشجویان دانشگاههای کاشان - منتشرشده در 1394/6/28
دکتر فریبرز صدیقی ارفعی، زکیه نجاریان
XML اهمیت و ضرورت آموزش جنسی به افراد کم‌توان ذهنی - منتشرشده در 1394/5/28
دکتر محسن شکوهی یکتا، دکتر اکرم پرند
XML مقایسه بین ناگویی هیجانی و شادکامی در دانشجویان : متغیر تعدیل کننده ازدواج ناهمزمان(دیر و زود) - منتشرشده در 1394/5/23
آقای فرهاد محمدی، آقای کبیر شریفی
XML حساسیت سامانه های مغزی _ رفتاری (BAS_BIS) در پیش بینی استعداد اعتیاد دانش آموزان - منتشرشده در 1394/6/28
آقای کبیر شریفی، آقای فرهاد محمدی
XML معرفی یک ابزار؛ نسخه‌ی سوم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III) - منتشرشده در 1394/5/26
آقای یوسف خدابنده لو، دکتر نظام الدین رستمکلائی، خانم فاطمه غلامعلی نژاد، دکتر رضا رستمی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی رویش روان شناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal(RRJ)

Designed & Developed by : Yektaweb